5G

Technologia 5G da operatorom telekomunikacyjnym wiele możliwości

Do przeczytania w 1 min.

Share

Dotychczasowe zmiany w dziedzinie technologii mobilnych wielokrotnie dowiodły, że czas na przekształcenie nowych usług w rentowną działalność operatora telekomunikacyjnego uległ znacznemu skróceniu. Podobne szanse przyniesie firmom udane przejście na 5G. Mając na uwadze standaryzację technologii 5G, operatorzy telekomunikacyjni już teraz przeprowadzają próby sieci 5G w celu rozwoju technologii i starają się zrozumieć, w jaki sposób może to wpłynąć na ich działalność.

Ważnym bodźcem dla operatorów jest uzyskanie statusu „pioniera technologii”, czyli bycie pierwszą firmą, która wejdzie na rynek z nową usługą w sieci 5G i odniesie realne korzyści finansowe. Technologia 5G może zmienić sposób, w jaki działają firmy w niemal każdym sektorze i właśnie dlatego można zauważyć tak dużą liczbę wdrożeń w niemal każdej branży. Oczywiście sieć 5G przyniesie olbrzymi wzrost wydajności, co pozwoli wielu firmom na oferowanie innowacyjnych i szybszych usług. Trudniej jednak przekształcić tę innowację technologiczną w rentowną działalność, ponieważ nie istnieją jeszcze sprawdzone przykłady komercyjnych wdrożeń technologii 5G w rentownym środowisku biznesowym. Uważa się jednak, że zwlekanie z inwestycją jest równoznaczne z utratą wczesnej przewagi konkurencyjnej, a wynikłe stąd opóźnienia trudno później nadrobić.

Analiza wpływu technologii 5G na działalność operatorów telekomunikacyjnych

Aby zrozumieć możliwy wpływ technologii 5G na działalność dla Twojej firmy, należy zacząć od przeprowadzenia analizy możliwych sposobów świadczenia nowych usług. Zwiększenie szybkości sieci, wzrost liczby podłączonych urządzeń i (ekstremalnie) małe opóźnienia sprawiają, że opracowanie analiz biznesowych nie jest rzeczą łatwą. Technologia plasterkowania sieci 5G daje prawdopodobnie najwięcej możliwości i pozwala modelować rentowne wdrożenia w kluczowych gałęziach działalności operatorów.

Operatorzy będą musieli na nowo opracować model biznesowy według nowego procesu. Wielu zewnętrznych analityków oceniało wartość nowych usług w sieci 5G, które zostaną wprowadzone do całego ekosystemu, z uwzględnieniem użytkowników końcowych w wielu różnych branżach. Innowacyjne usługi mogą być świadczone w domu, w podróży jak i w pracy, zatem potencjał jest ogromny.

Stacjonarny bezprzewodowy dostęp do sieci ultraszerokopasmowej

Jednym z pierwszych przypadków biznesowych, które daje się zauważyć, jest zastosowanie stacjonarnego bezprzewodowego punktu dostępu w celu doprowadzenia łącza ultraszerokopasmowego do budynków, do których zazwyczaj trudno jest dotrzeć za pomocą światłowodu. Rozwiązanie „5G-to-the-home” ma potencjał, aby otworzyć domowy rynek usług szerokopasmowych dla nowych podmiotów i zapewnić atrakcyjną stopę zwrotu w dość krótkim czasie. Przykładem innych analizowanych usług dla konsumentów związanych z siecią 5G są interesujące usługi z kategorii „inforozrywka” (infotainment) przeznaczone dla pasażerów transportu zbiorowego. Przykładowo usługi takie umożliwiają widzom uczestniczenie w wydarzeniach sportowych i rozrywkowych w nowy sposób. Obydwa omawiane przypadki oferują operatorom i innym zaangażowanym podmiotom wysoki zwrot z inwestycji (ROI).

Na rynku klientów korporacyjnych technologia 5G może stać się prawdziwym czynnikiem pozwalających na wprowadzenie samochodów bezzałogowych w celu zmniejszenia kosztów transportu drogowego i zatorów komunikacyjnych poprzez technologię „truck platooning”, czyli systemu zintegrowanych konwojów samochodów ciężarowych. Ponadto 5G może zastąpić stałą infrastrukturę w zautomatyzowanych fabrykach, ponieważ jest w stanie spełnić wysokie wymagania wydajności w tej branży. Elastyczność 5G może pozwolić na wprowadzenie bardziej dynamicznych systemów wytwarzania, które zmienią ich model działalności gospodarczej.
Ważnym elementem analiz biznesowych dotyczących 5G są usługi telemedyczne, ponieważ technologia ta wprowadzi nowe możliwości, które pomogą zmniejszyć obciążenie obecnie działających systemów opieki zdrowotnej.

To tylko niektóre z wczesnych analiz możliwych wdrożeń biznesowych, które branża bada w odniesieniu do sieci 5G. Operatorzy telekomunikacyjni mają świadomość, że te zmiany dotyczą nie tylko technologii ani po prostu świadczenia nowych i ciekawych usług. To, czy operator odniesie sukces na rynku, będzie w dużej mierze zależało od dokonywania inwestycji, które przyniosą dodatnią stopę zwrotu i stworzą zupełnie nowe możliwości biznesowe.

Oczekuje się, że korzyści ekonomiczne będą następować bezpośrednio po wdrożeniu i przyjęciu sieci 5G wraz z szybkim rozwojem powiązanych rozwiązań technologicznych. Standaryzacja 5G nie została jeszcze oficjalnie ukończona, ale branża uzgodniła kluczowe technologie wspomagające, architekturę i scenariusze wdrożenia. Jest to ważny czynnik umożliwiający producentom infrastruktury i dostawcom usług testowanie różnych technologii w ramach sieci 5G w celu zatwierdzenia świadczenia nowych, oczekiwanych usług.

Powiązanie korzyści wynikających z technologii 5G ze strategią biznesową operatora

Operatorzy telekomunikacyjni, którzy jako pierwsi wprowadzają 5G, oczywiście zaczynają już teraz planować przyszłe decyzje o tym, jak wdrażać i wykorzystywać tę technologię. Jeszcze ważniejsze jest dla nich to, jak zapewnić sobie pozycję czołowego gracza na szybko rozwijających się rynkach i w sektorach, które prawdopodobnie będą bardzo konkurencyjne. Planowanie rozpoczyna się od opracowania modelowych wdrożeń biznesowych, które operator zamierza stosować w ramach swojej działalności gospodarczej. Jest to zadanie trudne, ponieważ nie ma jeszcze komercyjnych wdrożeń 5G, a informacje biznesowe, które są potrzebne do rozpoznania trendów, określenia szans i zrozumienia znaczenia 5G dla przedsiębiorstwa, po prostu nie istnieją. W nadchodzącej erze 5G operatorzy telekomunikacyjni nie mogą sobie pozwolić na ryzykowne zagrania. Musi być bardzo jasne, w jaki sposób modelowe usługi 5G pozwolą uzyskiwać dodatkowe przychody, jakie inwestycje będą wymagane i ile czasu potrzeba, aby działalność operacyjna stała się naprawdę dochodowa.

Kategorie zastosowań biznesowych 5G

Operatorzy telekomunikacyjni badają podstawowe korzyści płynące z technologii i sposoby zapewniania ich swoim klientom. Istnieją głównie 3 kategorie wdrożeń biznesowych 5G:

  1. Interaktywne usługi 5G: W jaki sposób 5G stworzy usługi dla konsumentów w domu oraz w systemach transportu publicznego i prywatnego.
  2. Dostęp 5G „na żywo”: W jaki sposób 5G zapewni nowe usługi dostępu do usług „na żywo” osobom uczestniczącym w dużych wydarzeniach online, zaspokajając bardzo duże zapotrzebowanie w kluczowych miejscach ruchu sieciowego.
  3. Aspekt branżowy technologii 5G: Jak 5G może stać się standardem czwartej rewolucji przemysłowej.

1. Interaktywne usługi 5G

5G stwarza dostawcom usług możliwość zaoferowania szerokopasmowego dostępu do sieci na obszarach, gdzie zapewnienie w budynku konwencjonalnego światłowodowego łącza (FTTH) jest trudne lub kosztowne. Eliminując konieczność czasochłonnych i kosztownych prac budowlanych związanych z układaniem światłowodów, technologia 5G zapewnia szybszy czas wprowadzenia produktu na rynek oraz otwiera domowy rynek usług szerokopasmowych, umożliwiając nowym uczestnikom rynku konkurowanie z operatorami świadczącymi usługi telekomunikacyjne poprzez stałe łącza. Wystarczy wspomnieć nowe technologie, takie jak mmWave, dzięki którym każda stacja bazowa może obsługiwać dziesiątki gospodarstw domowych.
Modelowanie usług biznesowych opiera się tutaj na rynku usług na obszarach wiejskich, gdzie często brakuje wysokiej (mobilnej) prędkości szerokopasmowej oferowanej na innych obszarach. Analiza biznesowa zależy jednak od liczby obsługiwanych gospodarstw domowych, nakładów inwestycyjnych na punkt dostępu oraz od tego, jaki będzie dochód na gospodarstwo domowe.

Bez wątpienia 5G umożliwi dostawcom usług generowanie dochodów poprzez dostarczanie usług rozrywkowych abonentom podróżującym, zwłaszcza tym, którzy poruszają się po obszarach miejskich. Usługi, które może zaoferować operator, to np. wysokiej jakości strumieniowe przesyłanie wideo na dwa ekrany, aplikacje rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, gry online i rozmowy wideo lub konferencje. Koniecznym warunkiem zapewnienia użytkownikowi najwyższej jakości usług jest oczywiście sieć, która powinna być w stanie zapewnić jednolity poziom ich świadczenia na danym obszarze.

Ponadto sieć powinna zapewniać wysoką jakość i niezawodność działania jednocześnie wielu użytkownikom korzystającym z transportu zbiorowego, którzy często podróżują ze stosunkowo dużą prędkością. Usługi o wysokiej przepustowości można by również świadczyć użytkownikom nieposiadającym urządzenia 5G. Można to osiągnąć, dostarczając sygnał 5G do pojazdu, a następnie rozprowadzając pasmo poprzez Wi-Fi, na przykład w pociągu lub metrze. Takie przykłady dają operatorom możliwość przeprowadzenia wczesnych wdrożeń 5G i uzyskania nowych źródeł przychodu, zanim urządzenia 5G zostaną wprowadzone i staną się powszechnie dostępne.

2. Dostęp 5G „na żywo”

Technologia 5G powinna przynieść znaczne zwiększenie szybkości, zasięgu i szybkości działania sieci bezprzewodowych. Może działać od 10 do 100 razy szybciej niż obecne typowe połączenie komórkowe, a nawet szybciej niż parametry zapewniane w domu przez za pomocą fizycznego łącza światłowodowego. W celu rozpoczęcia pobierania lub wysyłania danych urządzenia będą łączyć się z siecią nawet z prędkością na poziomie jednej milisekundy.

Wysoka pojemność i niskie opóźnienie działania sieci 5G pozwala na oferowanie usług transmisji na żywo w rozdzielczości 8K Ultra HD, np. dużych imprez sportowych, i to jednocześnie dla tysięcy widzów.

Tego typu usługi HotSpot sprawią, że użytkownicy będą mogli znaleźć się w samym centrum wydarzenia, na przykład dzięki transmisji strumieniowej na żywo w rzeczywistości wirtualnej. Przykładowo, firma HTC zaprezentowała ostatnio swoje urządzenie hotspot 5G i inteligentny hub, który pozwoli zapewni dostęp do ultraszybkiej łączności i rzeczywistości wirtualnej na żywo nawet 20 osobom jednocześnie.

Zgodnie z założeniami takich rozwiązań użytkownicy będą mogli wybierać spośród wielu kamer 360 stopni, aby zobaczyć, co się dzieje pod dowolnym kątem i to w czasie rzeczywistym. Będą mogli za jednym kliknięciem zobaczyć natychmiastowe powtórki na żądanie, a nawet poprawić swoje wrażenia dzięki szczegółowemu podglądowi w czasie rzeczywistym zapewnianemu przez rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej.

5G jest w stanie zapewnić niezmiernie małe opóźnienia, co zwiększa poziom satysfakcji użytkownika i eliminuje ryzyko choroby lokomocyjnej podczas korzystania z wirtualnej rzeczywistości.

3. Aspekt branżowy technologii 5G: Przemysł 4.0

W przypadku zastosowań przemysłowych, sieć 5G wydaje się otwierać nową erę, która obecnie nazywa się Przemysłem 4.0. Jednym z najważniejszych czynników warunkujących powstanie „inteligentnej fabryki” przyszłości będzie znacznie zwiększona przepustowość, która pozwoli połączyć maszyny, procesy, roboty i ludzi, tworząc bardziej elastyczne i dynamiczne możliwości produkcyjne. Około 90 procent połączeń przemysłowych wykorzystuje obecnie łączność przewodową, która zapewnia wysoką wydajność i niezawodność potrzebną do automatyzacji. Problem polega na tym, że tym środkom łączności brakuje elastyczności i nie są w stanie szybko sprostać zmieniającym się wymaganiom produkcyjnym. 5G to pierwsza technologia bezprzewodowa o wysokiej przepustowości, niskich opóźnieniach i najwyższej niezawodności, która może zastąpić łączność przewodową w fabryce. W praktyce technologia 5G stanowi pełną alternatywę dla dzisiejszych sieci przewodowych. Łączność bezprzewodowa umożliwia podłączenie dodatkowych maszyn poprzez wyposażenie ich w bezprzewodowe czujniki i siłowniki, a w razie potrzeby pojemność sieci można skalować w celu obsługi nowego ruchu.

Podsumowanie

W epoce 5G najlepszym rozwiązaniem dla operatorów telekomunikacyjnych będzie prawdopodobnie wczesne wdrożenie technologii i rozwój nowych ekosystemów. 5G da operatorom wiele nowych możliwości, pozwalających na prowadzenie interesów z niemal każdą branżą. Jednocześnie usługodawcy będą musieli stawić czoła zwiększonej konkurencji, nie tylko ze strony swoich tradycyjnych rywali, ale głównie ze strony nowych podmiotów wchodzących na rynek. Możliwości płynące z technologii 5G przyciągną firmy z innych, mało oczywistych branż, których operatorzy wcześniej nie brali pod uwagę.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji