Polityka prywatności

Prywatność użytkowników jest dla nas priorytetem.

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Oznacza to, że zapisujemy Państwa dane w sposób bezpieczny i dbamy o to, aby były one chronione. W niniejszym oświadczeniu chcemy przekazać Państwu informacje o tym, co robimy z Państwa danymi i w jaki sposób wykorzystujemy je, aby zapewnić Państwu jeszcze wyższy poziom obsługi.

Wychodzimy z założenia, że każdy powinien mieć kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i każdy ma prawo decydować o tym, aby nie dzielić się nimi z nami lub przestać je nam udostępniać. W niniejszym Oświadczeniu o prywatności znajdą Państwo informacje o tym, jakie dane osobowe dotyczące Państwa możemy gromadzić, w jaki sposób wykorzystujemy te dane oraz z kim się nimi ewentualnie dzielimy. Objaśniamy tu również, co robimy, by chronić Państwa prywatność, w jaki sposób mogą Państwo o tym decydować oraz jakie kontrole są przeprowadzane w celu przestrzegania zapisów niniejszego oświadczenia.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie w zakresie gromadzenia, zarządzania, wykorzystywania i udostępniania Państwa danych przez firmę Nomios. Niniejsze Oświadczenie o prywatności stanowi nierozłączoną całość z naszymi warunkami użytkowania oraz polityką plików cookie. W dowolnej chwili mamy prawo wprowadzać zmiany w tym Oświadczeniu o prywatności, a najnowszą ich wersję udostępniamy na stronie internetowej.

Kiedy ma zastosowanie niniejsze oświadczenie?

Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie, kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe lub mają Państwo kontakt z naszymi pracownikami (zajmującymi się sprzedażą i marketingiem). Odwiedzając nasze strony internetowe lub kontaktując się z naszymi pracownikami, udzielają nam Państwo zgody na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszego Oświadczenia o prywatności. Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma również zastosowanie w zakresie danych kontaktowych, które firma Nomios otrzymuje w ramach realizacji umowy.

Jakie dane gromadzimy?

Gromadzimy Państwa dane, aby móc realizować swoje usługi, ulepszać oraz informować Państwa o naszych działaniach, promocjach lub o zakupionych przez Państwa produktach i usługach. Niektóre z tych danych przekazują nam Państwo bezpośrednio – na przykład za pośrednictwem formularzy na naszej stronie internetowej, na postawie Państwa wizytówki, Państwa zamówień lub Państwa korespondencji mailowej z nami. Część danych uzyskujemy, określając, w jaki sposób postępują Państwo z naszych produktami i usługami, a także za pośrednictwem firm, które zajmują się sprzedażą danych adresowych i uzupełniają Państwa dane informacjami, które mogą nam przekazać. Dane uzyskujemy również za pośrednictwem plików cookie na naszych stronach internetowych.

Wyróżniamy różne rodzaje danych osobowych. Pozwalają nam one na proponowanie i oferowanie Państwu naszych produktów:

  • Dane użytkownika: na ich podstawie możemy Państwa zidentyfikować lub skontaktować się z Państwem. Na przykład: imię i nazwisko, adres, numery telefonu, preferencje językowe, płeć, adres(y) e-mail, udział w naszych akcjach, korzystanie z naszych stron internetowych;
  • Dane dotyczące ruchu: te dane techniczne są nam potrzebne do zapewnienia szybkiej komunikacji elektronicznej, chodzi przy tym np. o Państwa adres IP.
  • Dane szczególnie chronione: nie przetwarzamy żadnych danych szczególnie chronionych. Więcej informacji.

Dlaczego gromadzimy te dane?

Dane osobowe przetwarzamy z różnych powodów, przy czym zawsze wykorzystujemy tylko te dane, które są nam potrzebne do uzyskania naszego celu. Za Państwa pozwoleniem, o ile jest ono wymagane, gromadzimy dane osobowe na potrzeby następujących konkretnych celów:

  • Na potrzeby rozpatrywania Państwa zapytań o nasze produkty i usługi.
  • Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe lub kontaktują się Państwo z naszymi pracownikami, aby gromadzić lub uzyskiwać informacje na temat naszych produktów i usług lub kiedy, na przykład, subskrybują Państwo nasz newsletter – w takich przypadkach potrzebujemy Państwa danych adresowych. Wszystkie informacje, które uzyskujemy wtedy na Państwa temat wykorzystujemy w celu udzielenia Państwu odpowiednich informacji, w sposób, który Państwo wybiorą.
  • Aby zapewnić Państwu najlepszą obsługę. Utrzymujemy Państwa dane, aby zwiększać poziom naszej obsługi klienta. Chcąc prawidłowo tworzyć, utrzymywać i wspierać nasze produkty i usługi, potrzebujemy mieć dostęp do tych danych. W ten sposób możemy również kontaktować się z Państwem na potrzeby kolejnego kroku na drodze naszej współpracy lub w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat naszych usług. Jeśli po naszej stronie występują problemy techniczne lub awarie, musimy być w stanie o tym Państwa powiadomić.
  • Aby informować Państwa o naszych produktach, usługach i działaniach Państwa dane możemy wykorzystywać, aby informować Państwa o istniejących i nowych produktach, usługach, specjalnych akcjach, warsztatach, wydarzeniach, webinarach, szkoleniach, ofertach pracy i innych, aby przeprowadzać bezpośrednie akcje marketingowe lub aby stworzyć Państwa profil, abyśmy mogli Państwa informować o sprawach, które według nas mogą być dla Państwa interesujące. Możemy to robić zarówno pisemnie, elektronicznie, jak i telefonicznie. Wykorzystujemy Państwa dane również na potrzeby newsletterów, które Państwo subskrybują. Będą Państwo otrzymywać wyłącznie korespondencję drogą mailową, jeśli wyrazili Państwo na to wyraźnie swoją zgodę, o ile jest to wymagane. Możemy analizować Państwa sposób przeglądania i czytania, a następnie tworzyć treści na naszych stronach internetowych lub w newsletterach, które będą odpowiadały Państwa potrzebom. Robimy to poprzez rejestrowanie Państwa wizyt wraz z aktywnościami, które mają miejsce podczas nich. Chodzi na przykład o przeglądanie stron lub klikanie określonych odnośników. W ten sposób możemy Państwu również ułatwiać dostęp do informacji, których Państwo szukają.

Kto zarządza Państwa danymi?

Danymi osobowymi zarządza firma Nomios. Dane te mogą być przekazywane wewnątrz jednostek, które wchodzą w skład grupy Nomios. Wewnątrz grupy Nomios dane są dostępne wyłącznie dla osób, które w ramach swojej funkcji i związanych z tym zadań muszą uzyskać do nich dostęp.

Korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających. Oznacza to m.in., że w przypadku określonych zadań przekazujemy dane osobom trzecim, jeśli samodzielnie nie dysponujemy odpowiednimi środkami, aby je zrealizować. Jeśli to robimy, zawsze dbamy o to, aby Państwa dane były przetwarzane i wykorzystywane w sposób poufny i bezpieczny. W każdym przypadku ustalamy to z podmiotami przetwarzającymi w formie umowy. Dzięki temu podmiot przetwarzający Państwa dane w żadnym wypadku nie może ich wykorzystywać z własnej inicjatywy, a Państwa dane muszą zostać usunięte, kiedy podmiot przetwarzający wykona swoje zadanie.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym ewentualnym następcom prawnym oraz przedsiębiorstwom powiązanym, jak np. spółkom-córkom i spółkom-siostrom, na potrzeby tych samych celów, o których mowa w niniejszym Oświadczeniu o prywatności. W przypadku niektórych aspektów naszych produktów i usług współpracujemy z osobami trzecimi lub angażujemy podwykonawców. Przekazywanie Państwa danych ma miejsce wyłącznie w tych samych celach, jak ma to miejsce w firmie Nomios. Dbamy o to, aby powyższe podmioty, podobnie jak my, zarządzały Państwa danymi w sposób bezpieczny i z zachowaniem szacunku.

W niektórych przypadkach stosujemy anonimowe, indykatywne dane do celów komercyjnych lub na potrzeby zewnętrznych raportów. Tego rodzaju danych w żadnym wypadku nie można przyporządkować do określonej osoby.

W żadnym razie nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy Państwa danych na rzecz przedsiębiorstw lub osób, które nie wchodzą w skład naszej firmy lub naszej grupy. Państwa dane traktujemy jak informacje poufne.

Jeśli w inny sposób udostępnilibyśmy dane osobowe na rzecz osób trzecich, odbywa się to w formie wyraźnej komunikacji, w ramach której udziela się objaśnień na temat osoby trzeciej, celów przekazania informacji i ich przetwarzania. W przypadkach, w których jest to wymagane ustawowo, wymagamy Państwa wyraźnej zgody. W każdym przypadku mają Państwo prawo do odmowy.

Jak zabezpieczamy Państwa dane?

Maksymalnie chronimy Państwa dane osobowe i prywatność. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie prawidłowego postępowania z poufnymi danymi. Zatrudniamy również specjalistów, którzy dbają o bezpieczeństwo naszej infrastruktury IT. Oprócz tego podejmujemy różne środki techniczne, aby chronić Państwa dane osobowe. Jeśli dojdzie do wycieku danych z niekorzystnymi skutkami, zostaną Państwo o tym osobiście poinformowani w okolicznościach przewidzianych przepisami ustawowymi.

Nasze strony internetowe zawierają niekiedy odnośniki osób trzecich, których warunki użytkowania nie podlegają zakresowi obowiązywania niniejszego Oświadczenia o prywatności. Należy uważnie przeczytać politykę tych osób trzecich w związku z ochroną Państwa danych osobowych.

Wgląd w dane, korygowanie lub usuwanie?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Mogą Państwo zapytać nas, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe; w jakich celach je przetwarzamy; jakie kategorie danych przetwarzamy; z jakimi kategoriami osób trzecich dzielimy te dane osobowe; jakie jest pochodzenie przetwarzanych danych oraz jakiej logiki używamy, automatycznie przetwarzając określone dane osobowe.

Prawo dostępu mogą Państwo wykonywać pisemnie. Mamy 30 dni na udzielenie odpowiedzi na Państwa wniosek. Okres ten rozpoczyna się, kiedy otrzymamy Państwa wniosek na piśmie oraz kiedy dysponujemy wszystkimi wymaganymi informacjami, które pozwalają na rozpatrzenie Państwa wniosku.

Aby zapewnić Państwu możliwość wykonania Państwa praw oraz aby zapobiec niedozwolonemu ujawnieniu Państwa danych osobowych, możemy poprosić o dokument potwierdzający Państwa tożsamość. Nie będziemy prosić przy tym o kopię Państwa dokumentu tożsamości.

Mają Państwo również prawo do zlecenia usunięcia lub modyfikacji niepełnych, błędnych, nieprawidłowych lub przestarzałych danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili kontaktować się z nami drogą mailową lub tradycyjną pocztą. W razie potrzeby dostosujemy odnośne informacje w ramach ustawowo przewidzianych terminów. Należy pamiętać o tym, że niekiedy, w zależności od charakteru Państwa wniosku, nie będziemy w stanie oferować Państwu pewnych usług. Nie zawsze możemy również usunąć wymagane dane, np. na potrzeby realizacji bieżącej umowy lub ponieważ jesteśmy ustawowo zobowiązani utrzymywać określone dane przez określony czas. Aby Państwa dane były aktualne, prosimy o zgłaszanie nam wszelkich zmian.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dbamy o stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony danych osobowych. Nie możemy przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to potrzebne w celu realizacji zadań, dla których są one gromadzone. Termin przechowywania może więc różnić się w zależności od celu, a niekiedy może być bardzo krótki. Po upływie obowiązujących terminów przechowywania dane osobowe stają się całkowicie anonimowe lub zostają usunięte. Dane użytkownika przetwarzamy do maksymalnie dziesięciu lat od ostatniej umowy lub kontaktu operacyjnego między nami. W przypadku Danych dotyczących ruchu okres ten wynosi maksymalnie pięć lat.

Rezygnacja z reklamy spersonalizowanej

Ponieważ wiemy, jak ważna jest dla Państwa prywatność w sieci, oferujemy następujące możliwości kontroli otrzymywanych reklam ukierunkowanych, oraz tego, jak wykorzystujemy Państwa dane:

Możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam, przekazywanych przez nas lub w naszym imieniu, klikając na niebieską ikonę, która zwykle pojawia się w rogu reklamy oraz postępując zgodnie z podanymi instrukcjami lub klikając tutaj. Proszę zauważyć, że niniejsza funkcja „rezygnacji” zależna jest od wyszukiwarki i wykonywana jest przez „plik cookie rezygnacji”: w związku z tym, jeśli usuną Państwo pliki cookie ze swojego urządzenia lub zaktualizują wyszukiwarkę po dokonaniu rezygnacji, będziecie musieli powtórzyć powyższe czynności.

Informacja o przetwarzaniu danych – nagrywanie rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych nagranych przez systemy rejestrowania rozmów telefonicznych jest NOMIOS POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Puławska 537, kod 02-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406699, NIP: 1070021226, REGON 145937645, (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected],

b) listownie: NOMIOS POLAND sp. z o.o., ul. Puławska 537, kod 02-844 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 10 i 11.

3. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe lub identyfikacyjne tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim zapewnienie najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Nagrywanie poprzedzone jest Pani/Pana zgodą na nagrywanie i kontynuowanie rozmowy.

5. Pani/Pana danych osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy (czas przechowywania może ulec przedłużeniu z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające i dowodowe oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami).

6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie danych i realizacji Pani/Pana praw. Niepodanie danych skutkuje odmową udostępnienia zapisu transkrypcji nagrania lub nagrania.

7. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania Umowy, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

11. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

12. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pytania?

Mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat naszej polityki prywatności lub chcą Państwo skontaktować się z nami w celu zmiany Państwa danych? Jesteśmy zawsze gotowi udzielić Państwu odpowiednich odpowiedzi. Mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową, pisemnie lub telefonicznie przy użyciu poniższych danych. Tą drogą mogą Państwo składać skargi, które rozpatrzymy odpowiednio w najbliższym możliwym terminie. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą reakcją, mogą Państwo zwrócić się do władz państwowych, a dokładnie do Komisji ds. ochrony sfery prywatnej.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności zostało zweryfikowane i ostatnio zmodyfikowane dnia 01.05.2018 r.

Nasze dane kontaktowe:

Nomios Poland Sp. z o.o.
Puławska 537
02-844 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 5671740
Fax: +48 22 4600771
Email: [email protected]

Updates

Aktualności i artykuły na blogu