Placeholder for Juniper Networks Partner/ ResellerJuniper Networks Partner/ Reseller
Elite Plus Partner

Architektury przełączania w centrach danych

Skalowalne architektury dla każdego centrum danych.

Placeholder for Juniper Networks PartnerJuniper Networks Partner

Platformy przełączające firmy Juniper zapewniają wysokowydajną podstawę o wysokiej gęstości dla najbardziej wymagających środowisk centrów danych i chmur. Mogą być one wdrażane w ramach wielu architektur osnowy, obsługując od dziesiątek do tysięcy portów i umożliwiając skalowanie w celu zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych, a jednocześnie chroniąc inwestycje.

  • Junos Fusion: Prosta, zautomatyzowana i skalowalna wielowarstwowa osnowa sieci Ethernet, umożliwiając zarządzanie maksymalnie 128 przełącznikami jako pojedynczą, spójną całością.
  • Virtual Chassis Fabric: Zoptymalizowana dla małych i średnich środowisk centrów danych, umożliwia zarządzanie maksymalnie 20 połączonymi przełącznikami jak jednym urządzeniem logicznym.
  • Virtual Chassis: Umożliwia skonfigurowanie do 10 połączonych przełączników w jedno logiczne urządzenie, zapewniając prostotę obsługi i zarządzania.
  • System QFabric: Płaskie, jednopoziomowe rozwiązanie sieciowe przeznaczone dla dużych centrów danych i chmur, w których bardzo ceniona jest prostota architektury.
Architektury przełączania w centrach danych

Cechy

Nasze przełączniki obsługują wdrożenia od dziesiątek do tysięcy portów, zapewniając solidną podstawę dla SDN.


Nasze architektury przełączania dla centrów danych są częścią kompleksowej architektury centrów danych MetaFabric, która przyspiesza wdrażanie i dostarczanie aplikacji w wielu witrynach i chmurach, poprawiając wskaźnik time-to-value i zwiększając długoterminową wartość infrastruktury IT.

Nasze przełączniki działają w różnych architekturach centrów danych, takich jak Junos Fusion, system QFabric®, technologia Virtual Chassis Fabric i technologia Virtual Chassis, odpowiadając na bieżące i przyszłe potrzeby naszych klientów przy jednoczesnej ochronie inwestycji.


Przełączniki Juniper pracują w różnych architekturach centrów danych, w tym Junos Fusion, QFabric® System, Virtual Chassis Fabric oraz technologii Virtual Chassis, spełniając obecne i przyszłe potrzeby biznesowe naszych klientów, jednocześnie chroniąc inwestycje.

Architektury przełączania w centrach danych

Fonctionnalités

Composants de base flexibles

Nos commutateurs prennent en charge des déploiements allant de quelques dizaines à plusieurs milliers de ports tout en offrant une base solide pour SDN.

Le rôle essentiel de l'architecture MetaFabric

Nos architectures de commutation de centres de données contribuent à l'émergence d'une architecture de centres de données MetaFabric complète qui accélère le déploiement et la mise à disposition des applications dans et entre plusieurs sites et clouds, réduisant ainsi le délai de récupération de l'investissement tout en maximisant la valeur ajoutée de l'infrastructure informatique sur le long terme.

Nombreuses architectures de structure

Nos commutateurs fonctionnent dans de nombreuses architectures de centres de données, telles que Junos Fusion, le système QFabric® ou encore les technologies Virtual Chassis et Virtual Chassis Fabric, afin de répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients tout en protégeant leurs investissements.

Virtual Chassis et Virtual Chassis Fabric

Ces technologies permettent de gérer plusieurs commutateurs comme un seul équipement logique, afin de simplifier la gestion et les opérations.
Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji