Aktualizacja firmy

Informacja o połączeniu spółek Nomios Poland, SOC24 i TukanIT

Do przeczytania w 1 min.
Placeholder for Nomios celebrationNomios celebration

Share

Zarząd spółki NOMIOS POLAND Sp. z o.o., informuje że w dniu 3 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informacji o połączeniu spółki NOMIOS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką SOC24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana 1) i ze spółką TUKAN IT Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana 2).

Połączenie zostało przeprowadzone zgodnie art. 492 § 1 ust. 1 oraz art. 515 §1 ksh w związku art. 516 § 6 ksh kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki SOC24 Sp. z o.o. i spółki TUKAN IT Sp. z o.o., obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa), na spółkę NOMIOS POLAND Sp. z o.o., bez podwyższania jej kapitału zakładowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i skutków ww. połączenia spółek znajduje się poniżej.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji