Placeholder for Infoblox Partner/ ResellerInfoblox Partner/ Reseller
Platinum Partner

Advanced DNS protection

Automatyczne wykrywanie i powstrzymywanie zewnętrznych i wewnętrznych ataków DNS na sieć przy jednoczesnym zachowaniu integralności DNS i dostępności usług.

Placeholder for Roundabout road carsRoundabout road cars

Zautomatyzowana, inteligentna ochrona DNS

DNS jest jednym z najszybciej rozwijających się wektorów ataków, ponieważ jest niezbędny dla łączności sieciowej, a obecne rozwiązania bezpieczeństwa nie są zaprojektowane do jego ochrony. Rozproszona odmowa usługi (DDoS) oraz inne zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia oparte na DNS mogą zalać serwer DNS złośliwymi żądaniami, powodując awarię sieci. Ataki te mogą przekierować użytkowników do szkodliwych miejsc w Internecie, spowodować wyciek danych i narazić klientów i firmę na dodatkowe ryzyko. Technologie bezpieczeństwa, takie jak zapory NextGen, IPS i ogólne rozwiązania DDoS nie rozumieją DNS i nie są w stanie zapobiec specyficznym atakom, takim jak DNS cache poisoning, DNS hijacking, ataki refleksyjne, ataki amplifikacyjne i wiele innych.

Dzięki Infoblox Advanced DNS Protection, możesz kompleksowo bronić swój serwer DNS przed najszerszym zakresem ataków opartych na DNS, przy jednoczesnym zachowaniu dostępności usług i ciągłości biznesowej.

Redukcja zakłóceń usług DNS

Wyeliminuj zakłócenia usług DNS z najszerszego wachlarza ataków opartych na DNS. Infoblox Advanced DNS Protection rozróżnia legalny i złośliwy ruch DNS w czasie rzeczywistym, umożliwiając serwerowi DNS odpowiadanie tylko na ważne zapytania, nawet podczas ataku. Obrona przed atakami wolumetrycznymi, w tym DDoS i TCP/UDP/ICMP floods. Zapobieganie porywaniu DNS, zatruwaniu pamięci podręcznej i innym exploitom związanym z DNS.

Placeholder for Infoblox reduce dns service disruptionInfoblox reduce dns service disruption

Dostosuj się do zmieniających się zagrożeń dzięki automatyzacji

Utrzymuj aktualną obronę i minimalizuj narażenie na szybko ewoluujące ataki oparte na DNS. Jako pierwsza w branży, technologia Infoblox Threat AdaptTM dostarcza użytecznej inteligencji sieciowej, wykorzystując bieżące informacje o technikach ataków z wielu źródeł i automatycznie wzmacniając istniejącą ochronę przed nowymi i ewoluującymi zagrożeniami DNS. Nie są wymagane żadne poprawki, dodatkowy rozwój ani zmiany w konfiguracji.

Placeholder for Infoblox stay ahead of evolving threatsInfoblox stay ahead of evolving threats

Wykorzystanie danych do zarządzania zagrożeniami

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w ataki oraz statystyki wykorzystania serwerów DNS w celu szybszego reagowania na zagrożenia. Centralne przeglądanie informacji z jednej, ujednoliconej konsoli w celu wykrycia wzorców i trendów ataków, przy użyciu raportowania i analizy Infoblox.

Placeholder for Infoblox enhance threat response with centralized visibilityInfoblox enhance threat response with centralized visibility

Główne cechy

icon Globalna widoczność i raportowanie
Globalna widoczność i raportowanie
Uzyskaj szczegółowe informacje o punktach i wzorcach ataków w całej sieci rozproszonej.
icon Technologia adaptacji do zagrożeń
Technologia adaptacji do zagrożeń
Automatycznie aktualizuj ochronę w oparciu o niezależne analizy i badania nad zmieniającymi się technikami ataków, dane wywiadowcze uzyskane z wdrożeń u klientów oraz dane ze zmian w konfiguracji DNS.
icon Ulepszone przetwarzanie w celu ograniczenia zagrożeń
Ulepszone przetwarzanie w celu ograniczenia zagrożeń
Automatycznie blokuje ataki zanim dotrą one do aplikacji serwera DNS dzięki dedykowanemu sprzętowi do inspekcji pakietów sieciowych.
icon Elastyczne opcje wdrażania
Elastyczne opcje wdrażania
Wybierz opcję subskrypcji oprogramowania jako dodatek do wirtualnych i sprzętowych urządzeń Trinzic lub jako specjalistyczne zaawansowane urządzenia PT.
Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji