Rejestr tożsamości urządzeń (EIR)

Kontrolowanie dostępu do sieci komórkowych.

Wraz z upowszechnieniem się smartfonów rośnie liczba kradzieży telefonów i tożsamości, przez co rosną naciski na operatorów, aby wprowadzali oni odpowiednie środki bezpieczeństwa. Wdrożenie rejestru tożsamości urządzeń (EIR) pozwala operatorom chronić swoje sieci (i źródła przychodów) przed używaniem skradzionych lub nieuprawnionych urządzeń. W wielu krajach stosowanie rozwiązania EIR jest wręcz wymagane przez instytucje rządowe i regulacyjne. Rejestr EIR nie tylko pozwala zapewnić zgodność z przepisami, ale również daje operatorom możliwość oferowania abonentom dodatkowych usług zabezpieczeń.

Nomios: rozwiązanie EIR następnej generacji

Kontroler Nomios dostarcza rozwiązanie EIR następnej generacji, umożliwiając stworzenie pojedynczego, ujednoliconego punktu dostępu dla potrzeb uwierzytelniania urządzeń mobilnych w sieci. Rozwiązanie EIR Nomios jest w pełni zgodne ze standardami i całkowicie programowe, a dodatkowo obsługuje interfejsy 2G/3G, 4G/LTE i informatyczne. Udostępnia też bogaty zestaw funkcji do implementowania logiki usług, aktywnego wyzwalania działań, raportowania, zgłaszania alarmów i wiele innych.

Rozwiązanie Nomios obsługuje białe, szare i czarne listy oraz nieograniczone opcje definiowania dodatkowych list (lista VIP, lista wyjątków itp.) zarówno dla pojedynczych numerów IMEI, jak i całych zakresów IMEI. Obsługiwane są sieci tradycyjne i sieci IP ze sprawdzaniem numerów IMEI w protokołach SS7/MAP i Diameter. Na podstawie dostępnych informacji IMSI/MSISDN można stosować elastyczną logikę usług w celu blokowania i odblokowywania urządzeń na podstawie np. kombinacji IMEI-IMSI. Każda pozycja na każdej z list może mieć własną datę ważności. Elastyczna logika usług umożliwia wyzwalanie zdefiniowanych działań po przekroczeniu terminu ważności (np. przeniesienie na czarną lub białą listę). Dostępne są rozbudowane opcje raportowania i powiadomień o wykryciu pozycji z czarnych i szarych list (m.in. przez SNMP, HTTP i SMS). Powiadomienia mogą opcjonalnie obejmować informację o lokalizacji urządzenia (na podstawie dodatkowego sprawdzenia HSS/HLR).

Rozwiązanie Nomios umożliwia również implementowanie centralnego rejestru EIR dla całego kraju lub grupy operatorów, włącznie z funkcjami raportowania według sieci.

Z punktu widzenia obsługi, administrowania i zarządzania (OAM) rozwiązanie Nomios dostarcza bogaty zestaw funkcji do zarządzania rejestrem EIR, w tym interfejs SNMP, rejestrowanie i śledzenie, raportowanie, pulpity administracyjne i centralny interfejs udostępniania oparty na protokole HTTP (REST, SOAP). Dostępny jest też lokalny interfejs WWW do obsługi klienta i bieżących operacji, umożliwiający między innymi sprawdzanie numerów IMEI i modyfikowanie stanu urządzeń. Rozwiązanie EIR BFX obsługuje również kontrolę dostępu ze zdalnych systemów równorzędnych (systemów sprawdzania numerów IMEI, systemów udostępniania, graficznych interfejsów zarządzania użytkownikami itd.), zarządzanie przeciążeniem itd.

Zgodność z wymogami 3GPP

Rozwiązanie EIR BFX obsługuje wszystkie specyfikacje 3GPP dotyczące rejestrów EIR, w tym TS 22.016, TS 29.272, TS 23.401, TS 23.060 i TS 29.002.

Wydajne rozwiązanie o dużych możliwościach

Rozwiązanie Nomios uruchomione na typowych serwerach lub maszynach wirtualnych pozwala obsługiwać na każdej maszynie nawet 100 milionów rekordów IMEI i kilkadziesiąt tysięcy transakcji na sekundę. Rozwiązanie Nomios można dowolnie skalować poziomo i pionowo, bez żadnych ograniczeń technicznych. Jeśli wymaga tego sytuacja, możliwe jest rozdzielenie przetwarzania ruchu sieciowego i obsługi bazy danych na osobne serwery (w tym maszyny wirtualne), aby umożliwić niezależne skalowanie.

Korzyści

W porównaniu z tradycyjnymi produktami EIR rozwiązanie Nomios oferuje szereg wyjątkowych funkcji:

 • Sprawdzanie numerów IMEI w czasie rzeczywistym w lokalnych i zewnętrznych źródłach danych.
 • Pojedyncze, ujednolicone rozwiązanie EIR obsługujące sieci 2G/3G i 4G/LTE.
 • Obsługa protokołów Diameter, SS7 i innych.
 • Niezależne, scentralizowane rozwiązanie, w odróżnieniu od funkcji rejestru EIR wbudowanych w systemy HSS, HLR, VLR, STP, SMSC itp.
 • Obsługa rejestrów EIR według standardów ETSI, 3GPP i GSMA.
 • Możliwość włączania dodatkowych usług na podstawie korelacji IMSI-IMEI, par atrybut-wartość określonych przez dostawcę itd.
 • Konfigurowalne aktywowanie alarmów i powiadamianie aplikacji zewnętrznych.
 • Pełna kontrola operatora: łatwe dostosowywanie interfejsów zapytań bez konieczności tworzenia skryptów ani oprogramowania.
 • Żadnego przywiązania do kosztownych technologii baz danych.
 • Konfiguracja, obsługa rejestru i obsługa klienta odbywa się w całości w interfejsie graficznym.
 • Centralny punkt rejestrowania (rejestracja EDR).
 • Rozwiązanie klasy operatorskiej: duża skalowalność, wysoka dostępność i nadmiarowość geograficzna.
 • Rozwiązanie czysto programowe, które może działać zarówno na standardowych serwerach, jak w środowiskach zwirtualizowanych lub hostowanych.
 • Kontakt handlowy
 • Porozmawiaj z ekspertem branżowym. Zadzwoń do nas lub zostaw wiadomość. Nasz zespół jest gotowy na twój biznes.
 • Zapytaj o wycenę
 • Skontaktuj się z ekspertem
 • Rozwiązania pokrewne:
 • Kontroler sygnalizacji Diameter
 • Router sygnalizacyjny
 • Przenośność numerów
 • Negocjacja połączeń Diameter
 • Interoperacyjność protokołów
 • Roaming 3G-4G, MAP-Diameter IWF
 • Interoperacyjność CAMEL-Diameter
 • IPX, DEA
 • MVNO/MVNE
Połącz się z nami

Eksperci w dziedzinie 5G i rozwiązań mobilnych

Nasz zespół jest dostępny na szybką rozmowę telefoniczną lub spotkanie wideo. Połączmy się i porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, przeanalizujmy raporty porównawcze dostawców lub porozmawiajmy o nadchodzących projektach IT. Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Placeholder for Portrait of engineer beard wearing poloPortrait of engineer beard wearing polo
Updates

Aktualności i artykuły na blogu