Już jest! Bezpieczny internet dla szkół

Do przeczytania w 1 min.

Share

Wcześniej niż planowano, bo na 100 dni przed datą określoną w harmonogramie, Państwowy Instytut Badawczy NASK, operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, odebrał od wykonawców całość prac świadczonych na potrzeby budowy węzłów sieci OSE. Kolejnym etapem jest podpisywanie umów ze szkołami, które uzyskają dostęp do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego Internetu. To jedno z największych przedsięwzięć telekomunikacyjnych w Polsce, a Infradata Polska jest jednym z wykonawców tego projektu.

Celem programu Ministerstwa Cyfryzacji, realizowanego przez NASK, jest budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli umożliwienie dostępu do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu wszystkim szkołom w Polsce, a tym samym wsparcie procesu kształcenia i podniesienia kompetencji polskich uczniów. Program jest finansowany z budżetu państwa i z funduszy unijnych i obejmie ponad 25 000 szkół.

Na bazie udostępnionych powierzchni kolokacyjnych zainstalowano węzły sieci IP/MPLS oraz węzły bezpieczeństwa. Infrastruktura aktywna wraz z zestawionymi łączami pomiędzy węzłami umożliwiła stworzenie szkieletu OSE. Węzły sieci OSE zlokalizowane są na terenie 16 województw i dzielą się na węzły regionalne i węzły centralne.

Eksperci z firmy Infradata byli odpowiedzialni za dostawę urządzeń wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenie wdrożenia systemu oraz przeprowadzenie testów odbiorczych dla węzłów Infrastruktury Bezpieczeństwa OSE.

Przetarg, w którym wyłoniono wykonawców rozstrzygnął się w marcu, a oferta Infradata Polska została oceniona najwyżej m.in ze względu na fachową i doświadczoną kadrę inżynierską oraz optymalny dobór technologii i producentów. Systemy bezpieczeństwa dostarczone przez Infradata Polska zbudowane zostały na bazie produktów Fortinet, F5 i Infoblox. W ramach umowy z NASK, oprócz dostawy i kompleksowego wdrożenia rozwiązań, przez 5 kolejnych lat będą realizowane także usługi gwarancji.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji