Czym jest bezpieczeństwo OT?

Cyberbezpieczeństwo przemysłowe stało się tematem na poziomie zarządu. Bezpieczeństwo staje się priorytetem w przemysłowym IT i technologii operacyjnej (OT), ponieważ rośnie łączność z sieciami zewnętrznymi i nasilają się ataki na technologię operacyjną. Wiele firm wciąż nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie cyberataki stanowią dla ich zasobów OT. Co więcej, ich środki cyberbezpieczeństwa zwykle nie są dostosowane do technologii operacyjnej.

W miarę jak oddzielone światy technologii informatycznych i operacyjnych szybko się łączą, organizacje stają przed krytycznymi pytaniami dotyczącymi ich inwestycji w bezpieczeństwo w odniesieniu do przemysłowych systemów sterowania (ICS) oraz systemów kontroli nadzorczej i akwizycji danych (SCADA).

Czym jest bezpieczeństwo OT?

Bezpieczeństwo OT to pełen zestaw sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do monitorowania, wykrywania i kontrolowania zmian w urządzeniach, procesach i zdarzeniach. Bezpieczeństwo OT jest powszechnie stosowane do ochrony systemów przemysłowych i sieci przed atakami. Bezpieczeństwo technologii operacyjnych jest wykorzystywane do ochrony i kontroli krytycznej infrastruktury, takiej jak elektrownie, sieci transportowe i inteligentne urządzenia miejskie.

Wyjaśnienie SCADA i ICS

Z bezpieczeństwem OT związane są zabezpieczenia sieci kontroli nadzorczej (SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition) i akwizycji danych oraz przemysłowych systemów sterowania. Bezpieczeństwo SCADA to praktyka ochrony sieci kontroli nadzorczej i akwizycji danych, struktury systemów kontroli wykorzystywanych w operacjach przemysłowych.

Przemysłowe systemy sterowania (ICS - Industrial Control Systems) to zazwyczaj aplikacje o znaczeniu krytycznym, wymagające wysokiej dostępności. Przemysłowe systemy sterowania obejmują systemy wykorzystywane do kontrolowania i monitorowania procesów przemysłowych. Przykładami ICS są zużycie energii w sieciach elektrycznych, alarmy z systemów informatycznych budynków lub wieże krakingowe rafinerii ropy naftowej.

Przemysłowy IoT (IIoT) i wyzwania związane z bezpieczeństwem technologii operacyjnych

W miarę jak systemy przemysłowe stają się coraz bardziej połączone, są one również narażone na coraz więcej luk w zabezpieczeniach. Przejście od systemów zamkniętych do otwartych, znane również jako konwergencja IT-OT, generuje nowe zagrożenia bezpieczeństwa, którymi należy się zająć.

Kluczowymi czynnikami dla organizacji, które chcą chronić swoje sieci przemysłowe, są wysokie koszty sprzętu przemysłowego oraz skutki gospodarcze i społeczne, jakie może wywołać atak. Silny negatywny wpływ naruszeń lub incydentów może nawet oznaczać ofiary śmiertelne w najgorszym scenariuszu.

Trendy i innowacje IT związane z transformacją cyfrową wpływają na obszar OT/ICS. Przemysłowy IoT (IIoT) prowadzi na przykład do wyższego stopnia łączności ze "światem zewnętrznym". Z powodu tej rosnącej łączności wzrasta ryzyko związane z bezpieczeństwem operacyjnym. Wszystkie podsegmenty przemysłowego IoT są krytyczne dla systemów OT/ICS. Najbardziej istotne podsegmenty dla OT/ICS to inteligentna energia, inteligentny transport, Przemysł 4.0, inteligentne pomiary i inteligentne miasta. Wszystkie te segmenty są ze sobą w różnym stopniu powiązane.

Idealna konwergencja IT-OT zapewnia organizacjom kompleksowy wgląd w systemy przemysłowe, wraz z rozwiązaniami do zarządzania procesami, które zapewniają dostarczanie dokładnych informacji do ludzi, przełączników, maszyn, czujników i urządzeń w najlepszym formacie.

Harmonizacja sposobu współpracy systemów IT i OT zwiększa wydajność. Systemy przemysłowe mogą być zdalnie monitorowane i zarządzane. Korzyści w zakresie bezpieczeństwa dla organizacji są takie same, jak w przypadku administracyjnych systemów IT.

Dlaczego bezpieczeństwo OT jest ważne?

Zabezpieczanie sieci przemysłowych może odbywać się bez zakłócania operacji lub ryzyka niezgodności z przepisami. Rozwiązania, które umożliwiają pełną widoczność ruchu sieciowego i ustanowienie odpowiednich zasad bezpieczeństwa, zapewniają skuteczną strategię bezpieczeństwa OT, chroniąc procesy, ludzi i zyski, jednocześnie znacznie zmniejszając podatność na zagrożenia i incydenty związane z bezpieczeństwem.

Zabezpieczanie sieci przemysłowych

Natężenie ruchu w środowiskach przemysłowych jest zwykle niższe niż w środowiskach IT. Jest to zaleta, ponieważ znaczna część ruchu odbywa się między określonymi punktami końcowymi, a zatem można go łatwiej analizować i inwentaryzować niż ruch generowany w sieci IT. Narzędzia do monitorowania i analizy pomogą zidentyfikować i chronić przed nieautoryzowanymi zmianami i innymi anomaliami, które mogą sygnalizować atak w zaawansowanym lub początkowym stadium.

Dostosowane do potrzeb

Powiązane rozwiązania

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Zostaw wiadomość lub swój numer telefonu, a my oddzwonimy. Chętnie pomożemy Ci dalej.

Updates

Więcej aktualizacji