SIEM Security Information and Event Management

Nomios Poland umożliwia szybsze wykrywanie i reagowanie na zagrożenia w infrastrukturze IT dowolnej wielkości.

Placeholder for Car parking from aboveCar parking from above

Widoczność i zgodność

Od przedsiębiorstw wymaga się, aby spełniały szereg przepisów i standardów bezpieczeństwa takich jak PCI-DSS, ISO 2700x i GDPR. Osiągnięcie i utrzymanie zgodności z tak wieloma regulacjami jest przedsięwzięciem kosztownym i obciążającym zasoby.

Jednym z najistotniejszych zagadnień w chwili obecnej jest widoczność. Im lepiej organizacje widzą swoją infrastrukturę sieciową, działające w niej aplikacje i korzystających z niej użytkowników, tym większą mają szansę podejmować słuszne decyzje na podstawie informacji i obniżyć koszty operacyjne. Widoczność jest także najważniejszym wymogiem przy wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, widoczność pełni kluczową rolę zarówno w zapobieganiu przypadkom złamania zabezpieczeń, jak i w wykrywaniu ich. Dla specjalistów z branży zabezpieczeń IT kluczową kwestią jest posiadanie narzędzi i systemów pozwalających zbierać, przetwarzać, porównywać i analizować to, co się dzieje, tak aby na tej podstawie podejmować działania i chronić zarówno swoją organizację jak i swoich klientów. Jednakże, wobec nowych przepisów o ochronie danych i o prawie do bycia zapomnianym, takich jak GDPR, w swoim podejściu do sposobu zbierania, chronienia i usuwania danych trzeba być proaktywnym.

Bezpieczeństwo a złożoność

Z biegiem czasu i jako odpowiedź na rozmaite zagrożenia, przedsiębiorstwa wprowadziły wiele rozwiązań zabezpieczających i platform. Złożoność występująca w technikach zabezpieczeń, narzędziach i procesach rośnie więc wykładniczo. Udostępnianie informacji i współpraca w organizacji stają się trudne i prowadzą do dłuższych czasów reakcji.

Wyrafinowanie cyberataków
Stosując kombinacje różnych kierunków ataku i różnych metod, hakerzy stają się w swoich atakach coraz bardziej wyrafinowani. Aby ominąć różne warstwy firmowych mechanizmów ochrony, sami stosują zaawansowane techniki zabezpieczeń. Wiele przedsiębiorstw wokół swoich zasobów zbudowało wiele prewencyjnych warstw zabezpieczeń takich jak firewalle następnej generacji, IDS/IPS, uwierzytelnianie dwupoziomowe, zabezpieczenia urządzeń końcowych i zabezpieczenia przed atakami DDoS. Powyższe wyrafinowane ataki wymagają więcej niż tylko jednej metody ochrony i prewencji.

Rozwiązania

Nomios Poland oferuje zaawansowane rozwiązania z dziedziny analityki bezpieczeństwa i wglądu w zabezpieczenia składające się z zaawansowanego systemu zarządzania logami i SIEM. Rozwiązania te przeznaczone są dla przedsiębiorstw dowolnej wielkości.

Zarządzanie logami

Zabezpieczenia wytwarzają olbrzymie ilości danych w postaci logów takich jak syslog-ng, które są generowane przez niemal wszystkie mechanizmy zabezpieczające i urządzenia sieciowe. Nomios Poland oferuje nowoczesne rozwiązanie do zarządzania logami, które:

  • Pomaga zoptymalizować wydajność platformy SIEM
  • Poprawia dostarczanie danych do SIEM
  • Umożliwia szybkie przeszukiwanie i rozwiązywanie problemów
  • Konsoliduje zbieranie logów, aby uniknąć dublowania się agentów na hostach
  • Pobiera dane z dowolnych źródeł, w tym m.in. Hadoop, Elasticsearch, MongoDB i Kafka
  • Oferuje bezpiczną archiwizację danych i możliwość przechowywania ich w szyfrowanym, zabezpieczonym przed ingerencją magazynie, do wykorzystania na potrzeby zgodności lub zastosowań sądowych.

Systemy do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa SIEM

System SIEM (Security Information and Event Management) potrafi pobierać dane z rozmaitych systemów lub użyć oddzielnej platformy zarządzania logami do utworzenia pojedynczego ekranu monitoringu. Takie rozwiązanie ułatwia wydajną współpracę między zespołami i ciągły monitoring w czasie rzeczywistym. Cały system zabezpieczeń i sieci przedsiębiorstwa jest ze sobą skorelowany. Umożliwia to również nieprzerwane raportowanie zgodności.

Kluczem do udanego wdrożenia rozwiązania SIEM jest jego użyteczność oraz raporty i zdarzenia, które system ten generuje. Krótko mówiąc, sprowadza się to do prawidłowego zdefiniowania przypadków użycia – tj. sytuacji lub warunków, które uznaje się za nienormalne lub złe. Bez takich definicji SIEM będzie albo zgłaszać zbyt wiele spraw, które nie są istotne, albo być może przeoczy jakiś poważny problem.

Nomios Poland oferuje zarządzane rozwiązania SIEM dla firm. Nasze usługi zarządzane składają się z 2 elementów: pierwszym jest system alarmowania i zarządzania 24x7, hostowany centralnie lub wdrożony lokalnie. Za pomocą tej usługi sam system SIEM jest nieprzerwanie monitorowany i uzgodnione przypadki użycia będą powodowały wygenerowanie alarmów, które zostaną przekazane do drugiego poziomu zabezpieczeń. Nomios Poland zapewnia też kontrole poprawnego działania systemu.

Drugi poziom usługi zarządzanej odbiera wygenerowane alarmy i usuwa zagrożenia zgodnie z wspólnie ustalonymi procedurami.

Korzyści

  • Połączenie przez Nomios Poland zarządzania logami z rozwiązaniami SIEM zapewnia maksymalną widoczność z poziomu jednego panelu sterowania, umożliwia wykrywanie zaawansowanych zagrożeń, szybkie reagowanie na incydenty i ciągłe pilnowanie zgodności
  • Używanie oddzielnego systemu zarządzania logami poprawia wydajność SIEM i obniża koszty
  • Kompetentni inżynierowie Nomios Poland gwarantują szybszą implementację i działanie w modelu „dobrze już za pierwszym razem”
  • Łączenie możliwości oferowanych przez różnych producentów SIEM i systemów zarządzania logami
Nasz Ekosystem

Nasi partnerzy technologiczni SIEM

Eksperci ds. bezpieczeństwaPotrzebujesz konsultacji eksperta?

Zapraszamy na krótką rozmowę lub wideokonferencję. Skontaktuj się z nami – porozmawiamy o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, którym stawiasz czoła, przyjrzymy się bliżej dostawcom, omówimy też Twoje projekty IT. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Placeholder for Portrait of engineer beard wearing poloPortrait of engineer beard wearing polo

Aktualności i blog