Studium przypadku
Placeholder for Post Luxembourg LogoPost Luxembourg Logo

Post Luxembourg automatyzuje dostarczanie usług 5G, wideo i w chmurze

Post Luxembourg, jako największy krajowy dostawca usług telekomunikacyjnych w Luksemburgu, zaspokaja potrzeby w zakresie łączności cyfrowej zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jesienią 2020 roku Post uruchomi komercyjną usługę 5G, a popyt na usługi mobilne, wideo, w chmurze oraz usługi między przedsiębiorstwami nadal będzie rósł. Aby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, firma Post wdrożyła przełączanie Juniper w swoich najnowocześniejszych centrach danych i wykorzystuje Contrail® Enterprise Multicloud, aby umożliwić szybkie i bezpieczne wdrożenie nowych usług dzięki rozbudowanej infrastrukturze.

Z roku na rok rośnie wykorzystanie danych mobilnych. W latach 2019–2020 liczba połączeń komórkowych w Luksemburgu wzrosła o 2,8% i obecnie wynosi 134% w stosunku do liczby ludności. W tym samym okresie opłaty za Internet wzrosły o 1,5%, a powszechność dostępu do sieci wyniosła 97%.

Firma Post to największy dostawca usług telekomunikacyjnych w Luksemburgu i największy gracz na rynku. Oznacza to, że jako lider w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) chce stale utrzymywać pozycję lidera, szczególnie jeśli chodzi o uruchamianie usług 5G. Post współpracuje z ekspertami z firmy Nomios, aby zapewnić szybkie i bezpieczne wdrożenie nowych usług poprzez rozbudowaną infrastrukturę.

Placeholder for Post luxembourgPost luxembourg

O firmie Post Luxembourg

Grupa Post Luxembourg cieszy się ugruntowaną reputacją i ma mocne korzenie na luksemburskim rynku. To innowacyjna firma o otwartym podejściu do świata, która nieustannie rozwija swoją działalność i buduje międzykulturowe środowisko pracy, a jej pracownicy pochodzą z ponad 27 różnych krajów. Grupa działa w trzech głównych sektorach: usługi finansowe, telekomunikacja/ICT oraz usługi pocztowe i logistyka.

Post Luxembourg, jako największy krajowy dostawca usług telekomunikacyjnych w Luksemburgu, zaspokaja potrzeby w zakresie łączności cyfrowej zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jesienią 2020 roku Post uruchomi komercyjną usługę 5G, a popyt na usługi mobilne, wideo, w chmurze oraz usługi między przedsiębiorstwami nadal będzie rósł.

Potrzeby transformacji cyfrowej

5G to coś więcej niż nowa technologia oraz rewolucja dla smartfonów i usług wideo na żądanie (VOD). Dzięki 5G rola technologii mobilnych w społeczeństwie zmieni się w sposób zasadniczy. Stale rosnące zapotrzebowanie na łączność oznacza możliwość stworzenia elastycznej sieci 5G dostosowanej do specyficznych potrzeb obywateli oraz gospodarki. Poza możliwościami dostosowania sieci 5G, klienci biznesowi i prywatni będą korzystać z coraz większej ilości usług cyfrowych.

„Wymagania klientów wynikają z szeregu potrzeb, a transformacja cyfrowa napędza ich doświadczenia”, mówi Akim Ziadi, kierownik zespołu infrastruktury teleinformatycznej Post Luxembourg. „Zbudowaliśmy sprawną i wydajną infrastrukturę, aby wspierać cyfryzację poprzez wprowadzenie sieci 5G oraz usług zapewniających bezpieczeństwo i włączyliśmy je do naszej oferty”.

Grupa Post Luxembourg już wcześniej współpracowała z firmą Nomios, która w 2014 roku stworzyła dla niej bazę dla sieci. Dzięki doświadczeniu technologicznemu i wiedzy eksperci z Nomios są w stanie podjąć się wykonania nawet najbardziej złożonych projektów. W tym przypadku, sieć klienta byłą znana ekspertom z firmy Nomios już od jakiegoś czasu, ponieważ odpowiadali ono za jej całodobowe wsparcie, więc od początku byli wprowadzani w nowe potrzeby i wyzwania. Grupa Post, której partnerem firma Nomios jest od lat, dostrzegła możliwość rozszerzenia współpracy w celu ogólnej poprawy usługi świadczonej na rzecz innych funkcji biznesowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa i widoczności różnych rodzajów elementów sieci.

„Nasze centra danych opierają się na niezwykle złożonych i zróżnicowanych środowiskach. Naszym wyzwaniem było współdziałanie z kilkoma centrami danych rozproszonymi po całym kraju i umożliwienie przeniesienia obciążenia pracą między lokalnymi połączeniami sieciowymi (East–West). Potrzebowaliśmy również stworzyć nowe projekty sieci, które zagwarantowałyby bezpieczną łączność platformy z łańcuchem usług w sposób zautomatyzowany i utrzymanie pełnej widoczności ruchu sieciowego”. - Akim Ziadi, kierownik zespołu infrastruktury teleinformatycznej Post Luxembourg

Wyzwanie

Aby stworzyć chmurę telekomunikacyjną dostosowaną do przyszłych potrzeb, zespół odpowiedzialny za infrastrukturę teleinformatyczną POST Luxembourg postanowił zbudować jedno z najbardziej zaawansowanych i operacyjnie wydajnych sieciowych centrów danych, z pomocą firmy Nomios. Podstawowym celem było stworzenie łatwej w zarządzaniu, jednolitej i spójnej infrastruktury, na której można obsłużyć dowolne obciążenie w dowolnej chmurze i przy każdym wdrożeniu.

„Nasze centra danych opierają się na niezwykle złożonych i zróżnicowanych środowiskach”, mówi Ziadi. „Naszym wyzwaniem było współdziałanie z kilkoma centrami danych rozproszonymi po całym kraju i umożliwienie przeniesienia obciążenia pracą między lokalnymi połączeniami sieciowymi (East–West). Potrzebowaliśmy również stworzyć nowe projekty sieci, które zagwarantowałyby bezpieczną łączność platformy z łańcuchem usług w sposób zautomatyzowany i utrzymanie pełnej widoczności ruchu sieciowego”.

Model multicloud został stworzony do obsługiwania wewnętrznych operacji. To model, w którym wiele z wykorzystywanych usług i aplikacji znajduje się w chmurze danej organizacji. Pomimo faktu, że środowiska multicloud są szybko standaryzowane, warto pamiętać o tym, że każda platforma ma swoje wady i zalety. Z tego powodu konieczne jest opracowanie z wyprzedzeniem jasnej polityki uwzględniającej drzewo decyzyjne, w ramach którego potrzeby przedsiębiorstwa zostaną porównane z ofertą wybranych platform w celu umożliwienia szybkiej i bezproblemowej migracji. Ważnym czynnikiem, który należy rozważyć, jest to, że rozwiązania wielochmurowe generują większe obciążenia sieci.

„Firma Nomios pomogła nam znaleźć najlepiej dopasowane rozwiązanie i wspólnie odkryliśmy, że platforma Contrail Enterprise Multicloud w połączeniu z aplikacją Juniper Insights spełnia wszystkie nasze kryteria i jest zgodna z wizją Post Luxembourg dotyczącą automatyzacji sieci”, mówi Akim Zaidi.

Strategia multicloud

Coraz więcej organizacji, które dążą do transformacji cyfrowej, stosuje strategię multicloud. Każda korzyść wynikająca ze strategii multicloud może pomóc w stworzeniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej we współczesnej gospodarce cyfrowej.

Contrail Enterprise Multicloud jest najlepszym rozwiązaniem dla Post Luxembourg, ponieważ jest w stanie sprostać ograniczeniom operacyjnym i spełnia następujące wymagania:

  • Posiada architekturę sieciową, którą można wdrożyć i zwiększyć automatyzację pomiędzy centrami danych opartymi na multicloud;
  • Zapewnia i umożliwia bezproblemową pełną obsługę wielu użytkowników;
  • Platformy usługowe i centra danych są łatwo skalowalne poprzez standardy;
  • Zapewnia łączność zewnętrzną poprzez ujednoliconą politykę zarządzania.
Placeholder for POST Shop Vue N 1POST Shop Vue N 1

Droga ku 5G

Grupa Post Luxembourg jest dobrze przygotowana na dostarczanie wyjątkowych doświadczeń cyfrowych, nawet w miarę wzrostu popytu na usługi 5G, wideo na żądanie i inne usługi cyfrowe. Silne partnerstwo między firmą Nomios (w roli zaufanego doradcy) i firmy Juniper (w roli dostawcy) zaowocowało stworzeniem elastycznej chmury telekomunikacyjnej dla Post Luxembourg, która jest skalowalna i dostosowuje się do ilości świadczonych klientom usług.

„Dla dostawców sieci i usług wymagających interoperacyjności, standardy są najważniejsze. Jeśli nie są one przestrzegane, nie można współpracować ze stronami trzecimi w łatwy sposób. Naszym wyzwaniem będzie zaoferowanie najnowocześniejszych systemów obliczeniowych i lokalnych sieci, które muszą być podłączone do naszego rdzenia, zapewniających stacjonarne usługi 5G o niezawodnym i niskim opóźnieniu”, mówi Ziadi.

„Post Luxembourg jest więc na odpowiedniej pozycji, aby obsługiwać najbardziej innowacyjne i zaawansowane technologie oraz rozwiązania w swoich centrach danych. Dzięki temu wyprzedzamy konkurencję i możemy zaspokajać potrzeby naszych klientów dzięki dostarczaniu im ich ulubionej kombinacji usług cyfrowych”, podsumowuje.

Nomios & Juniper Networks

Jeśli firma jest zależna od swojej sieci w zakresie transakcji, aplikacji i usług o znaczeniu krytycznym, Juniper Networks stanowi doskonały wybór. Nieustannie koncentrując się na zrozumieniu potrzeb klientów, zamiast zmuszać użytkowników do patrzenia na dane w określony sposób, daje możliwość bardziej szczegółowego spojrzenia oraz rozwiązywania najtrudniejszych problemów – problemów, którymi inne technologie nie mogą lub po prostu nie chcą się zająć. Firmy Nomios i Juniper Networks współpracują od dawna i wzajemnie się uzupełniają. Nomios może pochwalić się niezbędną wiedzą techniczną i praktycznym doświadczeniem, aby prawidłowo ocenić Twoje wymagania sieciowe oraz tak zaprojektować i wdrożyć rozwiązania Juniper oraz tak nimi zarządzać, aby odpowiadały one Twoim potrzebom.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Czy masz projekt, który chciałbyś omówić?

Chętnie dowiemy się o Twoim projekcie bezpieczeństwa, wyzwaniach infrastrukturalnych lub innych pytaniach. Zadzwoń do nas lub zostaw wiadomość.

Zadzwoń teraz
Placeholder for Portrait of ethnic man looking awayPortrait of ethnic man looking away
Updates

Aktualności i artykuły na blogu