Certified Partner
logo Sumo Logic

Sumo Logic

Unowocześnij swój SOC dzięki postępującej automatyzacji, orkiestracji i wnikliwemu podejmowaniu decyzji w celu skrócenia czasu reakcji.

Sumo Logic jest pionierem w dziedzinie ciągłej inteligencji, która umożliwia organizacjom każdej wielkości sprostać wyzwaniom związanym z danymi i możliwościami, jakie stwarza cyfrowa transformacja, nowoczesne aplikacje i chmura obliczeniowa. Sumo Logic Continuous Intelligence Platform™ automatyzuje zbieranie, pozyskiwanie i analizę danych z aplikacji, infrastruktury, bezpieczeństwa i IoT, aby w ciągu kilku sekund uzyskać użyteczne informacje. Ponad 2100 klientów na całym świecie polega na Sumo Logic przy tworzeniu, uruchamianiu i zabezpieczaniu ich nowoczesnych aplikacji i infrastruktur w chmurze. Tylko Sumo Logic dostarcza swoją platformę jako prawdziwą, multi-tenantową architekturę SaaS, w wielu przypadkach użycia, umożliwiając firmom prosperowanie w Inteligentnej Gospodarce.

Unowocześnij operacje bezpieczeństwa

Przyspiesz swoje procesy SecOps dzięki Cloud SOAR

Cyberbezpieczeństwo nie jest już problemem na skalę ludzką. Aby skutecznie walczyć z ewoluującym krajobrazem zagrożeń, zespoły SOC muszą zjednoczyć ludzi, procesy i technologie. Sumo Logic toruje drogę do unowocześnionych operacji bezpieczeństwa dzięki najnowocześniejszym technologiom, takim jak Cloud SOAR, które zapewniają klientom kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa w chmurze. Nawiguj po zmieniającym się krajobrazie zagrożeń za pomocą najlepszego w swojej klasie rozwiązania SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), aby usprawnić przepływy pracy związane z reagowaniem na incydenty.

Threat focus

Przebij się przez chaos zbyt wielu alertów i fałszywych pozytywów. Cloud SOAR firmy Sumo Logic przyjmuje proaktywne podejście do badania alertów, zbierając dane dotyczące bezpieczeństwa i informacje o alertach z różnych źródeł, w tym z SIEM. Wykorzystuje uczenie maszynowe, aby znacząco zredukować liczbę fałszywych alarmów i zduplikowanych zdarzeń, dzięki czemu jesteś gotowy, gdy pojawią się prawdziwe zagrożenia.

Placeholder for Threat focus sectionThreat focus section

Tool orchestration

Cloud SOAR łączy różne narzędzia, aby w pełni zautomatyzować reagowanie na incydenty i pozostawić za sobą czasochłonne, ręczne zadania. Podręczniki postępowania podkreślają odpowiednie kierunki działań, skracając czas potrzebny na naprawę incydentów. Zautomatyzuj reagowanie na incydenty dzięki naszemu adaptacyjnemu rozwiązaniu SOAR, aby zwiększyć wydajność całego zespołu.

Placeholder for Tool orchestration sectionTool orchestration section

Lepsza współpraca

Natywne możliwości orkiestracji Cloud SOAR zwiększają współpracę w ramach zespołu SOC, zapewniając efektywną synergię na każdym etapie reagowania na incydenty. Automatyzacja pełnego cyklu życia incydentu odciąża analityków bezpieczeństwa, pomagając jednocześnie w skutecznym identyfikowaniu rzeczywistych zagrożeń i koordynowaniu skutecznej reakcji na nie za pomocą różnych narzędzi i członków zespołu.

Placeholder for Better collaboration sectionBetter collaboration section

Dostosowywane raporty

Szybkie tworzenie wysoce konfigurowalnych raportów i pulpitów nawigacyjnych w celu łatwej nawigacji i oceny portfolio danych wywiadowczych dotyczących bezpieczeństwa. Wykorzystanie odpowiednich szablonów do rejestrowania procesów przepływu pracy, funkcji zawodowych i ram czasowych reakcji, w tym krytycznych wskaźników kompromitacji (IOC) i podjętych działań naprawczych. Wykorzystanie raportów do zwiększenia widoczności wskaźników KPI i wprowadzania wspólnych ulepszeń w całym zespole SOC.

Placeholder for Customizable reports sectionCustomizable reports section

Cloud SOAR jest niezbędny dla nowoczesnych operacji bezpieczeństwa

Podejmuj szybkie i wnikliwe decyzje podczas reagowania na zagrożenia dzięki automatyzacji przepływu pracy.

icon Speed incident response
Speed incident response
Cloud SOAR poprawia czas reakcji na incydenty dzięki elastycznej automatyzacji przepływu pracy w obrębie narzędzi i zespołów. Uczenie maszynowe odróżnia rzeczywiste zagrożenia od fałszywych, aby zmniejszyć zmęczenie alarmami.
icon Połącz rozproszone narzędzia
Połącz rozproszone narzędzia
Cloud SOAR działa jako tkanka łącząca istniejące narzędzia w celu zautomatyzowania procesów w całym SOC i uzyskania istotnych informacji na temat całego portfolio zabezpieczeń.
icon Wyeliminowanie luki w umiejętnościach
Wyeliminowanie luki w umiejętnościach
Zautomatyzowane procesy przepływu pracy pomagają analitykom funkcjonować na optymalnym poziomie i zmniejszyć lukę w umiejętnościach, która istnieje w wyniku braku wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego.
icon Kompleksowe portfolio zabezpieczeń
Kompleksowe portfolio zabezpieczeń
Cloud SOAR jest częścią kompleksowego portfolio bezpieczeństwa Sumo Logic, w tym monitorowania bezpieczeństwa i analityki oraz Cloud SIEM, aby pomóc Twojej organizacji zmodernizować operacje bezpieczeństwa.

Twoi specjaliści Sumo Logic

Nagradzana firma Nomios jest partnerem Sumo Logic i specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań. Zespół Nomios ma w swoich szeregach wielu certyfikowanych inżynierów. Sumo Logic postrzega naszych pracowników jako świetnych specjalistów i ambasadorów swoich rozwiązań. Oznacza to, że Nomios może pochwalić się niezbędną wiedzą techniczną i praktycznym doświadczeniem, aby prawidłowo ocenić Twoje wymagania biznesowe oraz tak zaprojektować i wdrożyć rozwiązania Sumo Logic i tak nimi zarządzać, aby odpowiadały one Twoim potrzebom.

Skontaktuj się z nami już dziśPotrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of black woman curly hairPortrait of black woman curly hair

Więcej aktualizacji