Czym jest SIEM?

W dzisiejszym połączonym świecie firmy stają w obliczu stale ewoluującego krajobrazu zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Od ataków ransomware po zagrożenia wewnętrzne - złożoność i ilość tych wyzwań może być przytłaczająca. Z pomocą przychodzi Security Information and Event Management (SIEM) - niezbędna technologia, która umożliwia organizacjom uzyskanie bardziej ujednoliconego i kompleksowego wglądu w ich środowisko bezpieczeństwa.

Systemy SIEM działają jako scentralizowane centrum gromadzenia i analizowania danych z szerokiego zakresu źródeł w sieci organizacyjnej, w tym serwerów, zapór ogniowych, programów antywirusowych i innego oprogramowania zabezpieczającego. Konsolidując te informacje, rozwiązania SIEM zapewniają analizę alertów i zdarzeń bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, ułatwiając szybszą identyfikację, ocenę i naprawę potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Kluczowe cechy SIEM

SIEM oferuje poniższe funkcje jako proaktywny i reaktywny środek wzmacniający ramy cyberbezpieczeństwa organizacji. Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, która chce chronić dane klientów, czy dużym przedsiębiorstwem, którego celem jest ochrona złożonej infrastruktury, systemy SIEM mogą zaoferować nieocenione informacje i mechanizmy kontroli w celu poprawy stanu bezpieczeństwa.

 • Agregacja logów: Gromadzi i konsoliduje dane dziennika generowane w całej infrastrukturze technologicznej organizacji, od systemów hostów i aplikacji po urządzenia sieciowe i zabezpieczające.
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Analizuje dane i działania w czasie rzeczywistym, aby zidentyfikować nieprawidłowe wzorce lub oznaki potencjalnych zagrożeń.
 • Alertowanie: Powiadamia administratora systemu o potencjalnych incydentach bezpieczeństwa, oznaczając zdarzenia na podstawie ich wagi, częstotliwości lub innych wcześniej określonych warunków.
 • Dashboardy: Podsumowuje stan bezpieczeństwa sieci organizacji, zapewniając szybki wgląd w kluczowe wskaźniki i bieżące działania.

 • Reakcja na incydent: Automatyzuje i wspomaga proces adresowania i rozwiązywania incydentów bezpieczeństwa.
 • Korelacja zdarzeń: Łączy powiązane rekordy i identyfikuje wzorce, które mogą wskazywać na zagrożenie bezpieczeństwa.
 • Raportowanie zgodności: Pomaga organizacjom przestrzegać przepisów branżowych poprzez generowanie raportów zgodności, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla celów prawnych i audytowych.

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa to nie tylko narzędzie, ale solidna strategia zarządzania wyzwaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem współczesnych organizacji. Przyjęcie rozwiązania SIEM ma kluczowe znaczenie dla budowania odpornego i bezpiecznego przedsiębiorstwa.

Placeholder for Colin watts rt4 VIG9r DQ unsplashColin watts rt4 VIG9r DQ unsplash

10 korzyści z SIEM

Wdrożenie technologii SIEM oferuje wiele korzyści, z których każda służy poprawie ogólnego stanu bezpieczeństwa organizacji przy jednoczesnej optymalizacji wydajności operacyjnej. Oto 10 kluczowych korzyści:

 1. Scentralizowane monitorowanie i analiza: Rozwiązania SIEM agregują dane z różnych źródeł, takich jak zapory sieciowe, programy antywirusowe i systemy wykrywania włamań, na scentralizowanej platformie. Taka konsolidacja zapewnia całościowy obraz środowiska bezpieczeństwa organizacji, ułatwiając monitorowanie, analizowanie i reagowanie na zdarzenia i alerty związane z bezpieczeństwem.
 2. Alerty w czasie rzeczywistym: Terminowość ma kluczowe znaczenie w identyfikowaniu i łagodzeniu zagrożeń. Rozwiązania SIEM monitorują zdarzenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, wysyłając natychmiastowe alerty o podejrzanych działaniach. Umożliwia to szybką identyfikację i reakcję, zmniejszając potencjalny wpływ incydentów bezpieczeństwa.
 3. Lepsze wykrywanie i reagowanie na incydenty: Korelując zdarzenia z różnych źródeł i identyfikując nieprawidłowe wzorce, rozwiązania SIEM mogą dokładniej wykrywać złożone zagrożenia, które mogą zostać przeoczone przez poszczególne systemy bezpieczeństwa. Ponadto wiele systemów SIEM zawiera funkcje reagowania na incydenty, które pomagają w usuwaniu ich skutków.
 4. Zgodność i audyt:W przypadku organizacji podlegających ramom regulacyjnym, takim jak HIPAA, PCI-DSS lub RODO, rozwiązania SIEM mogą pomóc w utrzymaniu zgodności. Zbierają i przechowują logi w bezpieczny, ustandaryzowany sposób oraz generują szczegółowe raporty, które mogą być nieocenione podczas audytów.
 5. Usprawniona analiza śledcza i dochodzeniowa: Możliwości SIEM w zakresie agregacji danych sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie do analizy kryminalistycznej po wystąpieniu incydentu związanego z bezpieczeństwem. Organizacje mogą prześledzić serię zdarzeń prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa, zrozumieć jego wpływ i podjąć odpowiednie kroki w celu zapobiegania mu w przyszłości.
 6. Wydajność operacyjna: Automatyzując wiele czasochłonnych zadań związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa i raportowaniem zgodności, SIEM uwalnia cenny czas i zasoby. Pozwala to specjalistom ds. bezpieczeństwa skupić się na bardziej strategicznych aspektach cyberbezpieczeństwa, takich jak poprawa ochrony i edukacja personelu.
 7. Niższe koszty: Chociaż początkowa inwestycja w rozwiązanie SIEM może być znacząca, długoterminowe korzyści często prowadzą do oszczędności kosztów. Poprawiając możliwości wykrywania i skracając czas reakcji, organizacje mogą łagodzić zagrożenia, zanim przerodzą się one w bardziej kosztowne incydenty, takie jak naruszenia danych.
 8. Skalowalność i zdolność adaptacji: Nowoczesne rozwiązania SIEM są skalowalne i mogą dostosowywać się do rosnących potrzeb organizacji. W miarę jak firma rozbudowuje swoją infrastrukturę lub wdraża nowe technologie, system SIEM można dostosować do monitorowania nowych źródeł danych i granic bezpieczeństwa.
 9. Odpowiedzialność użytkowników i zarządzanie zagrożeniami wewnętrznymi: Systemy SIEM mogą śledzić działania użytkowników w sieci, zapewniając mechanizm identyfikacji potencjalnie szkodliwych działań, niezależnie od tego, czy są one zamierzone, czy przypadkowe. Taka widoczność ma kluczowe znaczenie dla zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi.
 10. Ciągłość działania: Poprzez skuteczniejsze identyfikowanie i powstrzymywanie zagrożeń, system SIEM pomaga w utrzymaniu dostępności i integralności systemów o krytycznym znaczeniu dla firmy, wspierając tym samym cele ciągłości biznesowej.

Dlaczego warto outsourcować zarządzanie SIEM?

Outsourcing zarządzania SIEM oferuje kilka korzyści dla organizacji. Po pierwsze, zapewnia skalowalność, umożliwiając rozwój infrastruktury bezpieczeństwa wraz z organizacją bez dodatkowej złożoności i kosztów. Po drugie, zapewnia dostęp do puli ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy są na bieżąco z ewoluującymi zagrożeniami. Po trzecie, jest to opłacalne, z przewidywalnymi opłatami i oszczędnościami na szkoleniach i utrzymaniu.

Co więcej, monitoring 24/7 zapewnia ciągłą ochronę przed cyberzagrożeniami. Zarządzanie zgodnością jest uproszczone, pomagając organizacjom w poruszaniu się po złożonych przepisach. Outsourcing uwalnia również wewnętrzne zespoły IT, które mogą skupić się na podstawowych działaniach biznesowych. Wreszcie, zarządzane usługi SIEM wykorzystują zaawansowane technologie do wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym i proaktywnego reagowania na incydenty, zwiększając ogólne bezpieczeństwo cybernetyczne.
Dowiedz się więcej

Poznaj nasze rozwiązanie SIEM

Nomios stosuje spersonalizowane podejście do SIEM. Doradzimy Ci w oparciu o Twoje potrzeby i oczekiwania, a także wspólnie ustalimy, które rozwiązanie SIEM najlepiej do Ciebie pasuje.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Zostaw wiadomość lub swój numer telefonu, a my oddzwonimy. Chętnie pomożemy Ci dalej.

Updates

Więcej aktualizacji