Infradata Polska wygrała przetarg Państwowego Instytutu Badawczego NASK

Do przeczytania w 1 min.

Share

Szybki, bezpieczny Internet dla polskich szkół - firma Infradata Polska już w maju rozpocznie realizację projektu Państwowego Instytutu Badawczego NASK, na dostawę systemu stanowiącego Infrastrukturę bezpieczeństwa OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna). Oferta firmy Infradata została wyłoniona w przetargu, a projekt docelowo ma objąć 25 000 placówek szkolnych.

Oferta firmy Infradata spełniła wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym i została przez NASK oceniona najwyżej. Eksperci z firmy Infradata będą odpowiedzialni za dostawę urządzeń wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenie wdrożenia systemu oraz przeprowadzenie testów odbiorczych dla węzłów Infrastruktury Bezpieczeństwa OSE. Działania te, umożliwią NASK oferowanie placówkom oświatowym bezpiecznego dostępu do sieci w celu ochrony użytkowników przed nielegalnymi i niebezpiecznymi treściami. Dyrektor placówki będzie mógł zdecydować się na usługę, która zawierać będzie takie narzędzia jak ochronę przed takimi treściami bezpieczeństwo usług DNS oraz stosowanie polityki dostępu sieciowego z uwzględnieniem typu wykorzystywanej aplikacji.


O zlecenie ubiegało się sześć firm - wygrana spółki Infradata Polska potwierdziła doświadczenie i wiedzę jej zespołu we wdrażaniu systemów sieciowych i najwyższej klasy systemów zabezpieczeń.

Na wybór zwycięskiej firmy miał wpływ optymalny dobór producentów, technologii bezpieczeństwa oraz fakt, że Infradata dysponuje najwyższej klasy kadrą inżynierską doświadczoną we wdrażaniu podobnych rozwiązań.

Celem programu Ministerstwa Cyfryzacji, realizowanego przez NASK jest budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli umożliwienie dostępu do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu wszystkim szkołom w Polsce, a tym samym do wsparcia procesu kształcenia i podniesienia kompetencji polskich uczniów.

Skala przedsięwzięcia jest ogromna, bo ma objąć ponad 25 000 placówek szkolnych, a NASK na mocy ustawy został operatorem OSE. Program jest finansowany z budżetu państwa i z funduszy unijnych.

Infradata pomyślnie przeszła testy weryfikacyjne i już w maju rozpocznie realizację projektu w pierwszych pięciu węzłach dystrybuujących usługi bezpieczeństwa dla projektu OSE. Całe przedsięwzięcie zakłada wdrożenie 18 węzłów na terenie całego kraju, które w zależności od realizowanej funkcji, zostały podzielone na „Węzły Centralne” oraz „Węzły Regionalne”.

Informacje o Państwowym Instytucie Badawczym NASK

Państwowy Instytut Badawczy NASK - polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu. Prowadzi również działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce zajmują badania biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. NASK pełni rolę CSIRT poziomu krajowego w systemie cyberbezpieczeństwa RP i realizuje strategiczne dla państwa projekty cyfryzacyjne.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji