Studium przypadku
Post Luxembourg

Post Luxembourg automatyzuje dostarczanie usług 5G, wideo i w chmurze

Post Luxembourg, jako największy krajowy dostawca usług telekomunikacyjnych w Luksemburgu, zaspokaja potrzeby w zakresie łączności cyfrowej zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jesienią 2020 roku Post uruchomi komercyjną usługę 5G, a popyt na usługi mobilne, wideo, w chmurze oraz usługi między przedsiębiorstwami nadal będzie rósł. Aby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, firma Post wdrożyła przełączanie Juniper w swoich najnowocześniejszych centrach danych i wykorzystuje Contrail® Enterprise Multicloud, aby umożliwić szybkie i bezpieczne wdrożenie nowych usług dzięki rozbudowanej infrastrukturze.

Z roku na rok rośnie wykorzystanie danych mobilnych. W latach 2019–2020 liczba połączeń komórkowych w Luksemburgu wzrosła o 2,8% i obecnie wynosi 134% w stosunku do liczby ludności. W tym samym okresie opłaty za Internet wzrosły o 1,5%, a powszechność dostępu do sieci wyniosła 97%.

Firma Post to największy dostawca usług telekomunikacyjnych w Luksemburgu i największy gracz na rynku. Oznacza to, że jako lider w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) chce stale utrzymywać pozycję lidera, szczególnie jeśli chodzi o uruchamianie usług 5G. Post współpracuje z ekspertami z firmy Nomios, aby zapewnić szybkie i bezpieczne wdrożenie nowych usług poprzez rozbudowaną infrastrukturę.

Placeholder for Post luxembourgPost luxembourg

O firmie Post Luxembourg

Grupa Post Luxembourg cieszy się ugruntowaną reputacją i ma mocne korzenie na luksemburskim rynku. To innowacyjna firma o otwartym podejściu do świata, która nieustannie rozwija swoją działalność i buduje międzykulturowe środowisko pracy, a jej pracownicy pochodzą z ponad 27 różnych krajów. Grupa działa w trzech głównych sektorach: usługi finansowe, telekomunikacja/ICT oraz usługi pocztowe i logistyka.

Post Luxembourg, jako największy krajowy dostawca usług telekomunikacyjnych w Luksemburgu, zaspokaja potrzeby w zakresie łączności cyfrowej zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jesienią 2020 roku Post uruchomi komercyjną usługę 5G, a popyt na usługi mobilne, wideo, w chmurze oraz usługi między przedsiębiorstwami nadal będzie rósł.

Potrzeby transformacji cyfrowej

5G to coś więcej niż nowa technologia oraz rewolucja dla smartfonów i usług wideo na żądanie (VOD). Dzięki 5G rola technologii mobilnych w społeczeństwie zmieni się w sposób zasadniczy. Stale rosnące zapotrzebowanie na łączność oznacza możliwość stworzenia elastycznej sieci 5G dostosowanej do specyficznych potrzeb obywateli oraz gospodarki. Poza możliwościami dostosowania sieci 5G, klienci biznesowi i prywatni będą korzystać z coraz większej ilości usług cyfrowych.

„Wymagania klientów wynikają z szeregu potrzeb, a transformacja cyfrowa napędza ich doświadczenia”, mówi Akim Ziadi, kierownik zespołu infrastruktury teleinformatycznej Post Luxembourg. „Zbudowaliśmy sprawną i wydajną infrastrukturę, aby wspierać cyfryzację poprzez wprowadzenie sieci 5G oraz usług zapewniających bezpieczeństwo i włączyliśmy je do naszej oferty”.

Grupa Post Luxembourg już wcześniej współpracowała z firmą Nomios, która w 2014 roku stworzyła dla niej bazę dla sieci. Dzięki doświadczeniu technologicznemu i wiedzy eksperci z Nomios są w stanie podjąć się wykonania nawet najbardziej złożonych projektów. W tym przypadku, sieć klienta byłą znana ekspertom z firmy Nomios już od jakiegoś czasu, ponieważ odpowiadali ono za jej całodobowe wsparcie, więc od początku byli wprowadzani w nowe potrzeby i wyzwania. Grupa Post, której partnerem firma Nomios jest od lat, dostrzegła możliwość rozszerzenia współpracy w celu ogólnej poprawy usługi świadczonej na rzecz innych funkcji biznesowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa i widoczności różnych rodzajów elementów sieci.

„Nasze centra danych opierają się na niezwykle złożonych i zróżnicowanych środowiskach. Naszym wyzwaniem było współdziałanie z kilkoma centrami danych rozproszonymi po całym kraju i umożliwienie przeniesienia obciążenia pracą między lokalnymi połączeniami sieciowymi (East–West). Potrzebowaliśmy również stworzyć nowe projekty sieci, które zagwarantowałyby bezpieczną łączność platformy z łańcuchem usług w sposób zautomatyzowany i utrzymanie pełnej widoczności ruchu sieciowego”. - Akim Ziadi, kierownik zespołu infrastruktury teleinformatycznej Post Luxembourg

Wyzwanie

Aby stworzyć chmurę telekomunikacyjną dostosowaną do przyszłych potrzeb, zespół odpowiedzialny za infrastrukturę teleinformatyczną POST Luxembourg postanowił zbudować jedno z najbardziej zaawansowanych i operacyjnie wydajnych sieciowych centrów danych, z pomocą firmy Nomios. Podstawowym celem było stworzenie łatwej w zarządzaniu, jednolitej i spójnej infrastruktury, na której można obsłużyć dowolne obciążenie w dowolnej chmurze i przy każdym wdrożeniu.

„Nasze centra danych opierają się na niezwykle złożonych i zróżnicowanych środowiskach”, mówi Ziadi. „Naszym wyzwaniem było współdziałanie z kilkoma centrami danych rozproszonymi po całym kraju i umożliwienie przeniesienia obciążenia pracą między lokalnymi połączeniami sieciowymi (East–West). Potrzebowaliśmy również stworzyć nowe projekty sieci, które zagwarantowałyby bezpieczną łączność platformy z łańcuchem usług w sposób zautomatyzowany i utrzymanie pełnej widoczności ruchu sieciowego”.

Model multicloud został stworzony do obsługiwania wewnętrznych operacji. To model, w którym wiele z wykorzystywanych usług i aplikacji znajduje się w chmurze danej organizacji. Pomimo faktu, że środowiska multicloud są szybko standaryzowane, warto pamiętać o tym, że każda platforma ma swoje wady i zalety. Z tego powodu konieczne jest opracowanie z wyprzedzeniem jasnej polityki uwzględniającej drzewo decyzyjne, w ramach którego potrzeby przedsiębiorstwa zostaną porównane z ofertą wybranych platform w celu umożliwienia szybkiej i bezproblemowej migracji. Ważnym czynnikiem, który należy rozważyć, jest to, że rozwiązania wielochmurowe generują większe obciążenia sieci.

„Firma Nomios pomogła nam znaleźć najlepiej dopasowane rozwiązanie i wspólnie odkryliśmy, że platforma Contrail Enterprise Multicloud w połączeniu z aplikacją Juniper Insights spełnia wszystkie nasze kryteria i jest zgodna z wizją Post Luxembourg dotyczącą automatyzacji sieci”, mówi Akim Zaidi.

Strategia multicloud

Coraz więcej organizacji, które dążą do transformacji cyfrowej, stosuje strategię multicloud. Każda korzyść wynikająca ze strategii multicloud może pomóc w stworzeniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej we współczesnej gospodarce cyfrowej.

Contrail Enterprise Multicloud jest najlepszym rozwiązaniem dla Post Luxembourg, ponieważ jest w stanie sprostać ograniczeniom operacyjnym i spełnia następujące wymagania:

  • Posiada architekturę sieciową, którą można wdrożyć i zwiększyć automatyzację pomiędzy centrami danych opartymi na multicloud;
  • Zapewnia i umożliwia bezproblemową pełną obsługę wielu użytkowników;
  • Platformy usługowe i centra danych są łatwo skalowalne poprzez standardy;
  • Zapewnia łączność zewnętrzną poprzez ujednoliconą politykę zarządzania.
Placeholder for POST Shop Vue N 1POST Shop Vue N 1

Droga ku 5G

Grupa Post Luxembourg jest dobrze przygotowana na dostarczanie wyjątkowych doświadczeń cyfrowych, nawet w miarę wzrostu popytu na usługi 5G, wideo na żądanie i inne usługi cyfrowe. Silne partnerstwo między firmą Nomios (w roli zaufanego doradcy) i firmy Juniper (w roli dostawcy) zaowocowało stworzeniem elastycznej chmury telekomunikacyjnej dla Post Luxembourg, która jest skalowalna i dostosowuje się do ilości świadczonych klientom usług.

„Dla dostawców sieci i usług wymagających interoperacyjności, standardy są najważniejsze. Jeśli nie są one przestrzegane, nie można współpracować ze stronami trzecimi w łatwy sposób. Naszym wyzwaniem będzie zaoferowanie najnowocześniejszych systemów obliczeniowych i lokalnych sieci, które muszą być podłączone do naszego rdzenia, zapewniających stacjonarne usługi 5G o niezawodnym i niskim opóźnieniu”, mówi Ziadi.

„Post Luxembourg jest więc na odpowiedniej pozycji, aby obsługiwać najbardziej innowacyjne i zaawansowane technologie oraz rozwiązania w swoich centrach danych. Dzięki temu wyprzedzamy konkurencję i możemy zaspokajać potrzeby naszych klientów dzięki dostarczaniu im ich ulubionej kombinacji usług cyfrowych”, podsumowuje.

Nomios & Juniper Networks

Jeśli firma jest zależna od swojej sieci w zakresie transakcji, aplikacji i usług o znaczeniu krytycznym, Juniper Networks stanowi doskonały wybór. Nieustannie koncentrując się na zrozumieniu potrzeb klientów, zamiast zmuszać użytkowników do patrzenia na dane w określony sposób, daje możliwość bardziej szczegółowego spojrzenia oraz rozwiązywania najtrudniejszych problemów – problemów, którymi inne technologie nie mogą lub po prostu nie chcą się zająć. Firmy Nomios i Juniper Networks współpracują od dawna i wzajemnie się uzupełniają. Nomios może pochwalić się niezbędną wiedzą techniczną i praktycznym doświadczeniem, aby prawidłowo ocenić Twoje wymagania sieciowe oraz tak zaprojektować i wdrożyć rozwiązania Juniper oraz tak nimi zarządzać, aby odpowiadały one Twoim potrzebom.

Skontaktuj się z naszymi ekspertamiCzy masz projekt, który chciałbyś omówić?

Chętnie dowiemy się o Twoim projekcie bezpieczeństwa, wyzwaniach infrastrukturalnych lub innych pytaniach. Zadzwoń do nas lub zostaw wiadomość.

Placeholder for Portrait of ethnic man looking awayPortrait of ethnic man looking away

Aktualności i blog