Cyberbezpieczeństwo

Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - jak pomożemy Ci się przygotować

Do przeczytania w 3 min.
Placeholder for Adobe Stock 598538570Adobe Stock 598538570

Share

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie prezentację z informacjami na temat projektu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowelizacja ustawy koncentruje się na wytycznych dyrektywy NIS2, Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększaniu Odporności a także Toolbox 5G (jest to zestaw środków dotyczący minimalnej harmonizacji i standaryzacji na poziomie Unii Europejskiej rozwiązań cyberbezpieczeństwa sieci 5G). Ustawa ma na celu istotnie wzmocnić ochronę obywateli oraz instytucji przed rosnącymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Nomios od lat dostarcza rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw i organizacji. Możemy również pomóc przygotować się do wejścia w życie nowej ustawy o KSC.

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie:

 • podmiotów kluczowych i ważnych,
 • zespołów CSIRT,
 • systemu S46 i Pojedynczego Punktu Kontaktowego,
 • wprowadzenia polecenia zabezpieczającego
 • nadzoru i środków egzekwowania przepisów przez organy właściwe ds. cyberbezpieczeństwa,
 • kompetencji Ministra Cyfryzacji,
 • zmiany obowiązków Pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa i Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa,
 • instytucji dostawcy wysokiego ryzyka.
icon Handshake

Nie wiesz jak przygotować swoją firmę do wymogów ustawy o KSC? Wypełnij formularz kontaktowy a nasi specjaliści pomogą w wyborze rozwiązań cyberbezpieczeństwa odpowiadających na potrzeby Twojej organizacji, aby w pełni przygotować Cię do wejścia ustawy w życie.

Nomios jest niezależnym dostawcą nowoczesnych systemów cyberbezpieczeństwa, sieci krytycznych dla biznesu, rozwiązań chmurowych i usług zarządzanych. W 2023 uzyskaliśmy status partnera programu PWCyber!

W jaki sposób nabywa się status podmiotu kluczowego i ważnego?

W dyrektywie NIS2 została znacząco rozszerzona grupa podmiotów, które mają status kluczowy lub ważny. W porównaniu do poprzedniej wersji dyrektywy dołączyły do nich między innymi organizacje z branży: ścieki, zarządzanie usługami ICT, przestrzeń kosmiczna, usługi pocztowe, gospodarowanie odpadami, produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów, produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności, produkcja, badania naukowe.

Podczas gdy wcześniej operatorzy kluczowi byli wyznaczani poprzez decyzję administracyjną, obecnie przez znacznie większą ilość takich podmiotów będzie się to odbywało na podstawie mechanizmu samoidentyfikacji - podmioty będą obowiązane zarejestrować się w nowym systemie – np. poprzez stronę internetową. Status podmiotu kluczowego lub ważnego nabywa organizacja w mocy prawa w momencie spełnienia warunków. Będzie też możliwy szczególny tryb uznania za podmiot kluczowy lub ważny na podstawie decyzji administracyjnej.

Dzięki takiemu podejściu łatwiejsze będzie prowadzenie wykazu podmiotów kluczowych i ważnych. Umożliwi to organom odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo wykonywanie działań nadzorczych oraz przekazywanie informacji do Komisji Europejskiej oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa.

Najważniejsze obowiązki

 • Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w procesach służących świadczeniu usług - odpowiednie do wymogów wskazanych w art. 21 dyrektywy NIS2. Podejście oparte na ryzyku.
 • Obowiązek przeprowadzania audytu cyberbezpieczeństwa co 2 lata.
 • Odpowiedzialność za wykonanie tych zadań spoczywa na kierowniku podmiotu kluczowego lub ważnego. W przypadku niewywiązania się mogą zostać nałożone kary. Kierownik podmiotu zobowiązany jest również do odbycia stosownego szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • Obowiązek do korzystania z systemu S46 służącego wymianie informacji o incydentach, cyberzagrożeniach i podatnościach.
Placeholder for CISO and lawyer office discussionCISO and lawyer office discussion

Zgłaszanie incydentów

Gdzie będą zgłaszane incydenty? Zgodnie z nowym projektem ustawy poważne incydenty będą zgłaszane do CISRT.

Jaki jest tryb zgłaszania incydentu?

 • Wczesne ostrzeżenie o incydencie poważnym. Zostaje nałożony obowiązek zgłoszenia incydentu ważnego nie później niż 12 lub 24 godziny po jego wykryciu (w zależności od branży podmiotu). Wczesne ostrzeżenie może zawierać np. wniosek o wsparcie techniczne przy obsłudze incydentu.
 • Zgłoszenie incydentu poważnego - nie później niż 72 godziny po jego wykryciu.
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych i końcowych w trakcie obsługi incydentu.
 • CSIRT sektorowy przekazuje informację do organu właściwego nie później niż 8 godzin po jego otrzymaniu.

Dzięki tak usystematyzowanemu działaniu zapewnione jest szybkie reagowanie na incydenty poważne oraz raportowanie z ich przebiegu.

Dodatkowo ustawa przewiduje wprowadzenie polecenia zabezpieczającego, którym będzie można nakazać danej grupie podmiotów określone zachowanie przeciwdziałające incydentowi krytycznemu – np. „zainstaluj poprawkę bezpieczeństwa” lub „wycofaj oprogramowanie”.

Dodatkowe informacje

Projekt ustawy został opublikowany a konsultacje publiczne będą trwały do 24 maja 2024.

Poniżej zamieściliśmy prezentację przygotowaną i opublikowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji. Znajdują się tam dodatkowe informacje na temat projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Materiał dostępny jest również na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji