Placeholder for Juniper Networks Partner/ ResellerJuniper Networks Partner/ Reseller
Elite Plus Partner

Usługi Juniper End of Life (EoL)

Zakończenie i zarządzanie cyklem życia produktów Juniper Networks.

Placeholder for Juniper Networks PartnerJuniper Networks Partner

Etapy zakończenia cyklu życia produktów Juniper Networks w infrastrukturze bazowej zarządzanej przez naszych ekspertów.

Zakończenie cyklu życia produktów Juniper Networks może nastąpić z wielu powodów. Może ono wynikać z potrzeb rynku, innowacji technologicznych i rozwoju technologii wymuszającego wprowadzenie zmian w produkcie. Zdarza się, że produkty po prostu starzeją się i są zastępowane przez technologię, która oferuje więcej funkcji. Mimo że jest to stała część całego cyklu życia produktu, Nomios ma świadomość, że etapy zakończenia cyklu życia często skłaniają firmy do przeanalizowania tego, jak zakończenie sprzedaży produktu i koniec jego cyklu życia wpływają na produkty Juniper Networks w ich infrastrukturze IT.

Naszym wspólnym celem jest sprawienie, by proces ten przebiegał jak najsprawniej i dokładne pokazanie, czego można spodziewać się podczas tego procesu. Dlatego też staramy się, by nasze usługi pomagały klientom w lepszym zarządzaniu procesem wycofywania produktów z eksploatacji. Koncentrujemy się na roli, jaką firma Nomios może odegrać w migracji na alternatywne platformy i technologie Juniper Networks.

Powiadomienia o zakończeniu cyklu życia produktu Juniper Networks

Kiedy cykl życia danego modelu produktu dobiega końca, zgodnie z polityką Juniper Networks, klienci informowani są o ważnych etapach tego procesu. Dzięki temu mogą lepiej zrozumieć jego znaczenie oraz poznać odpowiednie ramy czasowe zarządzania produktami w okresie przejściowym. Komunikaty przekazywane są w odniesieniu do każdego produktu z osobna w formie powiadomień o zakończeniu cyklu życia produktu (End of Life Notification, EOLN), które są szczególnym rodzajem powiadomienia związanego ze wsparciem dla produktu (Product Support Notification, PSN). Powiadomienia EOLN publikowane w ogólnodostępnej witrynie internetowej Juniper Networks.

Nomios: Partner elitarny Juniper Networks w zakresie procesów EoL/EoS

Powiadomienie EOLN zawiera daty głównych etapów typowego procesu zakończenia cyklu życia produktu. Powiadomienia EOLN mogą również zawierać inne ważne informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania Juniper Networks, np. zalecanych produktów zamiennych. Zasady i terminy podane w powiadomieniu EOLN dla danego produktu mogą różnić się od wytycznych podanych poniżej. Odstępstwa od wytycznych mogą wystąpić na przykład wówczas, gdy produkt został dodany do oferty firmy Juniper w wyniku przejęcia innej firmy, w której obowiązywała znacząco odmienna polityka zakończenia cyklu życia produktu. Żadna z zasad polityki zakończenia cyklu życia produktu (EOL) nie może być rozumiana jako odrzucenie zobowiązania umownego firmy Juniper dotyczącego zakończenia cyklu życia produktu w odniesieniu do określonych produktów lub klientów. Prawo klienta do jakichkolwiek usług wsparcia jest zawsze uzależnione od posiadania przez niego ważnej, wiążącej umowy o świadczenie usług wsparcia, zakupionych od Juniper Networks lub firmy Nomios będącej autoryzowanym sprzedawcą i specjalistą ds. usług wsparcia Juniper Networks.

Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji