Zastrzeżenia dotyczące witryny

Dostosowujemy rozwiązania IT do strategicznych celów biznesowych.

Treści

Na tej witrynie internetowej Nomios stara się dostarczać rzetelne i aktualne informacje, ale zawsze istnieje możliwość, że pewne informacje nie są lub przestały być poprawne. Nomios nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zamieszczonych na tej witrynie internetowej ani za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez ich wykorzystanie.

Prawo własności intelektualnej

Nomios jest jedyną stroną dysponującą prawami własności intelektualnej do elementów zamieszczonych na tej witrynie. Poza wyjątkami przewidzianymi przez prawo, żaden element zamieszczony na tej stronie internetowej nie może być powielany ani upubliczniany bez uprzedniej pisemnej zgody Nomios.

Łącza do stron internetowych stron trzecich

Odsyłacze do stron internetowych i zasobów stron trzecich (hiperłącza) są dostępne wyłącznie dla wygody użytkownika i nie oznaczają, że Nomios akceptuje lub przyjmuje odpowiedzialność za powiązane strony internetowe i zasoby. Ponieważ zasoby te są utrzymywane przez strony trzecie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za poprawność informacji ani za żaden inny ich aspekt.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na powyższe warunki.

Updates

Aktualności i artykuły na blogu