SIEM

Security Information and Event Management

Nomios Poland umożliwia szybsze wykrywanie i reagowanie na zagrożenia w infrastrukturze IT dowolnej wielkości.

Placeholder for Garvit nama k K0f ic XZHU unsplashGarvit nama k K0f ic XZHU unsplash
Wstęp

Security Information and Event Management (SIEM)

W dzisiejszym połączonym świecie firmy stają w obliczu stale ewoluującego krajobrazu zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Od ataków ransomware po zagrożenia wewnętrzne, złożoność i ilość tych wyzwań może być przytłaczająca. Wprowadź Security Information and Event Management (SIEM) - niezbędną technologię, która umożliwia organizacjom uzyskanie bardziej ujednoliconego i kompleksowego wglądu w ich krajobraz bezpieczeństwa.

Systemy SIEM działają jako scentralizowane centrum gromadzenia i analizowania danych z szerokiego zakresu źródeł w sieci organizacyjnej, w tym serwerów, zapór ogniowych, programów antywirusowych i innego oprogramowania zabezpieczającego. Konsolidując te informacje, rozwiązania SIEM zapewniają analizę alertów i zdarzeń bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, ułatwiając szybszą identyfikację, ocenę i naprawę potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Dlaczego Nomios?

Nomios ma kluczowe znaczenie dla organizacji, które chcą wdrożyć rozwiązanie SIEM. Oferujemy doświadczenie techniczne i wiedzę branżową, które ułatwiają płynną integrację i zarządzanie zaawansowanymi rozwiązaniami SIEM. Współpracując z różnorodnym ekosystemem partnerów, dostosowujemy innowacyjną technologię do celów organizacyjnych, udoskonalając architekturę sieci i wzmacniając ramy bezpieczeństwa.

Zapewniamy doradztwo strategiczne, szerokie wsparcie powdrożeniowe i promujemy przekazywanie wiedzy wewnętrznym zespołom IT, wyposażając je w umiejętności sprawnego zarządzania i modyfikowania rozwiązania SIEM. Nasze bezstronne, eksperckie porady pomagają organizacjom wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązania, niezależnie od dostawcy, dokładnie dopasowane do strategicznych potrzeb i celów.

Wybór Nomios dla Twoich rozwiązań SIEM gwarantuje, że Twoje organizacje uzyskają kompetentne, strategiczne i bezstronne doradztwo, umożliwiające bezpieczne, przemyślane rozwiązania w celu poprawy wydajności operacyjnej i wzmocnienia bezpieczeństwa w całym środowisku sieciowym.

Cechy

Uwolnij moc SIEM nowej generacji

SIEM oferuje te funkcje jako proaktywny i reaktywny środek wzmacniający ramy cyberbezpieczeństwa organizacji. Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, która chce chronić dane klientów, czy dużym przedsiębiorstwem, którego celem jest ochrona złożonej infrastruktury, system SIEM może zaoferować nieocenione informacje i mechanizmy kontroli w celu poprawy stanu bezpieczeństwa.

Agregacja logów

Gromadzi i konsoliduje dane dziennika generowane w całej infrastrukturze technologicznej organizacji, od systemów hostów i aplikacji po urządzenia sieciowe i zabezpieczające.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym i pulpit nawigacyjny

Analizuje dane i działania w czasie rzeczywistym, aby wskazać nieprawidłowe wzorce lub oznaki potencjalnych zagrożeń, jednocześnie podsumowując stan bezpieczeństwa sieci organizacji, oferując przejrzysty widok kluczowych wskaźników i bieżących działań.

Alarmowanie

Powiadamia administratora systemu o potencjalnych incydentach bezpieczeństwa, oznaczając zdarzenia na podstawie ich wagi, częstotliwości lub innych wcześniej określonych warunków.

Reakcja na incydent

Automatyzuje i wspomaga proces adresowania i rozwiązywania incydentów bezpieczeństwa.

Korelacja zdarzeń

Łączy powiązane rekordy i identyfikuje wzorce, które mogą wskazywać na zagrożenie bezpieczeństwa.

Raportowanie zgodności

Pomaga organizacjom przestrzegać przepisów branżowych poprzez generowanie raportów zgodności, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla celów prawnych i audytowych.
Eksperci ds. sieci

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Zapraszamy na krótką rozmowę lub wideokonferencję. Skontaktuj się z nami – porozmawiamy o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, którym stawiasz czoła, przyjrzymy się bliżej dostawcom, omówimy też Twoje projekty IT. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Placeholder for Chris Sell CTAChris Sell CTA
Korzyści

Powody, dla których warto korzystać z SIEM

Wdrożenie technologii SIEM oferuje wiele korzyści, z których każda służy poprawie ogólnego stanu bezpieczeństwa organizacji przy jednoczesnej optymalizacji wydajności operacyjnej. Oto niektóre z kluczowych zalet.

icon Scentralizowane monitorowanie i analiza
Scentralizowane monitorowanie i analiza
Rozwiązania SIEM agregują dane z różnych źródeł, takich jak zapory sieciowe, programy antywirusowe i systemy wykrywania włamań, na scentralizowanej platformie. Taka konsolidacja zapewnia całościowy obraz środowiska bezpieczeństwa organizacji, ułatwiając monitorowanie, analizowanie i reagowanie na zdarzenia i alerty związane z bezpieczeństwem.
icon Alerty w czasie rzeczywistym
Alerty w czasie rzeczywistym
Terminowość ma kluczowe znaczenie w identyfikowaniu i łagodzeniu zagrożeń. Rozwiązania SIEM monitorują zdarzenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, wysyłając natychmiastowe alerty o podejrzanych działaniach. Umożliwia to szybką identyfikację i reakcję, zmniejszając potencjalny wpływ incydentów bezpieczeństwa.
icon Ulepszone wykrywanie i reagowanie na incydenty
Ulepszone wykrywanie i reagowanie na incydenty
Korelując zdarzenia z różnych źródeł i identyfikując nietypowe wzorce, rozwiązania SIEM mogą dokładniej wykrywać złożone zagrożenia, które mogą zostać przeoczone przez poszczególne systemy bezpieczeństwa. Ponadto wiele systemów SIEM zawiera funkcje reagowania na incydenty, które pomagają w usuwaniu ich skutków.
icon Zgodność i audyt
Zgodność i audyt
W przypadku organizacji podlegających ramom regulacyjnym, takim jak HIPAA, PCI-DSS lub RODO, rozwiązania SIEM mogą pomóc w utrzymaniu zgodności. Zbierają i przechowują logi w bezpieczny, ustandaryzowany sposób oraz generują szczegółowe raporty, które mogą być nieocenione podczas audytów.
icon Niższe koszty
Niższe koszty
Chociaż początkowa inwestycja w rozwiązanie SIEM może być znacząca, długoterminowe korzyści często prowadzą do oszczędności kosztów. Poprawiając możliwości wykrywania i skracając czas reakcji, organizacje mogą łagodzić zagrożenia, zanim przerodzą się one w bardziej kosztowne incydenty, takie jak naruszenia danych.
icon Wydajność operacyjna
Wydajność operacyjna
Automatyzując wiele czasochłonnych zadań związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa i raportowaniem zgodności, SIEM uwalnia cenny czas i zasoby. Dzięki temu specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą skupić się na bardziej strategicznych aspektach cyberbezpieczeństwa, takich jak poprawa ochrony i edukacja pracowników.
Nasz Ekosystem

Nasi partnerzy technologiczni SIEM

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Nasi eksperci i opiekunowie handlowi są do Twojej dyspozycji. Zostaw swoje dane, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Zadzwoń teraz
Placeholder for Parm CTA 2Parm CTA 2