NGFW

Pięciu najlepszych dostawców zapór sieciowych następnej generacji w 2018 r

Do przeczytania w 1 min.
CrowdStrike
Fortinet

Share

Zapory sieciowe stanowią fundament każdej strategii bezpieczeństwa IT.

Zapory następnej generacji mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury IT. W tym artykule oceniamy pięć najlepszych rozwiązań.

Przeprowadzenie analizy zabezpieczeń w dowolnym przedsiębiorstwie najprawdopodobniej wykaże stosowanie zróżnicowanych rozwiązań i różnorodnych narzędzi pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury, lecz stałym punktem wszystkich zabezpieczeń będzie w każdym przypadku zapora sieciowa. Ostatnio obserwujemy błyskawiczny rozwój technologii zapór sieciowych. W minionym dziesięcioleciu nastąpił gwałtowny rozwój rozwiązań w tej kategorii. Zaczęły one również obejmować szeroki wachlarz zaawansowanych funkcji. Tego rodzaju rozwiązania zostały określone mianem zapór następnej generacji (Next-Generation Firewall, NGFW).

Znaczenie zapór sieciowych dla bezpieczeństwa IT jest tak istotne, że stanowią one największy rynek produktów związanych z bezpieczeństwem, którego wartość wynosi aktualnie 10 miliardów dolarów i stale wzrasta, w tempie wynoszącym około 8% rocznie. Mohamed El Haddouchi, dyrektor ds. rozwiązań i innowacji zauważa, że zapory następnej generacji stały się standardem zastępując klasyczne firewalle.

„Wszystkie rozwiązania dostępne na rynku zapór sieciowych dla przedsiębiorstw oferują możliwości następnej generacji, jednak poszczególni dostawcy różnią się pod względem mocnych stron i możliwości oferowanych produktów”. – Mohamed El Haddouchi, dyrektor ds. rozwiązań i innowacji w firmie Infradata

Funkcje zapór sieciowych następnej generacji

Zapory sieciowe nowej generacji oferują zestaw funkcji odpowiedni zarówno dla prostych jak i złożonych, wielopoziomowych architektur sieciowych. Ponadto ich mocną stroną są:

  • możliwość kompleksowego zarządzania i raportowania,
  • kontrolę użytkowników oraz egzekwowanie zasad zabezpieczeń aplikacji,
  • przeciwdziałają włamaniom do sieci, pozwalają na izolację potencjalnych zagrożeń w sandboxach,
  • zapewniają możliwość dogłębnej kontroli pakietów,
  • wykorzystują bazy informacji o najnowszych zagrożeniach bezpieczeństwa

Wszystkie rozwiązania zapór sieciowych następnej generacji ujęte w naszym podsumowaniu oferują wymienione powyżej funkcje.

„Zapora sieciowa następnej generacji powinna znaleźć się na liście zakupów każdego przedsiębiorstwa”. – Mohamed El Haddouchi, dyrektor ds. rozwiązań i innowacji w firmie Infradata


Poniżej znajduje się zestawienie pięciu dostawców rozwiązań NGFW, na których warto zwrócić uwagę w 2018 r.

Seria PA urządzeń Palo Alto Networks

Zapory sieciowe nowej generacji firmy Palo Alto Networks są oparte na jednolitej architekturze Single-Pass. Integracja rozwiązań Palo Alto z usługą GlobalProtect zabezpieczającą urządzenia mobilne pozwala na rozszerzenie bezpieczeństwa opartego na zasadach także na urządzenia mobilne znajdujące się zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i poza nim. Dodatkowo integracja ze źródłami definicji dla zagrożeń zagrożeń pozwala na uzyskiwanie informacji na temat potencjalnych ryzyk (kategorii adresów URL oraz sygnatur) na bieżąco.

Fortinet FortiGate

Zapora sieciowa następnej generacji FortiGate stanowi urządzenie zabezpieczające sieć o dużej wydajności, łączące ochronę przed atakami, kontrolę nad aplikacjami oraz funkcje zwalczania złośliwego oprogramowania z klasyczną zaporą sieciową oraz rozwiązaniem VPN. Dzięki temu zapora ta staje się pojedynczą platformą zapewniającą kompleksowe bezpieczeństwo dla całej sieci.

Check Point Advanced Threat Protection

Asortyment zapór sieciowych dla przedsiębiorstw dostarczanych przez firmę Check Point obejmuje 17 urządzeń i dwie obudowy na moduły kasetowe, dzięki którym możliwe jest skalowanie wydajności rozwiązania nawet do 400 Gb/s. Rozwiązanie może być również skonfigurowane jako urządzenie wirtualne na platformach VMware, Amazon Web Services (AWS), OpenStack i Microsoft Azure, a także udostępnione w formie programowej.

Zapory Juniper Networks SRX

Zapory sieciowe następnej generacji oferowane przez firmę Juniper wykorzystują informacje pochodzące z usługi chmurowej Sky Advanced Threat Protection udostępnianej przez firmę Juniper, a także informacje GeoIP w celu blokowania wszelkich złośliwych działań już na etapie próby dostania się do sieci lub po uzyskaniu dostępu. Rozwiązania z tej serii zapewniają również widoczność i kontrolę nad aplikacjami, systemy ochrony przed włamaniami, a także zasady bezpieczeństwa aplikacji przypisywane do poszczególnych użytkowników, a także ujednolicone zarządzanie zagrożeniami (UTM), dzięki którym możesz chronić i zabezpieczać zasoby przedsiębiorstwa.

Forcepoint NGFW

Zapora sieciowa następnej generacji Forcepoint umożliwia centralizację monitoringu, zarządzania i raportowania ruchu sieciowego w zróżnicowanych środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych, obejmujących także urządzenia należące do podmiotów zewnętrznych. Zoptymalizowane przepływy pracy umożliwiają usprawnienie codziennych zadań administracyjnych oraz zarządzania bezpieczeństwem w celu zapewnienia wysokiej wydajności i niskiego całkowitego kosztu posiadania rozwiązania.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji