Placeholder for Txone logoTxone logo
Partner

TXOne

Nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj. TXOne zabezpiecza operacje OT za pomocą rozwiązań natywnych dla OT, chroniąc zasoby przez cały cykl ich życia.

Placeholder for Aerial view city streetsAerial view city streets

TXOne Networks oferuje rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, które zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo środowisk ICS i OT dzięki metodologii OT zero trust. Firma TXOne współpracuje zarówno z wiodącymi producentami, jak i operatorami infrastruktury krytycznej, aby stworzyć praktyczne podejście do cyberobrony, które eliminuje słabości bezpieczeństwa występujące w środowiskach przemysłowych.

TXOne Networks zapewnia nieprzerwaną dostępność systemów przemysłowych poprzez proaktywne reagowanie na wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem, które mogą zakłócić krytyczne operacje. Ich kompleksowe rozwiązania umożliwiają klientom wykorzystanie zalet sieciowych systemów sterowania przy jednoczesnym zachowaniu odporności operacyjnej, zapewnieniu bezpieczeństwa personelu i ochrony cennych aktywów.

TXOne

Rozwiązania

TXOne jest promotorem podejścia OT Zero Trust, struktury skoncentrowanej na zasobach, która obejmuje zasoby o kluczowym znaczeniu wraz ze środkami bezpieczeństwa w całym ich cyklu życia. Ich środki obejmują inspekcję przed uruchomieniem, ochronę punktów końcowych i ochronę sieci podczas wdrażania, przechowywania, produkcji i konserwacji.

Korzyści

TXONE

Kompleksowa wielowarstwowa ochrona środowiska produkcyjnego z najlepszym w swojej klasie kosztem TCO, obejmującym koszty sieci, punktów końcowych i kontroli.

Obsługa ponad 6000 kombinacji parametrów granularnych protokołu ICS, umożliwiająca mikrosegmentację sieci. ICS Application Vault zachowuje 10 000 operacji oprogramowania OT.

Sprawdzone, skalowalne oprogramowanie klasy korporacyjnej ze scentralizowanym zarządzaniem w wielu lokalizacjach i rozproszonymi wdrożeniami.

Zapewnia nieprzerwane działanie bez wpływu na istniejące systemy i procesy.

Natywna technologia OT oparta na silniku TXODITM i wspierana przez światowej klasy zespół badawczy.

Firma Nomiosjest partnerem txOne i specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań. Zespół Nomios ma w swoich szeregach wielu certyfikowanych inżynierów i może pochwalić się niezbędną wiedzą techniczną i praktycznym doświadczeniem, aby prawidłowo ocenić Twoje wymagania biznesowe, zaprojektować i wdrożyć rozwiązania txOne oraz tak nimi zarządzać, aby odpowiadały one Twoim potrzebom.

Updates

Więcej aktualizacji