Placeholder for VM WareVM Ware
Certified Partner

VMware sieci i bezpieczeństwo

Spójne połączenie sieciowe i bezpieczeństwo w całej strukturze przedsiębiorstwa

Placeholder for Aerial view city streetsAerial view city streets

Rozwiązania VMware w zakresie sieci i bezpieczeństwa zapewniają spójną, wszechobecną łączność i bezpieczeństwo aplikacji i danych, niezależnie od tego, gdzie się znajdują - od centrum danych po chmurę i urządzenia brzegowe.

Centrum danych NSX

VMware NSX Data Center to platforma wirtualizacji sieci dla definiowanego programowo centrum danych (SDDC), zapewniająca sieci i bezpieczeństwo w całości za pomocą oprogramowania, abstrahując od podstawowej infrastruktury fizycznej.

NSX Data Center umożliwia wirtualną sieć chmury, zapewniając wszechobecną łączność typu end-to-end dla aplikacji i danych, niezależnie od ich lokalizacji.

VMware

Korzyści z Centrum Danych NSX

icon Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Zabezpieczenia skoncentrowane na aplikacjach są dostarczane na poziomie obciążenia roboczego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zagrożeń.
icon Sieci wielochmurowe
Sieci wielochmurowe
Zapewnia spójność sieci i zabezpieczeń w heterogenicznych lokalizacjach i usprawnia operacje w wielu chmurach.
icon Zgodność
Zgodność
Zmniejszenie zakresu zgodności poprzez izolację systemów, które przechowują, przetwarzają lub przesyłają dane wrażliwe.
icon Automatyka
Automatyka
Automatyzacja usług sieciowych i bezpieczeństwa w celu usunięcia wąskich gardeł operacyjnych na dowolnej platformie aplikacyjnej lub frameworku.
icon Cloud-native apps
Cloud-native apps
Zapewnia natywną sieć i bezpieczeństwo dla skonteneryzowanych obciążeń w ramach aplikacji.

NSX Cloud

VMware NSX Cloud zapewnia spójne i skalowalne operacyjnie zabezpieczenie mikrosegmentacji dla aplikacji działających natywnie w chmurach publicznych, zarządzanych równolegle z zasobami centrum danych w celu zapewnienia spójnego, kompleksowego połączenia sieciowego i bezpieczeństwa. NSX Cloud obsługuje obecnie chmury publiczne Microsoft Azure i Amazon AWS.

VMware

Cechy chmury NSC

icon Sieć i bezpieczeństwo w wielu chmurach, w wielu lokalizacjach
Sieć i bezpieczeństwo w wielu chmurach, w wielu lokalizacjach
NSX Cloud udostępnia funkcje sieciowe i bezpieczeństwa dla punktów końcowych w wielu chmurach. Poprzez integrację z NSX Data Center, umożliwia zarządzanie siecią i bezpieczeństwem w chmurach i centrach danych.
icon Firewalling brzegowy
Firewalling brzegowy
Stateful firewalling filtruje ruch północ-południe przepływający pomiędzy instancjami w sieciach wirtualnych a publicznym Internetem.
icon Mikrosegmentacja
Mikrosegmentacja
NSX Cloud zapewnia kontrolę nad ruchem Wschód-Zachód pomiędzy obciążeniami aplikacyjnymi działającymi natywnie w chmurach publicznych.
icon RESTful API
RESTful API
RESTful API i narzędzia do automatyzacji pomagają programowo dostarczać i konfigurować infrastrukturę sieciową i bezpieczeństwa na żądanie.
icon Grupy bezpieczeństwa
Grupy bezpieczeństwa
Grupy zabezpieczeń i reguły mogą być definiowane w oparciu o bogate konstrukcje polityk, takie jak nazwa instancji, typ OS, AMI ID oraz znaczniki zdefiniowane przez użytkownika.
icon Szablonowanie
Szablonowanie
Wykorzystanie istniejących narzędzi automatyzacji i orkiestracji do tworzenia standardowych szablonów aplikacji oraz uproszczenie dostarczania i zarządzania usługami sieciowymi i bezpieczeństwa w chmurach publicznych.
icon Polityka dynamiczna
Polityka dynamiczna
Polityka bezpieczeństwa jest automatycznie stosowana i egzekwowana w oparciu o atrybuty instancji i znaczniki zdefiniowane przez użytkownika. Polityki automatycznie podążają za instancjami, gdy są one przenoszone w obrębie i pomiędzy chmurami.
icon Widoczność ruchu wschód-zachód
Widoczność ruchu wschód-zachód
Wykorzystaj istniejące narzędzia operacyjne Day 2, aby uzyskać wgląd w ruch Wschód-Zachód w obrębie i pomiędzy wirtualnymi chmurami prywatnymi.
icon Instancje kwarantanny
Instancje kwarantanny
Można poddać kwarantannie nieuczciwe i skompromitowane obciążenia, które działają w chmurze publicznej bez zabezpieczeń mikrosegmentacji. Instancje poddane kwarantannie nie mogą komunikować się w sieci chmury.
icon Rejestrowanie zabezpieczeń
Rejestrowanie zabezpieczeń
Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym i audyt zdarzeń bezpieczeństwa, takich jak zezwolenia/odmowy i incydenty kwarantanny. Wysyłanie informacji o zdarzeniach bezpieczeństwa do serwera Syslog lub SIEM.
icon Architektura rozproszona
Architektura rozproszona
Architektura rozproszonego firewalla eliminuje dodatkowe węzły sieciowe i ruch, ponieważ polityki są egzekwowane na wirtualnym interfejsie sieciowym każdej instancji, a nie kierowane przez zewnętrzny firewall.
Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji