SOC NOC

NOC vs SOC: różnice i mocne strony

Do przeczytania w 4 min.
Placeholder for Looking at SOC security trendsLooking at SOC security trends

Share

NOC vs SOC: Zrozumienie krytycznych różnic w operacjach IT

W cyfrowym krajobrazie biznesowym często omawiane są dwa kluczowe elementy operacji IT: Network Operations Center (NOC) i Security Operations Center (SOC). Chociaż ich obowiązki częściowo się pokrywają, ich role, cele i metodologie znacznie się różnią, odgrywając unikalne, ale uzupełniające się role w zarządzaniu i ochronie sieci organizacyjnych.

Czym jest Network Operations Center (NOC)?

Network Operations Center (NOC) służy jako główne centrum infrastruktury technologicznej organizacji, koncentrując się przede wszystkim na utrzymaniu wydajności sieci. Rolą NOC jest zapewnienie optymalnego działania, utrzymania i dostępności infrastruktury sieciowej. Obejmuje to konsekwentne monitorowanie kondycji i wydajności sieci przez całą dobę, proaktywne zarządzanie problemami sieciowymi w celu zapobiegania przestojom oraz wdrażanie niezbędnych aktualizacji, poprawek i procedur konserwacyjnych. Dodatkowo, NOC odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu spójnego przepływu danych i skutecznego zarządzania kopiami zapasowymi danych.

Czym jest Security Operations Center (SOC)?

W przeciwieństwie do NOC, Security Operations Center, znane jako SOC, działa jako filar cyberbezpieczeństwa w organizacji. Zadaniem SOC jest ochrona zasobów organizacyjnych przed szeroką gamą cyberzagrożeń. Osiąga się to poprzez ciągłe monitorowanie zagrożeń i luk w zabezpieczeniach, a także wykrywanie i reagowanie na cyberataki. Kluczowe funkcje SOC obejmują również wdrażanie i egzekwowanie polityk i procesów bezpieczeństwa, a także przeprowadzanie analiz kryminalistycznych i opracowywanie strategii ograniczania ryzyka. SOC ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stanu bezpieczeństwa organizacji, zapewniając solidną obronę przed stale zmieniającym się krajobrazem cyberzagrożeń.

Kluczowe różnice pomiędzy NOC i SOC

NOC vs. SOC

Podczas gdy NOC i SOC działają na rzecz nadrzędnego celu, jakim jest zapewnienie niezawodności sieci i ciągłości biznesowej, różnią się one pod względem celów, wyzwań i wymaganych umiejętności:

FeatureNOCSOC
CeleUtrzymuje wydajność sieci i zgodność z umowami SLA.Chroni przed cyberzagrożeniami i zarządza incydentami bezpieczeństwa.
WyzwaniaRadzi sobie z naturalnymi lub technicznymi zakłóceniami (np. przerwy w dostawie prądu, awarie systemu).Koncentruje się na zwalczaniu zagrożeń powodowanych przez człowieka (np. hakerów, złośliwe oprogramowanie).
Umiejętności, zakres obowiązków i wymagania certyfikacyjneKoncentruje się na infrastrukturze sieciowej, optymalizacji wydajności i odzyskiwaniu danych po awarii. Członkowie zespołu są zazwyczaj certyfikowani w zakresie administracji siecią i inżynierii systemów, z możliwymi certyfikatami specyficznymi dla dostawcy, takimi jak Fortinet lub Juniper.Specjalizuje się w wykrywaniu zagrożeń, trendach cyberbezpieczeństwa i zarządzaniu incydentami. Personel często wymaga kwalifikacji specyficznych dla cyberbezpieczeństwa, takich jak CISSP, CISM lub certyfikatów w zakresie narzędzi i platform cyberbezpieczeństwa.
Technologie i narzędziaKorzysta z oprogramowania do zarządzania siecią, narzędzi do monitorowania serwerów i systemów śledzenia incydentów.SOC wykorzystuje SIEM, IDS i Advanced Threat Protection, wraz z XDR do holistycznego wykrywania zagrożeń, SOAR do usprawnionego reagowania na incydenty i NDR do czujnego monitorowania sieci
Raportowanie i analizaSkoncentruj się na raportowaniu operacyjnym, statystykach czasu pracy i przestojów oraz analizach wydajności.Nacisk na analizę zagrożeń, raportowanie incydentów i analizę trendów bezpieczeństwa.

Współczesne wyzwania i zmieniający się krajobraz

Rosnąca częstotliwość cyberataków podkreśla znaczenie wyrafinowanych, zintegrowanych podejść, które wykorzystują zarówno możliwości NOC, jak i SOC. W Nomios jesteśmy zaangażowani w zwiększanie odporności i bezpieczeństwa sieci dla innych poprzez nasze zarządzane usługi sieciowe i profesjonalnie zarządzane centrum operacji bezpieczeństwa.

NOC i SOC: Połączenie mocnych stron dla cyfrowej odporności

Zrozumienie różnicy między NOC (Network Operations Center) i SOC (Security Operations Center) ma kluczowe znaczenie dla firm utrzymujących solidne operacje IT. NOC koncentruje się na zapewnieniu płynnej wydajności sieci, zarządzaniu infrastrukturą i reagowaniu na zakłócenia. Z drugiej strony, SOC służy jako pierwsza linia obrony przed cyberzagrożeniami, aktywnie wykrywając, analizując i łagodząc zagrożenia bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych i własności intelektualnej.

W połączeniu, NOC i SOC zapewniają kompleksowe podejście do cyfrowego zarządzania przedsiębiorstwem. Integracja funkcji NOC i SOC jest nie tylko korzystna, ale wręcz niezbędna do zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa i wydajności sieci w dzisiejszym złożonym cyfrowym krajobrazie. Łącząc ich możliwości, organizacje zyskują lepszą widoczność i kontrolę nad infrastrukturą sieciową. Integracja ta skutkuje zrównoważonym skupieniem się zarówno na wydajności, jak i bezpieczeństwie, wspierając podejście oparte na współpracy w zarządzaniu kondycją sieci i ochronie przed cyberzagrożeniami.

W połączeniu, NOC i SOC zapewniają kompleksowe podejście do cyfrowego zarządzania przedsiębiorstwem. Ich współpraca zapewnia płynne działanie sieci i solidną ochronę tych systemów przed złośliwymi atakami. Synergia wynikająca z połączenia ich mocnych stron oznacza, że wydajność i bezpieczeństwo sieci nie są celami równoległymi, ale współzależnymi, z których każdy zwiększa skuteczność drugiego.

W erze, w której zagrożenia cyfrowe są coraz bardziej wyrafinowane, a złożoność sieci rośnie, partnerstwo między NOC i SOC staje się czymś więcej niż tylko strategiczną przewagą; to konieczność. Wspólnie umożliwiają one firmom osiągnięcie stanu cyfrowej odporności, w którym ciągłość operacyjna, integralność danych i bezpieczeństwo systemu są harmonijnie dopasowane. To ujednolicone podejście ma kluczowe znaczenie dla budowania cyfrowego przedsiębiorstwa, które jest nie tylko wydajne i niezawodne, ale także bezpieczne i odporne na niezliczone wyzwania cyfrowe, przed którymi stoi współczesny świat.
Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Nasi eksperci i opiekunowie handlowi są do Twojej dyspozycji. Zostaw swoje dane, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Zadzwoń teraz
Placeholder for Portrait of french manPortrait of french man
Updates

Więcej aktualizacji