Studium przypadku
Placeholder for Eurofiber LogoEurofiber Logo

Eurofiber wspiera budowę dynamicznych i inteligentnych miast w całej Europie

Placeholder for Rozbudowa nowych połączeń światłowodowych.Rozbudowa nowych połączeń światłowodowych.
Juniper Networks

Od czasu przeprowadzonego przeze mnie wywiadu z dyrektorem grupy, który odbył się dokładnie miesiąc temu, firma Eurofiber położyła blisko 160 kilometrów kabla światłowodowego. To imponujące osiągnięcie jest powodem, dla którego holenderski dostawca otwartej sieci cyfrowej odgrywa czołową rolę w budowaniu łączności w europejskich miastach.

Tempo układania nowych sieci zapiera dech w piersiach. Wszystko zaczęło się w 2000 roku, kiedy firma Eurofiber położyła pierwszy 500-kilometrowy odcinek sieci światłowodowej, która połączyła cztery duże holenderskie miasta – Amsterdam, Rotterdam, Hagę i Utrecht. Od tamtej pory minęły dwie dekady, w trakcie których udało się ułożyć kolejne 39 000 kilometrów sieci światłowodowych – blisko 40 kilometrów tygodniowo. W tym czasie firma dorobiła się także 11 centrów danych i rozszerzyła swój zasięg na szereg krajów europejskich, w tym Niderlandy, Belgię i Francję, a niedawno otworzyła nowy oddział w Niemczech.

Każda firma, która układa tak duże ilości kabli światłowodowych, potrzebuje zaufanego i sprawdzonego integratora systemu – tylko dzięki takiej współpracy może zrealizować cel, jakim jest zapewnianie łączności między europejskimi miastami. W przypadku Eurofiber rolę tę pełni Nomios – integrator, który już od dekady pozostaje zaufanym partnerem, dzięki któremu firma przeszła od ciemnych włókien do kompleksowej oferty bezpiecznej i połączonej infrastruktury cyfrowej.

„Wykorzystując własną sieć światłowodową i centra danych, oferujemy inteligentną, otwartą i gotową na wyzwania przyszłości infrastrukturę chmurową, a także rozwiązania w zakresie łączności dla firm, organów rządowych i organizacji non-profit” – Daniel Danon, dyrektor zarządzający Eurofiber Cloud Infrastructure
Placeholder for Eurofiber office buildingEurofiber office building
Siedziba główna firmy Eurofiber w Maarssen, Holandia.

Inteligentne miasta

W dawnych czasach rzeki przepływające przez miasto były krwiobiegiem, na którym opierał się handel i rozwój gospodarczy. Jak pokazała nam jednak pandemia, przyszłość opiera się na pracy zdalnej, co oznacza, że dziś dawną rolę rzek przejęły połączenia cyfrowe, które zapewniają miastom bezpieczeństwo.

Można powiedzieć, że Eurofiber kładzie podwaliny pod cyfrowe społeczeństwa tak zwanych inteligentnych miast. Obecnie sieci ułożone przez tę firmę są już wykorzystywane do sterowania blisko 75% śluz i ruchomych mostów wzdłuż słynnych kanałów w Amsterdamie. Otwarta sieć cyfrowa zbudowana przez Eurofiber została określona mianem „infrastruktury kluczowej” przez rząd Niderlandów. Co to oznacza w praktyce? Różni dostawcy, w tym szpitale czy spółki FinTech, organizacje rządowe, organizacje non-profit i inne podmioty mogą wykorzystywać ją do wdrażania i realizacji swoich własnych usług.

„Klienci mają pełną swobodę doboru usług, aplikacji i dostawców, w zależności od swoich potrzeb, co pozwala im w pełni wykorzystać potencjał innowacji cyfrowych”, twierdzi Daniel Danon, były francuski inżynier, który dołączył do firmy Eurofiber w kwietniu 2020 roku, w szczycie kryzysu spowodowanego przez pandemię.

Podczas rozmowy Danon stwierdził, że fundamentem, na którym opiera się jego firma, jest „otwarta sieć światłowodowa, która umożliwia innym działanie”. Dodał także, że jest dumny z tego, że może kierować organizacją, która dysponuje rozległym ekosystemem partnerstw z podmiotami takimi jak Nomios, z którymi współpracuje, by pomagać innym.
Placeholder for Eurofiber officeEurofiber office
Siedziba główna firmy Eurofiber w Maarssen, Holandia.

Otwarta sieć światłowodowa

Otwarta infrastruktura cyfrowa firmy Eurofiber, której jest właścicielem i operatorem, została opracowana z myślą o wspieraniu zróżnicowanych sektorów gospodarki i innowacyjnych rozwiązań. Spółki Dataplace, FullSave, Eura DC i Netiwan zarządzają łącznie 11 centrami danych na terenie Niderlandów oraz Francji.

„W 2000 roku mieliśmy szczęście – trafiliśmy z naszą prognozą dotyczącą tego, że sieci światłowodowe będą przyszłościową, rozwojową technologią, a także swoistym kręgosłupem, na którym będzie opierał się cały świat cyfrowy. Udało nam się stworzyć infrastrukturę, która charakteryzuje się wysoką efektywnością kosztową. To dla nas niezwykle ważne, chcemy bowiem wspierać inne firmy zarówno finansowo, jak i technicznie”, twierdzi Danon.

„Kierujemy się podejściem skupionym na cyfryzacji – ze względu na szybki rozwój, musimy dbać o skalowalność naszej działalności, co oznacza konieczność przenoszenia wszystkich procesów do sfery cyfrowej. Mamy świadomość, jak ważna jest cyfryzacja. Wiemy też doskonale, jak bardzo nieodzowne jest zapewnianie wszystkim naszym 550 pracownikom oraz naszym partnerom dostępu do wszystkich procesów i systemów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

„Taką samą kulturę oraz identyczne podejście widzimy w firmie Nomios, która od lat jest naszym zaufanym partnerem. To zresztą jeden z powodów, dzięki któremu nasza współpraca trwa tak długo. „Cyfryzacja sama w sobie niekoniecznie musi przynosić korzyści – w tym celu konieczne jest też budowanie więzi z klientami i odbiorcami usług. Gdy myślimy o cyfryzacji, zawsze pamiętamy o tym, że ważne są procesy i rozwiązania wspierające naszych pracowników i klientów, jednak nie możemy zapominać o ludzkim wymiarze.

Zarządzanie chmurą hybrydową

W skład Grupy Eurofiber wchodzi szereg spółek – Eurofiber, DCspine i MatrixMind (w Niderlandach i Belgii), Dataplace (w Niderlandach), FullSave, Lumos, Eurafibre, ATE, Eura DC i Netiwan (we Francji) – świadczących zróżnicowane usługi, w tym:

  • sieci Ethernet;
  • bezpieczna łączność z chmurą;
  • łączność internetowa dla firm;
  • WDM;
  • rozwiązania SD-WAN;
  • zarządzane ciemne włókna światłowodowe;
  • usługi centrów danych.

„Świadczymy również usługi bezpiecznej łączności z chmurami obliczeniowymi, dzięki czemu nasi klienci mogą cieszyć się bezpośrednią łącznością do chmur największych graczy na rynku – Amazon AWS, Microsoft Azure lub Google Cloud, bez konieczności korzystania z warstwy opartej na sieci Ethernet. Dzięki takiemu rozwiązaniu chmura jest jeszcze szybsza i bliższa klientom”, twierdzi Danon.

„Myślę, że klienci oczekują do nas przede wszystkim zarządzania chmurą hybrydową. Nie chodzi im już tylko o zapewnianie łączności między kolejnymi budynkami biurowymi. Dziś zapewniamy łączność naszych klientów i partnerów z ich danymi, niezależnie od ich lokalizacji. Pomagamy im w zarządzaniu przepływami danych w biurach, w pobliskich centrach danych oraz w chmurze publicznej”.

Przewaga konkurencyjna

Danon twierdzi, że model otwartej sieci pozwala firmie wyróżnić się na rynku i zapewnia mocną ofertę, dzięki której Eurofiber ma przewagę nad konkurencją. „Już od samego początku oferowaliśmy otwartą sieć – to jest niejako wpisane w kod genetyczny naszej organizacji. Firma Eurofiber powstała po to, by zapewnić wszystkim dostęp do światłowodu. Udało nam się na tej podstawie zbudować rozwiniętą infrastrukturę cyfrową, obejmującą usługi kolokacji i łączności między centrami danych. To wyjątkowe rozwiązania, które również wyróżniają nas na rynku.

„Kiedy myślimy o danych, uświadamiamy sobie, jak ważna jest kolokacja i łączność z chmurami obliczeniowymi. Kontrolowanie wszystkich aspektów usług chmury hybrydowej daje nam również możliwość nawiązania walki z konkurencją. Dzięki temu możemy być partnerami pierwszego wyboru dla podmiotów, które potrzebują infrastruktury cyfrowej.

„Nieustannie realizujemy wizję dynamicznego cyfrowego świata, opracowaną przez Eurofiber przeszło 20 lat temu, gdy firma po raz pierwszy weszła na rynek”.

Placeholder for Getty Images 962630406 Moderne fabriekGetty Images 962630406 Moderne fabriek

Dziesięć lat współpracy z Nomios

Danon podkreśla przy tym znaczenie otwartości sieci, dzięki czemu firma Eurofiber może nawiązywać współpracę z wieloma partnerami. Jednym z nich jest Nomios.

„Nomios jest czymś więcej, niż naszym partnerem – jest naszym integratorem systemów. Nasza sieć jest w dużej mierze oparta na sprzęcie, którego zarządzanie powierzyliśmy w ich ręce. Co więcej, dzięki temu sprzętowi realizujemy także umowy dotyczące świadczenia usług, które podpisujemy z naszymi klientami. Dotychczasowa współpraca była doskonała – możemy liczyć na pełne wsparcie ekspertów Nomios, którzy opiekują się naszą siecią Ethernet i internetową”.

„Nomios jest czymś więcej, niż naszym partnerem – jest naszym integratorem systemów” – Daniel Danon, dyrektor zarządzający Eurofiber Cloud Infrastructure

Nicki Vaes, dyrektor ds. operacji sieci w firmie Eurofiber, dodaje: „Nomios jest proaktywnym i elastycznym partnerem, który zawsze oferuje nam kompleksowe wsparcie. Gdy zaczynaliśmy działalność, oferowaliśmy wyłącznie ciemne światłowody. Około 16 lat temu zaczęliśmy świadczyć usługi łączności. Nasza otwarta sieć pozwala nam realizować usługi Ethernet (warstwa 2) oraz internetowe (warstwa 3)”.

„Nawiązaliśmy partnerstwo z firmą Nomios w zakresie aktywnej warstwy naszej sieci, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować usługi nie tylko na rzecz naszych bezpośrednich klientów, ale także w ramach współpracy z partnerami w kanałach pośrednich”, dodaje.
„To bardzo proaktywna współpraca, opierająca się na wspólnym podejściu, rozmowach na temat rozwoju naszej sieci i wybieganiu myślą w przyszłość. To dzięki temu partnerstwu udało nam się zbudować niezawodną sieć, z której korzystają nasi klienci”.

Taimen Boumans, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za obszar Niderlandów w firmie Nomios, uważa podobnie, twierdząc, że podobieństwo wartości, na których opierają się oba przedsiębiorstwa, pozwoliło pogłębić współpracę na przestrzeni lat. „Wszystkie propozycje i projekty, które realizujemy i wdrażamy dla firmy Eurofiber, charakteryzują się najwyższą jakością i efektywnością kosztową, a także doskonałą przewidywalnością”.

Odnosząc się do modernizacji infrastruktury sieci szkieletowej do prędkości 100 gigabitów na sekundę, Boumans dodał: „Widzimy, że na rynku wzrasta zapotrzebowanie na tego rodzaju rozwiązania. Technologia wciąż pozostaje jednak o krok przed oczekiwaniami klientów. Już teraz przyglądamy się bliżej rozwiązaniom gwarantującym prędkości dochodzące do 400 gigabitów na sekundę.

„Firma Eurofiber rozszerza swoją działalność na wiele nowych rynków w Belgii, Niemczech oraz we Francji, zamierza też wejść na rynki konsumenckie. Ze względu na to, że działamy w tych samych sektorach i na tych samych rynkach, możemy nadal zacieśniać i pogłębiać naszą współpracę, odkrywając nowe obszary, w których możemy wspierać naszego partnera”, dodał.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wyzwań, które firma Eurofiber pokonała w początkowym okresie działalności dzięki współpracy z Nomios, Sjaak Lemmers, dyrektor ds. klientów w Nomios, stwierdził: „Firma Eurofiber była początkowo wyłącznie dostawcą ciemnych światłowodów, który nie oferował żadnych usług. Pomogliśmy firmie Eurofiber stworzyć ofertę usług IP. Projekt okazał się sukcesem – do tego stopnia, że obecnie sieć Eurofiber została uznana przez rząd za infrastrukturę kluczową”.

Jak zauważa Lemmers, w 2017 roku firma Eurofiber rozpoczęła projekt wymiany przestarzałej infrastruktury sieci, aby zwiększyć automatyzację i usprawnić wdrażanie nowych usług. Był to jeden z kluczowych projektów, w które firma zaangażowała ekspertów Nomios. „Wdrożenie nowych rozwiązań umożliwiło nam zwiększanie przepustowości i skalowalności platformy.

„Projekt budowy sieci szerokopasmowej jest doskonałym przykładem, który ilustruje charakterystykę naszego partnerstwa z firmą Eurofiber. Zwiększamy przepustowość sieci szkieletowej dzięki rozwiązaniom nowej generacji. Realizacja tych działań umożliwia naszemu partnerowi utrzymywanie procesów i relacji z klientami przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności i szybkości, a także zaspokajanie na bieżąco wymagań rynku”, dodał.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Czy masz projekt, który chciałbyś omówić?

Chętnie dowiemy się o Twoim projekcie bezpieczeństwa, wyzwaniach infrastrukturalnych lub innych pytaniach. Zadzwoń do nas lub zostaw wiadomość.

Zadzwoń teraz
Placeholder for Portrait of ethnic man looking awayPortrait of ethnic man looking away
Updates

Aktualności i artykuły na blogu