Elite Plus Partner
logo Usługi partner advantage

Usługi partner advantage

Partner Juniper Elite o globalnej obecności.

Jako partner Juniper Elite ze specjalizacją w usługach pomocy technicznej zapewniamy wiedzę lokalną, zasoby, doświadczenie techniczne i zaangażowanie pozwalające zapewnić doskonałość rozwiązań sieciowych klientów.

Firma Nomios jest wyróżnionym partnerem usług pomocy technicznej Juniper i na bieżąco inwestuje w infrastrukturę usługową, zasoby ludzkie, narzędzia, edukację, certyfikaty i laboratoria.

Oferowane przez nas działania i usługi to między innymi:

 • Tworzenie rozwiązań do złożonych środowisk o znaczeniu krytycznym obejmujących produkty wielu dostawców.
 • Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie zintegrowanych rozwiązań Juniper.
 • Wyprzedzające i prewencyjne usługi oparte na wartości.
 • Bogaty zestaw zasobów i kwalifikacji personelu.
 • Zautomatyzowany system obsługi zgłoszeń i spraw.

Oferujemy liczne usługi wnoszące wartość dodaną:

 • Interoperacyjność i łączenie systemów zaplecza, a jednocześnie specjalistyczną wiedzę na temat zgodności z przepisami i minimalizacji ryzyka.
 • Lokalne i spersonalizowane rozwiązywanie problemów oraz najszybsze wysyłanie inżynierów do interwencji lokalnych.
 • Zdolność uzyskania pełnego obrazu problemów w całej sieci.
 • Utrzymywanie lokalnych zapasów części niezbędnych do utrzymywania wymaganych umowami poziomów usług (SLA).
 • Śledzenie zasobów i zarządzanie nimi oraz tworzenie kopii zapasowych konfiguracji za pośrednictwem systemów CRM.
Placeholder for Engineeroover shoulder laptopEngineeroover shoulder laptop

Nomios: partner Juniper Elite świadczący usługi specjalistyczne

Należymy do elitarnego grona globalnych firm. Jako partner Juniper Elite ze specjalizacją w usługach specjalistycznych zapewniamy wiedzę lokalną, zasoby, doświadczenie w usługach specjalistycznych i zaangażowanie pozwalające zapewnić doskonałość rozwiązań sieciowych klientów. Partnerzy Juniper świadczący usługi specjalistyczne co roku przechodzą szczegółową weryfikację, aby zapewnić najwyższy poziom wiedzy fachowej, doświadczenia i zaangażowania. Jako partner usług specjalistycznych Juniper oferujemy klientom z całego świata własne, wyjątkowe podejście do usług specjalistycznych, korzystając ze wsparcia firmy Juniper.

Oferowane przez nas działania i usługi to między innymi:

 • Doświadczeni specjaliści w planowaniu, projektowaniu i wdrażaniu.
 • Proaktywna ocena stanu sieci.
 • Konwersje i migracje sieci.
 • Testowanie rozwiązań koncepcyjnych.
 • Wprowadzanie i wdrażanie młodych technologii.

Oferujemy liczne usługi wnoszące wartość dodaną:

 • Produkty o stałej cenie i ustalonym zakresie.
 • Szybkie wprowadzanie produktów na rynek.
 • Wysoce konkurencyjne warunki cenowe.
 • Szybkie wprowadzanie nowych usług na rynek.
 • Minimalizacja ryzyka biznesowego podczas konwersji i wdrożeń.
Placeholder for Developer screen coding portrait modeDeveloper screen coding portrait mode

Skontaktuj się z nami już dziśPotrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of black woman curly hairPortrait of black woman curly hair

Więcej aktualizacji