Usługi zarządzania cyklem życia produktu

Usprawnij zarządzanie cyklem życia sprzętu informatycznego dzięki finansowo zoptymalizowanemu procesowi odświeżania.

Placeholder for Maximalfocus 0n4jh VGS4zs unsplashMaximalfocus 0n4jh VGS4zs unsplash

Nasze uporządkowane podejście do zarządzania bezpieczeństwem i technologiami sieciowymi opiera się na zasobach. Polega ono na maksymalizowaniu wydajności i opłacalności.

Rozumiejąc duże ryzyko, w obliczu którego stoi obecnie Twoja firma w związku z przestarzałym sprzętem sieciowym i zabezpieczającym, a także to, o ile (jeśli w ogóle) zostanie ono zmniejszone dzięki określonym inwestycjom, musisz ustalić, czy i kiedy przestarzały sprzęt powinien zostać wymieniony. Ważne jest, aby wiedzieć, w którym momencie cyklu życia uaktualnić lub wymienić urządzenia, oprogramowanie czy inne elementy infrastruktury.

Bądź na bieżąco dzięki naszym usługom w zakresie zarządzania cyklem życia bezpieczeństwa i urządzeń sieciowych

Od czasu do czasu dostawcy uznają za konieczne zaprzestanie oferowania produktów i usług z wielu różnych powodów, na przykład innowacji technologicznych prowadzących do ulepszeń produktu i jego zwiększonej funkcjonalności, zmian w popycie na produkt lub wychodzenia z użycia komponentów używanych do budowy produktu.

Zarządzanie cyklem życia zabezpieczeń i sprzętu sieciowego to nie tylko regularne odświeżanie, analiza stanu eksploatacji sprzętu czy monitorowanie okresu wsparcia technicznego. Kluczowym elementem jest przewidywanie końca produktywnego cyklu życia urządzeń i przygotowanie się na przyszłość.

Odpowiednia analiza i efektywne planowanie pozwolą Ci zmniejszyć wydatki i zaoszczędzić cenne zasoby, a jednocześnie skrócić czas potrzebny na konserwację przestarzałego sprzętu sieciowego. Zalecany cykl odświeżania sprzętu to nie więcej niż 5 lat. Zbyt długie czekanie może w dalszej perspektywie kosztować więcej. Gdy sprzęt sieciowy i urządzenia zabezpieczające osiągną wiek 3 lat, stan przełączników, routerów, zapór sieciowych, punktów dostępowych i innych urządzeń sieciowych może zacząć się pogarszać. Koszty naprawy każdego elementu mogą okazać się wyższe niż efektywne planowanie wymiany.

Placeholder for Man behind computerMan behind computer
Sieci i bezpieczeństwo

Proces zarządzania cyklem życia

Firma Nomios ocenia stan Twojej infrastruktury IT, środowiska w chmurze, użytkowników i obciążenie pracą pod kątem optymalnej daty i cyklu odświeżania rozwiązań. Nasi eksperci nie tylko doradzają, kiedy należy rozpocząć wymianę rozwiązań. Pomagają także szczegółowo zaplanować taką wymianę w przypadku konkretnych działów. Pozwala to na efektywne wdrożenie nowego sprzętu, przeprowadzane tak, aby zbytnio nie obciążać budżetu firmy. Dzięki procesowi zarządzania cyklem życia możemy pomóc Ci w projektowaniu, zamawianiu, wdrażaniu, zabezpieczaniu/konserwacji, uaktualnianiu i wyborze najlepszego sposobu dysponowania Twoimi zasobami sieciowymi i zabezpieczeniami.

Zamawianie sprzętu informatycznego

Wspieramy Cię nie tylko w odświeżeniu sprzętu, ale także dostarczamy odnowiony sprzęt. Jednocześnie współpracujemy z producentami oryginalnego wyposażenia i zapewniamy nowy sprzęt wraz z oprogramowaniem, licencjami i niezbędnymi gwarancjami. Opracowując skuteczny program i tworząc spis wszystkich zasobów informatycznych w połączeniu z dodatkowymi danymi wymaganymi do zrozumienia takich zasobów jak gwarancje, stan konserwacji, aktualizacje i informacje finansowe, dostarczamy kierownikom IT informacje, które pozwalają im podejmować lepsze decyzje dotyczące zamówień.

Instalacja i wdrażanie

Nasi inżynierowie pomagają Ci w tworzeniu uporządkowanej strategii wdrażania cyklu życia rozwiązań oraz planu wdrożenia zorientowanego na proces, umożliwiając maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów sieciowych i zabezpieczeń. Dzięki dokładnej inwentaryzacji sprzętu pomagamy Ci w zaplanowaniu kosztów wymiany sprzętu w następnym okresie. Dzięki temu masz wgląd w cały cykl życia i co roku możesz opracowywać odpowiednie plany proaktywnej wymiany sprzętu.

Konserwacja i aktualizacja sieci oraz zabezpieczeń

Specjalizujemy się w bezpieczeństwie sieci, wirtualizacji/chmurach, technologiach WAN/SD-WAN, ocenach ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem, usługach przechowywania i tworzenia kopii zapasowych oraz w profesjonalnych usługach informatycznych. Duże firmy stoją w obliczu szczególnych wyzwań, a dzięki solidnemu programowi zarządzania cyklem życia technologii mogą one przeznaczyć większe zasoby na innowacje, oszczędzając na modernizacji sprzętu i zakończeniu okresu wsparcia technicznego.

Architektura sieci i zabezpieczeń

Oferujemy konsultacje eksperckie dotyczące zakończenia okresu wsparcia oraz eksploatacji sprzętu sieciowego, centrów danych, a także rozwiązań w zakresie technologii cloud networking i bezpieczeństwa. Pomagamy w określeniu wymagań dotyczących technologii i wsparcia, a także w wyborze rozwiązań z myślą o Twojej sieci, w oparciu o ustalone wymagania i budżet.

Likwidacja, cykl życia urządzeń elektronicznych i utylizacja

Likwidacja i ponowne wykorzystanie istniejących aktywów, w tym możliwość wysyłki, zakupu i wymiany. W stosownych przypadkach świadczymy usługi usuwania danych oraz recyklingu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Profesjonalne usługi

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji. To może być pierwszy krok do wspaniałej współpracy.

Placeholder for Portrait of french manPortrait of french man
Updates

Aktualności i artykuły na blogu