Centrum danych następnej generacji

Czym jest centrum danych następnej generacji?

Centra danych są w dużej mierze zwirtualizowane i rozmieszczone w wielu lokalizacjach geograficznych oraz w środowiskach chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych. Te centra danych ewoluują. Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak analityka predykcyjna i uczenie maszynowe, dzisiejsze centrum danych staje się inteligentniejsze i bardziej wydajne.

Zaprojektowanie centrum danych na miarę epoki chmurowej, które będzie jak najmniej złożone, a przy tym zapewni użytkownikom wygodę obsługi i pozwoli uzyskać maksimum prężności, wydajności i bezpieczeństwa w połączeniu z automatyzacją to zadanie dla wykwalifikowanych inżynierów łączących wiedzę z różnych dziedzin. Wielu dostawców oferuje dziś architektury i technologie centrów danych oparte na standardowych otwartych interfejsach API lub własnych interfejsach zastrzeżonych — wystarczy wskazać rozwiązania Cisco ACI, Juniper Networks MetaFabric i Arista. Wbrew pozorom wybór technologii i dostawcy przy budowie centrum danych nie jest wcale zadaniem prostym.

Przekształcanie centrum danych

Przy przenoszeniu tradycyjnego centrum danych na nowoczesną infrastrukturę chmurową konieczne są liczne zmiany:

 • Całkowita migracja z centrum danych podzielonego na silosy na wirtualizację zasobów w pulach, nawet w przypadku takich funkcji sieciowych, jak zabezpieczenia, równoważenie obciążenia i głęboka inspekcja pakietów.
 • Przejście z procesów ręcznych na zautomatyzowane.
 • Scentralizowane zarządzanie i koordynowanie.
 • Rozproszone zabezpieczenia zintegrowane już na poziomie architektury.

Przy projektowaniu centrum danych następnej generacji należy wziąć pod uwagę wszystkie bieżące wymagania, ale co ważniejsze, także wszystkie przyszłe wymagania. Ważne jest, aby przyjąć podejście holistyczne, które obejmuje:

 • Sieci bazowe architektury chmurowej;
 • Sieci nakładane architektury chmurowej;
 • Dedykowane i bezpieczne połączenia ze środowiskami wielochmurowymi;
 • Wewnętrzną łączność w centrum danych (DCI) zapewniającą mobilność i nadmiarowość geograficzną maszyn wirtualnych przy równoległym wykorzystywaniu wszystkich łączy WAN DCI;
 • Zapory następnej generacji z wykrywaniem włamań;
 • Zarządzanie udostępnianiem aplikacji dla zapewnienia optymalnej wydajności i wygody użytkowania;
 • Funkcje automatyzacji sieci pozwalające skracać czas wprowadzania produktów na rynek i minimalizować koszty operacyjne.


Placeholder for Datacenter colocationDatacenter colocation

Architektura luźno powiązana

Przy zastosowaniu architektury luźno powiązanej moduły centrum danych mają strukturę otwartą, co ułatwia ich wymianę i usprawnia współdziałanie. Dla zapewnienia elastyczności moduły powinny być proste i maksymalnie ograniczone. Gdy powiązania między modułami są ograniczone do niezbędnego minimum, integracja i wymiana modułów staje się znacznie łatwiejsza, co zwiększa elastyczność działania.

Skupienie się na centrum danych następnej generacji

Prężność

Zapewnienie maksymalnej prężności architektury centrum danych wymaga stosowania otwartych, standaryzowanych interfejsów API. Każdy komponent współpracuje z pozostałymi elementami, ale żaden nie jest niezastąpiony. Kluczowe komponenty w tym zakresie to warstwa obsługi IP, łączność wewnętrzna EVPN, sieci nakładane, koordynacja, zwirtualizowane funkcje sieciowe, zasoby obliczeniowe, funkcja hypervisor, integracja i wsparcie.

Prostota

Ważne jest stworzenie prostej architektury. Dla uniknięcia złożoności wszystkie komponenty powinny być proste, maksymalnie ograniczone i luźno powiązane. Dzięki temu poszczególne komponenty architektury centrum danych są wymienne, co zwiększa kontrolę, ułatwia zarządzanie i maksymalizuje okres użyteczności.

Automatyzacja

Wprowadzenie odpowiedniej warstwy abstrakcji pozwala ukryć złożoność i udostępnić pojedynczą, scentralizowaną konsolę do koordynowania i zarządzania. Upraszcza to użytkowanie systemu i zarządzanie nim bez narzucania ograniczeń, a zarazem przygotowuje całość do wprowadzania automatyzacji.

Bezpieczeństwo

Integralnym aspektem każdej architektury centrum danych przedsiębiorstwa powinno być zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, aplikacji, danych i sieci. Nasze rozwiązania zabezpieczeń do centrów danych obejmują segmentację sieci przedsiębiorstwa, zapory następnej generacji z wykrywaniem włamań, zapory aplikacji internetowych i ochronę przed atakami DDoS.

Centrum danych następnej generacji

Korzyści biznesowe

Infrastruktura chmurowa następnej generacji upraszcza procesy obsługi IT. Wprowadzenie w pełni zautomatyzowanej, skalowalnej i przewidywalnej infrastruktury pozwala zmniejszyć koszty operacyjne nawet o 67% i zwiększa wartość strategiczną dla biznesu.

Ograniczaj koszty i skracaj czas wprowadzania na rynek dzięki nowym usługom.

Wykorzystaj oferowaną przez nas obsługę rozwiązań wielu dostawców, aby uniknąć trwałego przywiązania do dostawcy.

Zabezpiecz się na przyszłość z architekturą pozwalającą sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom technicznym i biznesowym.

Wybierz kompleksowe rozwiązanie centrum danych obejmujące projekt, architekturę, wybór technologii, wdrożenie, integrację, migrację, pomoc techniczną i usługi serwisowe.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Zostaw wiadomość lub swój numer telefonu, a my oddzwonimy. Chętnie pomożemy Ci dalej.

Updates

Więcej aktualizacji