Wsparcie

Zarejestrowani klienci mogą dodawać, edytować i śledzić zgłoszenia na naszym portalu pomocy technicznej.

Nowe zgłoszenie

Zgłoszenia należy dodawać za pomocą portalu pomocy technicznej. Dodawanie nowych zgłoszeń drogą telefoniczną jest niemożliwe. Aktualizacje oraz informacje na temat dalszych kroków mogą być przekazywane drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej. Dzięki temu będziemy w stanie pomóc możliwie najszybciej.

Dostęp do portalu pomocy technicznej

Jeśli nie masz jeszcze dostępu do naszego portalu pomocy technicznej, prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej – nasi przedstawiciele skonfigurują dla Ciebie nowe konto. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości na adres [email protected].

Pilne zgłoszenia – priorytet P1 oraz P2

Wszystkie nowe zgłoszenia należy dodawać za pomocą portalu pomocy technicznej. W przypadku zdarzenia, którego pilność zostanie określona jako „Priorytet 1” lub „Priorytet 2” i w przypadku którego wymagane jest natychmiastowe wsparcie techniczne, klienci są proszeni o kontakt telefoniczny z działem wsparcia po dodaniu zgłoszenia na portalu.

Wsparcie

Tabela priorytetów zdarzeń

Priorytet zdarzenia należy określić na podstawie poniższej tabeli CBI, określającej wpływ danego zdarzenia na Twoją firmę. W tym celu należy wybrać poziom powagi zdarzenia (criticality) oraz ograniczenia dostępności usług (service restriction) , aby dokładnie określić wpływ zdarzenia na działanie organizacji.

Placeholder for Incident priority indexIncident priority index
Updates

Aktualności i artykuły na blogu