Zero Touch Provisioning Juniper Networks

Case Study: Wykorzystanie Juniper Zero Touch Provisioning z Raspberry PI 4

Eslam Eid Hassan
Placeholder for Eslam eid hassanEslam eid hassan

Eslam Eid Hassan , Solutions Architect , Nomios Niemcy

Do przeczytania w 3 min.
Placeholder for Cloud architect developer implementing ddos protectionCloud architect developer implementing ddos protection
Juniper Networks

Share

Juniper Zero Touch Provisioning

Zero Touch Provisioning instaluje lub aktualizuje oprogramowanie na nowych urządzeniach Juniper Networks bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności przez użytkownika. Dzięki Zero Touch Provisioning (ZTP) można automatycznie zaopatrywać nowe urządzenia Juniper Networks w sieci przy bardzo niewielkiej interakcji manualnej.

Zero Touch Provisioning automatyzuje dostarczanie nowych przełączników sieciowych. Po fizycznym podłączeniu przełącznika do sieci i uruchomieniu go, próbuje on zaktualizować oprogramowanie Junos OS oraz pobrać pliki konfiguracyjne z sieci. Należy zażądać wyzerowania systemu na przełączniku, który ma zostać udostępniony, aby upewnić się, że ma on załadowaną domyślną konfigurację fabryczną.

Przełącznik lokalizuje wymagany obraz oprogramowania i pliki konfiguracyjne w sieci przy użyciu informacji z serwera DHCP. Brak konfiguracji serwera DHCP oznacza, że przełącznik uruchamia się z preinstalowanym oprogramowaniem i domyślną konfiguracją fabryczną.

W tym studium przypadku omówię wykorzystanie Raspberry PI jako serwera FTP i DHCP. Używam Raspberry PI 4 z 4GB ram, załadowanego systemem operacyjnym Raspbian. Należy również uzyskać dostęp do strony internetowej wsparcia Juniper Networks, aby pobrać odpowiednie oprogramowanie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi skrzynki Juniper.


Konfiguracja interfejsu sieciowego Raspberry Pl 4

Raspberry PI posiada jeden port ethernetowy i jedno połączenie bezprzewodowe. Ethernet jest wykorzystywany do skonfigurowania interfejsu DHCP do propagacji ustawień, podczas gdy Wi-Fi jest po prostu używane do zarządzania (zdalny dostęp).

Poniżej wyjaśnione są poszczególne kroki konfiguracji interfejsu sieciowego Raspberry PI 4. Możesz pobrać przewodnik konfiguracji, aby wykonać konfigurację samodzielnie.

Krok 1

Musimy skonfigurować interfejs ethernet na Raspberry PI ze statycznym IP, które będzie używane jako adres IP serwera DHCP/FTP.

Placeholder for Step1 ztpStep1 ztp

Konfiguracja serwera DHCP

Serwer DHCP odpowiada za przydzielanie adresów IP naszym EXom (np. ex switch). Wysyła instrukcje dotyczące aktualizacji pliku konfiguracyjnego/oprogramowania (lokalizacja plików na serwerze FTP), ale może również służyć do konfiguracji serwerów hostname, NTP czy DNS.

Krok 2

Wyłącz preinstalowane oprogramowanie DHCP na swoim Raspberry PI.

Placeholder for Step2 ztpStep2 ztp

Krok 3

Zainstaluj ISC-DHCP-server.

Placeholder for Step3 ztpStep3 ztp

Krok 4

Zaktualizuj plik dhcp.conf o wymaganą konfigurację.

Placeholder for Step4 ztpStep4 ztp

Następnie należy uruchomić serwer DHCP.

Placeholder for Step5 ztpStep5 ztp

Jeśli wejście polecenia powoduje wyjście bez komunikatu, to znaczy, że zakończyło się ono sukcesem. Jeśli uruchomienie serwera ISC-DHCP zostało przerwane z powodu jakiegoś problemu, należy uruchomić zapytanie o status, aby określić dokładną przyczynę błędu.

Placeholder for Step6 ztpStep6 ztp

W przypadku błędu, komunikaty niestety nie zawsze są jednoznaczne. Chyba, że popełniłeś błąd w konfiguracji. Bardzo popularne są literówki lub brak średników (";") na końcu dyrektywy. Przyznane leady zapisywane są w pliku.

Placeholder for Step7 ztpStep7 ztp

Konfiguracja serwera FTP

Oprogramowanie vsftpd jest dostępne poprzez regularne repozytorium Raspbiana. Uruchom poniższe komendy, aby je zainstalować.


Krok 5

Zainstaluj vsftpd.

Placeholder for Step8 ztpStep8 ztp

Krok 6

Zaktualizuj plik vsftpd.conf z wymaganą konfiguracją.

Placeholder for Step10 ztpStep10 ztp

Uwagi: W przypadku plików, które są przechowywane na Raspberry PI /var/ftp, może być konieczna zmiana własności po przeniesieniu obrazów.

Placeholder for Step11 ztpStep11 ztp

Niech zacznie się magia

Podłącz Raspberry PI do docelowego przełącznika poprzez interfejs zarządzania.

Placeholder for Step12 ztpStep12 ztp
Placeholder for Step13 ztpStep13 ztp

Po tym procesie przełącznik uruchomi się z nowym oprogramowaniem i konfiguracją, również deklaracja "set chassis auto-image-upgrade" zostanie usunięta przez proces ZTP.

ZTP pomaga oszczędzać zasoby

Użycie ZTP pomaga dostarczyć wiele przełączników w tym samym czasie, skrócić czas potrzebny do uruchomienia przełączników, oraz oszczędzić koszty poprzez obniżenie liczby zasobów wymaganych do sfinalizowania zadań i zmniejsza błędy ludzkie.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Nasi eksperci i opiekunowie handlowi są do Twojej dyspozycji. Zostaw swoje dane, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Zadzwoń teraz
Placeholder for Portrait of french manPortrait of french man
Updates

Więcej aktualizacji