Firma Nomios Poland dołącza do grona firm współpracujących w ramach programu PWCyber

Placeholder for Aerial view city streetsAerial view city streets

Nomios dołączył do grona firm współpracujących w ramach programu PWCyber

Już 30 firm współpracuje w ramach Programu PWCyber!

Zarząd Nomios Poland sp. z o.o. informuje, iż 16 czerwca 2023 r. spółka podpisała z Ministerstwem Cyfryzacji porozumienie o współpracy w ramach Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie PWCyber,które wpisuje się w politykę propagowania świadomości o cyberbezpieczeństwie i nowoczesnych technologiach.

"Nasze partnerstwo w ramach Programu PWCyber ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych instytucji publicznych i prywatnych. Włączenie sektora prywatnego jest kluczowe dla skutecznego wdrażania przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Wraz z innymi podmiotami, wchodzącymi w skład Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, tworzymy spójny system, pozwalający na podejmowanie działań zarówno przeciwdziałających zagrożeniom, jak i zapewniających skuteczne reagowanie ma incydenty cyberbezpieczeństwa. Jestem przekonany, że nasze synergiczne działania w obszarze prawnym, organizacyjnym i technicznym przyczynią się do zapewnienia bezpiecznej przestrzeni cyfrowej dla wszystkich użytkowników." - mówi Jacek Wojdal, Prezes Zarządu Nomios Poland sp. z o.o

O Programie Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber)

Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) jest przedsięwzięciem niekomercyjnym o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest realizowane na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Partnerzy Programu zobowiązują się do wymiany doświadczeń m.in., w celu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowych procesów, produktów i usług oraz podnoszenia świadomości użytkowników rozwiązań cyfrowych. W Programie uczestniczy już 30 firm technologicznych - polskich i zagranicznych. Dzięki wymianie doświadczeń możemy stale zwiększać poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

O Nomios Poland sp. z o.o.

Nomios Poland (spółka portfelowa Nomios Group) to niezależny dostawca nowoczesnych systemów cyberbezpieczeństwa, sieci krytycznych dla biznesu, rozwiązań chmurowych i usług zarządzanych. Spółka powstała z połączenia ugruntowanych na lokalnym rynku podmiotów: Infradata Polska sp. z o.o. i DIM System wraz ze spółkami od niej zależnymi, czyli Tukan IT sp. z o.o. oraz SOC24 sp. z o.o.

Łącząc technologie, procesy i fachową wiedzę tworzy rozwiązania i usługi następnej generacji. W swojej ofercie posiadamy autorskie rozwiązania SOC23 (Security Operations Center) oraz GREENmod (system do klasyfikacji dokumentów oraz poczty elektronicznej). Nasi partnerzy strategiczni należą do wiodących dostawców technologii na świecie. Współpracujemy między innymi z firmami Juniper Networks, Trellix, F5 Networks, ProofPoint, Cybereason, TrendMicro, Fudo Security, InfoBlox, Ivanti, Rapid7, IBM oraz wieloma innymi.

Nasze certyfikaty

We współpracy z naszymi partnerami zostaliśmy uhonorowani wieloma certyfikatami partnerskimi na wysokim poziomie. Naszych partnerów biznesowych wraz z poziomami partnerstwa można zobaczyć na naszej stronie, w zakładce Partnerzy.

Updates

Aktualności i artykuły na blogu