Placeholder for Skyhigh Security Partner / ResellerSkyhigh Security Partner / Reseller
Platinum Partner

Security Service Edge (SSE)

Zabezpiecza dane w sieci, chmurze (SaaS, PaaS i IaaS) oraz prywatnych aplikacjach - z dowolnego miejsca, dowolnej aplikacji i dowolnego urządzenia.

Placeholder for Aerial view city streetsAerial view city streets
Security Service Edge

SSE

Rozwiązanie Security Service Edge (SSE) to struktura bezpieczeństwa pomiędzy pracownikami a ich zasobami, które umożliwia szybki bezpośredni dostęp do Internetu poprzez wyeliminowanie konieczności kierowania ruchu przez centrum danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona danych i zagrożeń są wykonywane w każdym punkcie kontroli w jednym przejściu, aby zmniejszyć koszt zabezpieczeń i uprościć zarządzanie.

Wielowektorowa ochrona danych: Świadomość danych w każdym punkcie dostępu

Transformacja chmury oznacza, że duża część danych przedsiębiorstwa znajduje się obecnie i jest dostępna poza granicami sieci i poza zasięgiem tradycyjnych kontroli bezpieczeństwa danych. Współpraca z chmury z osobami trzecimi, pomiędzy usługami w chmurze, dostęp przez niezarządzane urządzenia oraz urządzenia domowe podłączone do urządzeń peryferyjnych stworzyły nowe martwe punkty, które zazwyczaj wymagają wielu fragmentarycznych rozwiązań w zakresie ochrony danych. Wielowektorowa ochrona danych firmy Skyhigh Security zapewnia pracownikom ochronę danych w pełnym zakresie i eliminuje luki w widoczności danych. Każdy punkt kontroli działa jako część całego rozwiązania.

  • Klasyfikacje danych można ustawić raz i stosować je w ramach polityk chroniących punkt końcowy, sieć, Internet i chmurę.
  • Współdzielone polityki ochrony danych są egzekwowane w każdym punkcie kontrolnym, co pozwala łatwo zdecydować, kto może zobaczyć dane i co może z nimi zrobić.
  • Ujednolicone zarządzanie incydentami między punktami kontroli bez zwiększania kosztów operacyjnych.

Skyhigh Security SSE pobiera informacje o zdarzeniach ze wszystkich punktów kontrolnych do jednej konsoli zarządzania, co zapewnia pojedynczy widok środowiska ochrony danych. Ujednolicona klasyfikacja danych i widok zarządzania zapewniają spójne wyniki wykrywania i zapobiegają lukom w zabezpieczeniach związanych z zapobieganiem utracie danych (DLP), które występują w przypadku korzystania z wielu narzędzi o rozłącznych zasadach i raportowaniu. Nasze rozwiązanie umożliwia korelację incydentów dotyczących danych we wszystkich wektorach, co pozwala administratorom identyfikować oznaki potencjalnie poważnych ataków.

Usługa bezpieczeństwa SSE umożliwiająca transformację chmury

Rozwiązanie Security Service Edge (SSE) od Skyhigh Security to struktura zabezpieczeń pomiędzy pracownikami a ich zasobami, która umożliwia szybki bezpośredni dostęp do Internetu poprzez wyeliminowanie konieczności kierowania ruchu przez centrum danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona danych i zagrożeń są wykonywane w każdym punkcie kontroli w jednym przejściu, aby zmniejszyć koszt zabezpieczeń i uprościć zarządzanie.

Placeholder for SSE InfographicSSE Infographic
Skyhigh Security

Dlaczego warto wybrać SSE?

Security Service Edge (SSE) - zdefiniowana przez Gartnera2 - to zbiór zintegrowanych, loudcentrycznych możliwości zabezpieczeń, które ułatwiają bezpieczny dostęp do stron internetowych, chmury i aplikacji. Ramy SSE skupiają wszystkie usługi bezpieczeństwa, w tym Secure Web Gateway, Cloud Access Security Broker, i Zero Trust Network Access, w jedną, natywną dla chmury framework. To zintegrowane podejście wspiera cyfrową transformację biznesową i mobilność pracowników, jednocześnie minimalizując wpływ na wydajność zabezpieczeń, złożoność i koszty.

Updates

Więcej aktualizacji