Anti-DDoS

Jak skutecznie chronić się przed atakiem DDoS?

Do przeczytania w 7 min.
Placeholder for Office network engineersOffice network engineers
F5

Share

Jak skutecznie chronić się przed atakiem DDoS?

Czy da się ochronić przed ustrukturyzowanym atakiem typu DDoS? Jeśli tak, to jak zrobić to dobrze? Czy atak DDoS to obecnie najpoważniejsze zagrożenie dla cyfrowego bezpieczeństwa firm i użytkowników sieci? Dlaczego ataki typu DDoS są niebezpieczne i tak trudne do wykrycia? To tylko niektóre z pytań, jakie zadają nam nasi klienci biznesowi. DDoS (Distributed Denial of Service) stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń dla podmiotów, które na co dzień działają w sieci.

O tym, czym w praktyce są zaawansowane ataki hakerskie DDoS, pisaliśmy już na naszym firmowym blogu. W tym artykule skupimy się jednak na rozwiązaniach i skutecznej ochronie przed niepożądanymi skutkami ataków typu DDoS. Warto zaznaczyć, że każda z organizacji wymaga innej specyfiki ochrony, co bezpośrednio przekłada się na rodzaj rozwiązania jakie można zastosować.

Wstęp

Co sekundę odnotowuje się atak DDoS na infrastrukturę sieciową firm lub organizacji. Najwyraźniej widać to na interaktywnej mapie, która w czasie rzeczywistym pokazuje przestępstwa cybernetyczne, a wśród nich właśnie ataki DDoS.

Ataki DDoS uznaje się za stosunkowo łatwe do przeprowadzenia, jednocześnie nie są one tak groźne w skutkach, jak chociażby atak typu ransomware – który, zazwyczaj, kończy się całkowitą blokadą dostępu do systemów i/lub serwera oraz żądaniem okupu w zamian za ponowne jego odblokowanie.

Do swoich ataków cyberprzestępcy wykorzystują botnety, czyli połączone sieci zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem komputerów, które atakują inne urządzenia, wysyłając miliony żądań na sekundę. W ten sposób następuje obciążenie serwera, wskutek czego usługa niemal natychmiast zostaje odłączona.

Ataki DDoS stają się najczęściej popełnianym rodzajem cyberprzestępczości

W 2022 roku potentat z zakresu cyberbezpieczeństwa Radware opublikował autorski raport zatytułowany: „Global Threat Analysis Report”, z którego treści dowiedzieliśmy się o wzrastającej popularności ataków DDoS. W samym roku 2022 występowały o 150% częściej, w porównaniu do roku 2021. Najbardziej gwałtowny wzrost, bo aż o 212% wśród ataków DDoS, odnotowano w obu Amerykach. Według raportu obszarem najczęstszych regularnych ataków nadal pozostaje EMEA, czyli Europa, Bliski Wschód oraz Afryka.

Dużą ilość ataków DDoS przypisano także trwającemu konfliktowi zbrojnemu na terytorium Ukrainy, gdzie codziennością stały się akcje zaczepne zarówno po stronie ukraińskiej, jak i rosyjskiej. Działania inicjują nie tylko zorganizowane grupy przestępcze, ale również haktywiści, a, co ciekawe, również osoby trzecie, które nie posiadają dużych umiejętności technicznych, lecz w pewien sposób chcą angażować się w walkę w cyberprzestrzeni.

Według raportu z 2022 roku wśród najczęściej atakowanych sektorów znalazł się ten finansowy, technologiczny oraz opieki zdrowia.

Zgodnie z danymi w raporcie opublikowanym przez Cloudflare, ataki typu DDoS występują coraz częściej, a ich skala jest coraz większa – rokrocznie ich liczba sukcesywnie wzrasta aż o 79%. Z kolei ataków, które trwały dłużej niż 2 godziny, odnotowano aż o 87% więcej kwartał do kwartału.

Do tej pory uznawany za największy odnotowany atak DDoS przeprowadzony na stronie Google w sierpniu 2022 roku, został „zdetronizowany” w lutym 2023, gdzie firma Bleeping Computer odnotowała w szczytowym momencie 50-70 mln żądań na sekundę (RPS), przy czym największy przekroczył 71 milionów RPS.

Placeholder for Metro line over highwayMetro line over highway

Dyrektywa NIS2 - jednakowe obowiązki, lepsza ochrona

16 stycznia 2023 roku weszła w życie tzw. Dyrektywa NIS2, której głównym celem jest dalsza poprawa bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni państw Unii Europejskiej. Formalne zatwierdzenie NIS2 nastąpiło 10 listopada 2022 roku, a jego formalna publikacja weszła w życie 16 stycznia 2023 roku. Oznacza to, że europejskie państwa członkowskie muszą rozpocząć wdrażanie w ciągu 21 miesięcy od daty publikacji. Wdrożenie musi więc zostać zakończone do 17 października 2024 roku. Daje to firmom czas na przygotowanie się z wyprzedzeniem. Nowa wersja dyrektywy NIS z 2017 roku obejmie znacznie więcej podmiotów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. NIS2 powstała z myślą o tym, by na poziomie całej struktury unijnej ujednolicić adresatów nowych przepisów wraz z nałożonymi na nich obowiązkami w zakresie ochrony przed cyberprzestępczością.

Według szacunków na około kilka tysięcy firm w Polsce zostaną nałożone nowe obowiązki. Wśród nowych podmiotów, które obejmuje dyrektywa NIS2, obok operatorów usług kluczowych czy dostawców usług cyfrowych znalazły się również podmioty, które określono mianem „kluczowych” oraz „ważnych”.

Przykładowo: wśród podmiotów świadczących usługi kluczowe znalazły się przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, bankowości, transportu czy opieki zdrowotnej. Określeniem „ważnych” zostały objęte podmioty takie jak usługi kurierskie oraz pocztowe, gospodarowanie odpadami czy chociażby produkcja, przetwarzanie oraz dystrybucja żywności.

Adresaci NIS2: średnie i duże przedsiębiorstwa - które dokładnie?

W rozumieniu styczniowej dyrektywy średnie przedsiębiorstwa to podmioty, które zatrudniają 50 lub więcej pracowników o rocznych przychodach 10 milionów euro lub rocznej sumie bilansowej nieprzekraczającej 43 milionów euro.

Zaś jako duże przedsiębiorstwa rozumie się zatrudniające 250 lub więcej pracowników, o rocznych przychodach powyżej 50 mln euro i/lub sumie bilansowej 43 mln euro lub wyższej.

Obowiązki wprowadzane przez NIS2 nie będą zatem dotyczyć mikroprzedsiębiorstw ani przedsiębiorstw małych – z jednym istotnym wyjątkiem.

Podmioty, niezależnie od skali swej działalności, takie jak dostawcy usług łączności elektronicznej, monopole krajowe o kluczowym znaczeniu lub prowadzące działalność o charakterze transgranicznym czy administracja publiczna będą podlegały dyrektywie NIS2.

Jak ochronić swoją firmę przed DDoS?

Poniżej przedstawiliśmy cztery topowe rozwiązania z zakresu ochrony przed DDoS.

F5 DDoS Hybrid Defender

Pierwsze z proponowanych przez nas rozwiązań - F5 DDoS Hybrid Defender. Jest to jedyna wielowarstwowa ochrona, która zapewnia ochronę przed mieszanymi atakami sieciowymi i wyrafinowanymi atakami aplikacji. Jednocześnie umożliwia pełne odszyfrowywanie SSL, a do tego świadczy funkcje antybotowe oraz zaawansowane metody wykrywania. A to wszystko w jednym urządzeniu. DDoS Hybrid Defender zapewnia również najwyższą wydajność z możliwością pracy w trybie line-rate bez wpływu na legalny ruch.

Najważniejsze cechy DDoS Hybrid Defender od F5:

Odporna konstrukcja – wysokowydajny sprzęt łatwy w połączeniu z scrubbingiem opartym na chmurze.

Wbudowana inteligencja – nasze globalne źródła zagrożeń i stała analiza trendów chronią przed bieżącymi, ale i przyszłymi zagrożeniami.

Operacyjna efektywność – mało pracowników na pokładzie Twojej firmy? Nic nie szkodzi. Zautomatyzowane systemy pozwalają na większą skuteczność przy mniejszej liczbie pracowników.

Elastyczne wdrażanie – naszym zdaniem jedna z ważniejszych zalet narzędzia DDoS Hybrid Defender. Narzędzie bardzo łatwo integruje się z istniejącą architekturą sieciową dzięki opcjom wdrażania in-line, out-of-band, cloud-delivered lub hybrydowego.

FortiDDoS - DDoS Protection

FortiDDoS od firmy Fortinet to wbudowane rozwiązanie, które zapewnia ochronę przed zakłóceniami spowodowanymi przez ataki DDoS, które polegają na zalewaniu celu dużą liczbą pakietów i wyczerpywaniu jego zasobów. Takie ataki mogą prowadzić do niedostępności sieci, aplikacji lub usług dla prawidłowego ruchu. Dzięki FortiDDoS organizacje automatycznie wykrywają i zatrzymują wiele ataków jednocześnie, bez potrzeby interwencji użytkownika, zapobiegając awarii usług.

Kluczowe korzyści rozwiązania FortiDDoS:

W pełni autonomiczne łagodzenie skutków - podczas ataków nie jest wymagana interwencja użytkownika. Nie są też wymagane żadne dodatkowe subskrypcje.

Zaawansowane łagodzenie zagrożeń warstw 4 i 7 - Ataki bezpośrednie/odbite TCP flag, DNS, NTP, DTLS, QUIC są niwelowane już od pierwszego pakietu.

Wysoka kontrola małych pakietów - 77 Mpps inspekcji małych pakietów zapewnia wykrywanie i wydajność sieci.

Rozległy monitoring - 230 000 parametrów jest jednocześnie monitorowanych, aby powstrzymać ataki typu zero-day.

Placeholder for Aerial view highway flyoversAerial view highway flyovers

Radware DDoS Protection

Radware DDoS Protection, jest narzędziem do ochrony przed atakami typu DDoS dla każdego środowiska: On-Premise, w chmurach prywatnych i publicznych oraz w środowiskach hybrydowych. Wykorzystuje szereg technik, takich jak analiza zachowań ruchu sieciowego, weryfikacja tożsamości urządzeń, filtrowanie pakietów na poziomie aplikacji oraz zabezpieczenia przed atakami typu zero-day.

Główne zalety DDos Protection od Radware:

Elastyczne opcje wdrażania - usługi w chmurze, urządzenia i rozwiązania hybrydowe.

Skuteczność - wykorzystanie najnowocześniejszych technologii do wykrywania i blokowania różnych typów ataków, w tym ataków na warstwy aplikacji, SSL i IoT.

Najlepsza w branży umowa SLA - najbardziej szczegółowa umowa SLA, zawierająca wskaźniki wykrywania, łagodzenia skutków, czasu pracy i inne.

Wsparcie techniczne - na poziomie globalnym przez całą dobę, co oznacza, że ​​organizacje mogą uzyskać pomoc, gdy tylko jej potrzebują.

Flowmon DDoS Defender

Flowmon DDoS Defender to rozwiązanie anty-DDoS, które można dopasować do różnych potrzeb. Do wykrywania ataków wolumetrycznych na aplikacje i systemy HTTP/HTTPS wykorzystuje ono dane z routerów lub dedykowanych sond sieciowych oraz wykonuje zaawansowaną analizę ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym. Flowmon DDoS Defender jest w stanie skutecznie wykrywać ataki DDoS, dzięki czemu zapewnia pełne zrozumienie charakterystyki ataków oraz skuteczne metody łagodzenia ich skutków.

Kluczowe cechy i korzyści Flowmon DDoS Defender:

✅ Mniejsze nakłady pracy operacyjnej - wykrywanie oparte na uczeniu maszynowym oznacza mniejszą konieczność dostrajania ręcznego wykrywania.

✅ Wczesne ostrzeganie o zagrożeniach - wykrywanie w 10 sekund dzięki przetwarzaniu danych strumieniowych.

✅ Integracje - natywna integracja z najlepszymi dostawcami rozwiązań łagodzących oznacza, że możesz wybrać to, co preferujesz, a my zawsze będziemy wspierać Twoją decyzję.

✅ Niski wskaźnik fałszywych alarmów - adaptacyjne linie bazowe i progi w połączeniu z unikalną zdolnością uczenia się na podstawie wcześniejszych fałszywych alarmów skutkują niewielką liczbą fałszywych alarmów.

Ataki DDoS w czasie rzeczywistym – interaktywne mapy

Poniżej zebraliśmy kilka witryn, które umożliwiają śledzenie na bieżąco ataków cybernetycznych:

Po więcej informacji o atakach w czasie rzeczywistym odsyłamy do naszego wpisu.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji