Placeholder for Juniper Networks Partner/ ResellerJuniper Networks Partner/ Reseller
Elite Plus Partner

Juniper Paragon automation

Modułowe aplikacje oprogramowania chmurowego wykorzystują automatyzację w zamkniętej pętli w celu przełożenia intencji biznesowych na wydajność usług, zapewniając użytkownikom końcowym gwarantowane doświadczenie w zakresie usług przez cały okres ich użytkowania.

Placeholder for Juniper Networks PartnerJuniper Networks Partner

Uwolnij doświadczenia sieciowe dzięki Juniper Paragon Automation

Prowadzenie sieci na dużą skalę nie jest łatwe. Dla dostawców usług oraz innych dużych operatorów sieciowych, będzie to jeszcze trudniejsze.

Problemy takie jak przeciążenie sieci, opóźnienia, przerwy w dostawie prądu oraz długi czas oczekiwania na aktywację nowych usług pogarszają doświadczenia użytkowników końcowych, wysyłając klientów w poszukiwaniu bardziej zielonych pastwisk u innego dostawcy.

Nie chodzi o to, że operatorzy sieci nie dbają o doświadczenia użytkowników. Chodzi o to, że obecne modele operacyjne, zbudowane w oparciu o ręczne procesy i przestarzałe narzędzia, ledwo nadążają za rosnącą złożonością, skalą i wymaganiami wydajnościowymi dostarczanych aplikacji. A co stanie się w ciągu najbliższych kilku lat, kiedy nowe technologie 5G i technologie brzegowe spowodują powstanie jeszcze większej ilości treści, aplikacji i usług przechowywanych w chmurze?

Dojdzie do załamania się obecnych narzędzi i procesów. Doświadczenie klienta i biznes cierpią. Aby przetrwać i dobrze prosperować w jutrzejszym krajobrazie usług 5G i multicloud, potrzebne jest podejście operacyjne i narzędzia wspierające, które są skoncentrowane na jednej rzeczy: konsekwentnym dostarczaniu doskonałych doświadczeń klientów.

Nazywa się to "Experience-First Networking". A dzięki nowym rozwiązaniom Paragon Automation firma Juniper Networks może pomóc w dostarczeniu tego rozwiązania.

Paragon Planner

Paragon Planner (dawniej NorthStar Planner) jest natywnym w chmurze narzędziem do modelowania, którego możesz używać do wizualizacji offline i szczegółowego planowania architektonicznego swojej sieci produkcyjnej. Umożliwia on prognozowanie wpływu zmian w sieci, takich jak opóźnienia, dodatkowy ruch, przesunięcia w przepływach ruchu oraz nowa przepustowość lub usługi. Operatorzy sieci mogą symulować efekty tych zmian oraz innych scenariuszy ruchu w programie Paragon Planner bez wpływu na sieć produkcyjną.

Poprzez gromadzenie danych za pomocą dynamicznej topologii lub akwizycji danych ścieżki LSP (label-switched path), Paragon Planner generuje graficzny widok sieci, umożliwiając operatorom dodawanie, usuwanie i rekonfigurację elementów sieci. Symulacje mogą być uruchamiane na żądanie lub zaplanowane, aby pomóc w ocenie sieci pod kątem potencjalnych scenariuszy awarii. Wbudowane możliwości raportowania programu Paragon Planner mogą być wykorzystane do planowania sieci lub przeprowadzania szczegółowych wyników symulacji, które są niezbędne do optymalizacji sieci.

Kluczowe cechy

 • Projektowanie: Konstruuje mapy topologii sieci pokazujące symulowane lub importowane dane dla węzłów, łączy oraz LSP.
 • Symulacja: Tworzenie lub planowanie zdarzeń symulacyjnych w celu przeanalizowania modelu sieci w oparciu o scenariusze awarii, takie jak przeciążenie łącza, uszkodzone łącze, brak odpowiedzi węzła i inne.
 • Analyze: Twórz obszerne raporty dla symulacji i planowania.

Paragon Pathfinder

Paragon Pathfinder (dawniej NorthStar Controller) jest kontrolerem opartym na chmurze, który upraszcza inżynierię ruchu, ułatwiając wykorzystanie korzyści zapewnianych przez ścieżki usług transportowych, takich jak MPLS/RSVP, routing segmentowy oraz plasterkowanie sieci. Umożliwia on zespołowi operacyjnemu bardziej efektywne zarządzanie ścisłymi wymaganiami SLA dotyczącymi usług transportowych poprzez zautomatyzowane planowanie, dostarczanie, proaktywne monitorowanie i optymalizację dużych obciążeń ruchu dynamicznie w oparciu o ograniczenia zdefiniowane przez użytkownika. Dzięki tej automatyzacji operatorzy mogą uruchamiać swoje sieci "na gorąco", osiągając jednocześnie przewidywalność, odporność oraz gwarancje poziomu usług u dostawców usług, dostawców usług w chmurze oraz w dużych sieciach korporacyjnych. Paragon Pathfinder zapewnia szczegółowy wgląd w przepływy ruchu sieciowego i optymalizuje przepustowość sieci poprzez automatyzację w zamkniętej pętli. Monitoruje on sieć w czasie rzeczywistym, zbierając telemetrię strumieniową, dane topologiczne z Netflow, IGP i BGP-LS z sieci oraz analizuje dane w celu dostarczenia nowych ścieżek usług w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika ograniczenia SLA.

Kluczowe funkcje

 • Zarządzanie, monitorowanie i dostarczanie ścieżek routingu segmentowego i IP/MPLS w czasie rzeczywistym.
 • Oferuje inteligentny interfejs między sieciami RSVP-TE a sieciami obsługującymi routing segmentowy.
 • Wyświetlanie map topologii sieci na żywo, które pokazują stan węzłów, wykorzystanie łączy, ścieżki routingu segmentowego i ścieżki z przełączaniem etykiet (LSP).
 • Zautomatyzowane wykrywanie węzłów, łączy i ścieżek w sieci.
 • Tworzenie lub planowanie zdarzeń konserwacyjnych w celu zmiany trasy ruchu w przypadku wystąpienia problemów.
Placeholder for Cybersecurity engineer coffee breakCybersecurity engineer coffee break

Paragon active assurance

Paragon Active Assurance jest programowalnym, aktywnym rozwiązaniem testującym i monitorującym dla sieci fizycznych, hybrydowych i wirtualnych. W przeciwieństwie do pasywnych metod monitorowania, Paragon Active Assurance wykorzystuje aktywny, syntetyczny ruch w celu weryfikacji wydajności aplikacji i usług w momencie dostarczenia usługi oraz przez cały okres jej użytkowania.

Twoje zespoły dostarczające usługi mogą wykorzystać Paragon Active Assurance do weryfikacji, czy usługi są skonfigurowane poprawnie za pierwszym razem oraz do sprawdzenia, czy zmiany w usługach nie mają wpływu na ich jakość. Automatyzacja wstępnej weryfikacji i testowania usług pomoże Ci skrócić czas uzyskania przychodów, obniżyć koszty operacyjne związane z dostarczaniem usług oraz zmniejszyć liczbę nieudanych prób dostarczenia usług.

Zespoły operacyjne Twojej sieci mogą wykorzystać Paragon Active Assurance do identyfikacji, zrozumienia, rozwiązywania problemów oraz rozwiązywania problemów zanim użytkownicy końcowi w ogóle je zauważą. Wgląd w wydajność usług może pomóc w skróceniu czasu rozwiązywania incydentów nawet o 50%, co przekłada się na większe zadowolenie użytkowników końcowych i ich utrzymanie.

Paragon Active Assurance jest rozwiązaniem, którego potrzebujesz, aby automatycznie zweryfikować, że każda dostarczona usługa działa w momencie dostarczenia i będzie działać przez cały okres użytkowania.

Dzięki Active Assurance możesz umożliwić przejście na bardziej efektywny model operacyjny skoncentrowany na usługach, aby upewnić się, że możesz spełnić wymagające cele dotyczące poziomu usług dla zróżnicowanych, kompleksowych usług w sieciach 5G i sieciach wielochmurowych.

Główne cechy

 • Zapewnia wgląd w usługi end-to-end w celu testowania aktywacji usług, monitorowania jakości i rozwiązywania problemów.
 • Bogaty zestaw metryk warstwy 2 do warstwy 7 płaszczyzny danych dostępny w jednym rozwiązaniu.
 • Otwarty interfejs API umożliwia zewnętrznym narzędziom automatyzacji, orkiestratorom Network Functions Virtualization (NFV) oraz systemom wsparcia operacyjnego (OSS) zdalnie kontrolować i monitorować agentów testowych generujących ruch w ramach usługi Paragon Active Assurance.
 • Łatwe do wdrożenia i zaadoptowania, co pozwala na rozpoczęcie od małego i skalowanie w miarę wzrostu potrzeb biznesowych.
 • Wyłącznie oprogramowanie i gotowość do pracy w chmurze.

Paragon Insights

Paragon Insights (dawniej HealthBot) jest chmurowym, natywnym, sieciowym rozwiązaniem diagnostycznym, które zapewnia inteligencję operacyjną we wszystkich domenach sieciowych dostawców usług, chmur oraz przedsiębiorstw, od dostępu do sieci do serwerów w centrum danych.

Paragon Insights obsługuje wiele formatów gromadzenia danych typu open-source, w tym interfejs telemetryczny Junos (JTI) oraz opartą na standardach telemetrię OpenConfig.

Po zebraniu danych, wbudowane zaawansowane algorytmy oraz technologia uczenia maszynowego (ML) korelują te źródła danych, ustanawiają benchmarki operacyjne, określają anomalie oraz wykonują proaktywne działania naprawcze - wszystko to ma kluczowe znaczenie dla sieci opartych na intencjach. Przekładając analizy w czasie rzeczywistym na użyteczne informacje, Paragon Insights zapewnia wielowymiarowy widok całej sieci i jej usług.

Kluczowe cechy

 • Gromadzenie danych: Zbieranie i normalizacja danych w czasie rzeczywistym poprzez metody zbierania oparte na standardach, niestandardowe, zdefiniowane przez użytkownika lub pobieranie z własnego jeziora danych.
 • Pojedyncza tablica rozdzielcza: Eliminacja złożoności operacyjnej, ekstrakcja danych telemetrycznych do pojedynczego widoku.
 • Wizualizacja sieci i algorytmy ML: Dostarczają szczegółów na temat stanu zdrowia sieci i usług, wartości odstających i anomalii oraz analizy predykcyjnej dla przyszłych zachowań.
 • Otwarte i konfigurowalne: Dostosowywalne playbooki oparte na YANG, funkcje definiowane przez użytkownika oraz otwarte API zapewniają integrację z istniejącymi aplikacjami do pobierania danych i powiadamiania, takimi jak Kafka, Webhook, Slack i HBEZ/HBEZGo, między innymi.
Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji