Czym są usługi SOC?

Każda organizacja chce być chroniona przed cyberatakami. Z każdym dniem staje się to jednak coraz trudniejsze, ponieważ ataki są bardziej złożone, a ich charakter ciągle się zmienia. Rośnie też ich liczba. Chcesz mieć pewność, że jesteś chroniony, ponieważ naruszenia i udane ataki zaszkodziłyby Twojej reputacji i mogłyby kosztować Twoją organizację miliony. Jak po takim ataku (przyszli) klienci mogliby Ci ponownie zaufać?

Co to jest SOC?

Zanim wyjaśnimy, czym jest zarządzane Security Operations Center (SOC), wyjaśnimy, czym w ogóle jest Security Operations Center. Jak sugeruje słowo „centrum”, jest to fizyczna lokalizacja zespołu ds. bezpieczeństwa informacji. Zespół ten odpowiedzialny jest za bieżące monitorowanie i analizowanie stanu bezpieczeństwa organizacji. Ponadto aktywnie zapobiega incydentom dotyczącym cyberbezpieczeństwa, wykrywa je i na nie reaguje.

Zespół Security Operations Center korzysta z kombinacji rozwiązań technologicznych i wielu skutecznych procesów. Składa się on zwykle z analityków bezpieczeństwa, inżynierów i kierowników, którzy nadzorują operacje w zakresie bezpieczeństwa. Osoby te ściśle współpracują z zespołem reagowania na incydenty, który po wykryciu problemów z bezpieczeństwem szybko na nie odpowiada.

Nie wszystkie organizacje są w stanie stworzyć Security Operations Center. Istnieje ku temu wiele powodów, ale często wiąże się to z brakiem zasobów. Firmom brakuje wystarczającej wiedzy, czasu i środków na jego stworzenie. Dlatego niezwykle cenny może okazać się outsourcing operacyjnego centrum bezpieczeństwa.

Wyjaśnienie managed SOC

Usługi SOC, lub SOC w modelu usługowym, oferują organizacjom wsparcie zewnętrznych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy monitorują środowisko chmury, urządzenia, logi oraz sieć pod kątem zagrożeń. Robią to na podstawie modelu subskrypcji, w którym firma płaci miesięczną lub roczną opłatę, aby upewnić się, że zagrożenia są szybko wykrywane i następuje odpowiednia reakcja.

Dzięki usługom SOC możliwe jest całodobowe monitorowanie infrastruktury IT, bez konieczności ponoszenia dużych inwestycji w oprogramowanie zabezpieczające, sprzęt, ekspertów ds. bezpieczeństwa, szkolenia i inne. Możesz mieć szybki dostęp do SOC i rozpocząć monitorowanie zagrożeń cybernetycznych, co poprawi bezpieczeństwo Twojej organizacji.

Jedną z usług, którą dostarcza zespół Managed SOC to Managed Detection and Response (MDR).

Placeholder for Managed SOC security engineer - MSSPManaged SOC security engineer - MSSP

Dlaczego nie należy się bać outsourcingu bezpieczeństwa informatycznego?

Wielu osobom podejmującym decyzje w działach IT trudno jest zlecić outsourcing bezpieczeństwa informatycznego. Jest to niepokojące, ponieważ większość organizacji nie ma wystarczającej wiedzy i zasobów ludzkich, aby na bieżąco zajmować się bezpieczeństwem

Co powstrzymuje firmy przed outsourcingiem?

  • Chęć zachowania całkowitej kontroli
  • Wrażliwe dane prywatne
  • Wysokie koszty.

Rozumiemy te obawy, ale nie zawsze mają one uzasadnienie.

Nie stracisz kontroli nad swoim bezpieczeństwem

Firmy obawiają się, że gdy zlecą dbanie o swoje bezpieczeństwo zewnętrznej firmie, stracą nad nim kontrolę. Jednak korzystając z tego typu usług outsourcingowych, firma nie przekazuje wszystkich obowiązków i zagrożeń. Zachowuje ostateczną odpowiedzialność. Dlatego mówimy raczej o zlecaniu zadań, ponieważ na tym właśnie polega outsourcing Security Operations Center.

Pulpit nawigacyjny pozwala na bieżąco śledzić, co dzieje się w Twojej organizacji. Zespół Security Operations Center powiadomi Cię o zagrożeniu lub naruszeniu w Twojej sieci i przekaże informacje zwrotne na priorytetowym poziomie. Następnie sam podejmiesz działania w oparciu o rozwiązania zaproponowane przez zespół SOC. Możesz także skorzystać z pomocy zespołu reagowania na incydenty. Zajmie się on zagrożeniem w Twoim imieniu.

Twoje dane pozostaną bezpieczne

Niektóre organizacje uważają, że outsourcing usług związanych z bezpieczeństwem informatycznym jest skomplikowany, ponieważ inna firma uzyska dostęp do danych wrażliwych na prywatność, a ryzyko wycieku danych będzie większe. Jest to błędne przekonanie, ponieważ przy korzystaniu z usług związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa świadczonych przez Security Operations Center, dane pozostają w Twojej firmie. Security Operations Center sprawdza jedynie metadane i logi. Oznacza to, że nie widzi zawartości pliku, a jedynie jego rozszerzenie, na przykład .docx lub .pdf.

Dużą zaletą jest to, że zewnętrzne Security Operations Center specjalizuje się w ochronie wrażliwych danych prywatnych. Na przykład, nasze operacyjne centrum bezpieczeństwa działa zgodnie z RODO i posiada certyfikat ISO.

Koszt utrzymania bezpieczeństwa

Biorąc pod uwagę szybki rozwój cyberprzestępczości i szkody, jakie może ona wyrządzić, lepiej jest zainwestować w bezpieczeństwo informatyczne niż naprawiać szkody. Według IDC, organizacja powinna wydawać na bezpieczeństwo od 7% do 10% swojego budżetu IT, jednak wiele organizacji tego nie robi.

Inwestycja w wewnętrznych specjalistów ds. bezpieczeństwa informatycznego wymaga dużych nakładów związanych z zatrudnieniem i nieustannym szkoleniem. Poza tym znalezienie wykwalifikowanego specjalisty staje się coraz trudniejsze ze względu na dużą konkurencję. Security Operations Center (SOC) ma już odpowiednich ludzi, którzy mogą Cię wesprzeć i którzy przeszli szkolenie potrzebne do należytego wykonywania swojej pracy.

Oprogramowanie wykorzystywane w usługach SOC

Zespół, który monitoruje Twoją sieć i systemy, robi to za pomocą platformy Security Information & Event Management (SIEM). Zapewnia ona analizę alertów bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym i zwiększa możliwości wykrywania oraz reagowania na zagrożenia. SIEM pomaga uzyskać wgląd w codzienne aktywności w sieci i jest podstawą skutecznej struktury bezpieczeństwa.

Wybór właściwego rozwiązania SOC

Wybierając Security Operations Center, ważne jest, aby miało ono przejrzystą umowę o poziomie usług (SLA) i odpowiednie certyfikaty ISO. Ale te kryteria można znaleźć w każdym SOC. Ważniejsze jest, aby ludzie w SOC mieli odpowiednie umiejętności i abyś im ufał. Będziesz blisko współpracować z zespołem SOC, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak pracują, skąd czerpią informacje oraz jak szybko i z jakimi stronami podejmują działania w przypadku incydentu.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania incydentami bezpieczeństwa.