Komunikat o planie połączenia spółek

Do przeczytania w 1 min.

Share

Zarządy spółek Infradata Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000406699) (Spółka przejmująca) oraz DIM SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000414673) (Spółka przejmowana), działając zgodnie z przepisem art. 500 § 21 KSH niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia spółek Infradata Polska Sp. z o.o. oraz DIM SYSTEM Sp. z o.o. przyjęty w dniu 28 listopada 2019 roku.

Plan połączenia sporządzany został na podstawie przepisów art. 491 § 1 w zw. z art. 498, 499 i 516 § 6 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych i udostępniony zostaje na stronach internetowych Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej tj. odpowiednio: www.infradata.pl oraz www.dimsystem.pl począwszy od dnia 29 listopada 2019 nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Plan połączenia - dokument pdf

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji