GREENmod

System do klasyfikacji plików i poczty elektronicznej w przedsiębiorstwach.

Placeholder for Aerial view city streetsAerial view city streets

Systemy do klasyfikacji dokumentów podnoszą poziom bezpieczeństwa, pozytywnie wpływając na zwiększenie świadomości pracowników i współpracowników organizacji w zakresie ochrony danych oraz ich przetwarzania. Proces klasyfikacji nie tylko ułatwia wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, ale ma także szczególne znaczenie w zarządzaniu: ryzykiem, zgodnością z regulacjami i normami oraz bezpieczeństwem. Dzięki temu firmy mogą świadomie wykorzystywać skategoryzowane dokumenty i zapewniać im adekwatną ochronę.

Oprogramowanie GREENmod - system do klasyfikacji plików i poczty elektronicznej w przedsiębiorstwach zostało stworzone przez firmę Tukan IT. W dniu 3 kwietnia 2023 roku nastąpiło połączenie spółek Tukan IT i Nomios Poland.

Nomios pragnie zmieniać sposób, w jaki ludzie pracują i żyją, poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań IT przynoszących Klientom licznych korzyści.

Dostarczamy produkty szyte na miarę wymagań i oczekiwań Klientów, z którymi współpracujemy. Każdy członek naszego zespołu czuje, że praca, którą wykonuje ma kluczowy wpływ na podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach w Polsce, ale – co równie istotne – przyczynia się do oszczędności finansowych tych przedsiębiorstw. Wiedza, doświadczenie oraz innowacyjność stosowanego rozwiązania to główny czynnik budujący wizerunek firmy Nomios Poland jako kompetentnej, postępowej i nowoczesnej.

Placeholder for Remote browser isolationRemote browser isolation

Dlaczego GREENmod?

Egzekwowanie korporacyjnej polityki bezpieczeństwa

Włączenie użytkowników jako aktywnych uczestników procesów bezpieczeństwa powoduje, że stają się oni bardziej odpowiedzialni za informacje, które sami tworzą i dystrybuują. Nadana klasyfikacja, w postaci metadanych dodanych do każdego stworzonego dokumentu czy wiadomości e-mail, pozwala skutecznie egzekwować polityki bezpieczeństwa przyjęte w organizacji.

Zwiększenie efektywności rozwiązań DLP

Dołączone metadane umożliwiają efektywne wykorzystanie innych systemów bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności systemów DLP, systemów do szyfrowania danych (np.: poczty), systemów do archiwizacji czy Microsoft Rights Management Services® (RMS). Tworzenie polityk w oparciu o metadane przypisane w procesie klasyfikacji jest jedną z niewielu metod skutecznego opanowania problemów związanych z przypadkowymi wyciekami danych.

Zaangażowanie użytkownika w ochronę danych

Użytkownicy, korzystając z narzędzia do klasyfikacji danych, świadome podejmują decyzje dotyczące wagi dokumentu, ochrony i przetwarzania danych. Dzięki zaangażowaniu użytkowników w klasyfikację danych działy IT mogą skupić się na tworzeniu i egzekwowaniu polityk. Zrównoważenie odpowiedzialności i wzrost świadomości są wartością dodaną zastosowania rozwiązania do klasyfikacji GREENmod firmy Nomios.

Zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi

Oprogramowanie do klasyfikacji danych umożliwia organizacjom przekazywanie poufnych danych, w zgodzie z wewnętrznymi regulacjami i zasadami. Zastosowanie systemu pozwala sprostać wymaganiom stawianym przez normy i zalecenia bezpieczeństwa informacji takie jak GDPR, ISO27001, NIS oraz wielu innym standardom stosowanym w organizacjach.

Zwiększenie świadomości bezpieczeństwa danych

System klasyfikacji danych pozwala jasno identyfikować wrażliwe informacje poprzez nadawanie etykiet i widocznych oznaczeń poziomu klasyfikacji danych w dokumentach oraz w wiadomościach e-mail. Podczas pracy na dokumencie czy na sklasyfikowanych danych, użytkownik jest edukowany poprzez interaktywny panel z podpowiedziami ułatwiającymi nadanie właściwej klasy.

GREENmod

Główne cechy

icon Integracja z systemami bezpieczeństwa
Integracja z systemami bezpieczeństwa
W procesie klasyfikacji GREENmod nadaje znaczniki, które są łatwo rozpoznawane przez różnego rodzaju rozwiązania analizujące treść czy też właściwości przetwarzanych informacji. Klasyfikacja, zawarta w utworzonym pliku lub wiadomości pocztowej, pozwala np. systemowi DLP, RMS czy zaporom ogniowym na zastosowanie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa.
icon Elastyczna konfiguracja
Elastyczna konfiguracja
Rozwiązanie GREENmod charakteryzuje się elastyczną konfiguracją, możliwością tworzenia własnych kategorii i podkategorii oraz łatwym wdrożeniem. System posiada nieograniczone etykiety klasyfikacyjne z możliwością ich indywidualnego dostosowania w Outlooku oraz pakiecie Office. Stosowany system podpowiedzi wspiera użytkowników w problemach z odpowiednim wyborem klasyfikacji.
icon Centralne zarządzanie i raportowanie
Centralne zarządzanie i raportowanie
GREENmod posiada intuicyjną konsolę zarządzającą, która zapewnia zarządzanie konfiguracją, zbieranie zdarzeń dotyczących klasyfikowania treści, raportowanie, instalację oraz dezinstalację agenta. Dodatkowo system pozwala na monitorowanie działań użytkowników, związanych z klasyfikacją dokumentów oraz z dostępem do chronionych informacji.
icon Wymuszanie klasyfikacji dokumentów na ich twórcach
Wymuszanie klasyfikacji dokumentów na ich twórcach
Przed zapisaniem nowych dokumentów, GREENmod wyświetli okno dialogowe, w którym użytkownik będzie musiał określić stopień poufności dokumentu, odpowiednio go klasyfikując. Dodatkowo system może wymusić na użytkowniku podpisanie czy szyfrowanie wiadomości dla wybranych kategorii a nawet wymusić odpowiedni poziom klasyfikacji na podstawie poziomu załącznika.
icon Zabezpieczenie przed obniżeniem poziomu klasyfikacji
Zabezpieczenie przed obniżeniem poziomu klasyfikacji
GREENmod zapewnia ochronę przed obniżeniem poziomu klasyfikacji, zapobiegając tym samym przypadkowemu lub celowemu wyciekowi wrażliwych informacji. Przykładowo, nie jest możliwe wysłanie wiadomości pocztowej jako publicznej (jawnej), jeżeli zawiera wyżej sklasyfikowany załącznik wewnętrzny (tajny).
icon Klasyfikowanie wcześniej utworzonych dokumentów
Klasyfikowanie wcześniej utworzonych dokumentów
GREENmod nie tylko wymusza określenie stopnia poufności nowych dokumentów, ale również daje możliwość sklasyfikowania tych, które zostały utworzone przed jego instalacją. W momencie otwierania niesklasyfikowanego dokumentu, system może poprosić o wskazanie żądanego stopnia ochrony.
icon Elastyczne metody dystrybucji
Elastyczne metody dystrybucji
Oprogramowanie na stacje końcowe jest dystrybuowane za pomocą dedykowanej konsoli zarządzającej ePolicy Orchestrator, ale możliwe jest także wykorzystanie innych powszechnie stosowanych w przedsiębiorstwach metod instalacji, takich jak Microsoft SCCM, czy Zasady Grup Microsoft AD (GPO).
Eksperci ds. bezpieczeństwa

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Zapraszamy na krótką rozmowę lub wideokonferencję. Skontaktuj się z nami – porozmawiamy o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, którym stawiasz czoła, przyjrzymy się bliżej dostawcom, omówimy też Twoje projekty IT. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Placeholder for Portrait of engineer beard wearing poloPortrait of engineer beard wearing polo
Updates

Aktualności i artykuły na blogu