Kontroler sygnalizacji Diameter (DSC-DRA-DEA-IWF)

Kontroler sygnalizacji Diameter (DSC) następnej generacji.

Rozwiązanie następnej generacji Nomios to kontroler sygnalizacji i brama interfejsów z obsługą sieci 3G, 4G/LTE, 5G, IMS, Wi-Fi, M2M i informatycznych, jak również łączności stacjonarnej i przenośności numerów. Kontroler Nomios to wyjątkowe, zintegrowane rozwiązanie programowe do zastosowań DRA i DEA oraz interoperacyjności protokołów. Graficzny interfejs koordynacji usług pozwala użytkownikom swobodnie łączyć protokoły i używać wbudowanych funkcji do konfigurowania zaawansowanych scenariuszy usług bez konieczności tworzenia własnych skryptów ani oprogramowania.

Dostępne są funkcje routingu, interoperacyjności dowolnych kombinacji protokołów, negocjacji, konwersji protokołów, równoważenia obciążenia i zaawansowanej logiki usług dla bogatego zestawu protokołów, w tym Diameter, RADIUS, HTTP, LDAP, ENUM, SS7 i innych. Rozwiązanie Nomios oferuje w pojedynczym produkcie programowym komplet funkcji niezbędnych do zaawansowanego routingu i zapewnienia interoperacyjności. Dzięki temu Nomios to najkorzystniejsza opcja dla operatorów, dostawców i integratorów potrzebujących wdrażać zaawansowane usługi obejmujące różne sieci, technologie i systemy.

Routing i interoperacyjność Diameter w różnych sieciach i domenach

Rozwiązanie Nomios oferuje użytkownikom elastyczny zestaw zintegrowanych funkcji definiowania zasad routingu i usług w sieciach 3GPP (2G, 3G, LTE, IMS), sieciach innego typu (Wi-Fi, kablowe, DSL, FTTH, stacjonarne) i domenach informatycznych bez konieczności tworzenia własnych skryptów ani oprogramowania. Jako kontroler sygnalizacji Diameter następnej generacji rozwiązanie Nomios obsługuje wszystkie niezbędne funkcje routingu i interoperacyjności protokołu Diameter, w tym:

 • Możliwość pracy jako agent DRA i DEA w dowolnych aplikacjach korzystających z protokołu Diameter, w tym Gx, Gy, Gz, Rx, Ro, Rf, Sy, Sh, SLh, S6a, S6b, S6d, S9, S13, SWm, SWx, Cx, Dx, Wg (NASREQ), Wx, aplikacje SIP, MM10 i SCAPv1/v2.
 • Inteligentny routing — możliwość kierowania komunikatów Diameter na podstawie różnych parametrów Diameter i ich kombinacji.
 • Bezstanowe i stanowe równoważenie/dzielenie obciążenia.
 • Obsługa wiązania PCRF w usługach VoLTE i VoWi-Fi.
 • Kontrola dopuszczenia/dostępu i skanowanie wiadomości.
 • Kontrola przeciążenia sieci, ograniczanie ruchu przychodzącego i wychodzącego, ochrona przed przeciążeniem, egzekwowanie poziomów usług.
 • Negocjowanie i modyfikacja na poziomie par atrybut-wartość.
 • Ukrywanie topologii sieci.
 • Funkcja wyszukiwania abonentów (SLF), routing na podstawie zewnętrznych źródeł danych (np. LDAP, HTTP, ENUM).
 • Sterowanie roamingiem.
 • Przenośność numerów (wyszukiwanie, routing, negocjacja, buforowanie).
 • Współdziałanie z protokołami SS7/MAP, RADIUS i różnymi protokołami informatycznymi (REST, SOAP, LDAP, ENUM itd.).

Rozwiązanie niezależne od sprzętu z wirtualizacją funkcji sieciowych

Rozwiązanie Nomios może pracować na dowolnym standardowym sprzęcie lub w środowisku zwirtualizowanym. Kontroler Nomios opracowano od podstaw jako rozwiązanie całkowicie programowe, obsługujące wirtualizację i wdrożenia chmurowe (VMware, KVM, Xen, OpenStack, Amazon itd.). Rozwiązanie Nomios nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani komercyjnych systemów operacyjnych. Oferując możliwość wdrożenia kontrolera Nomios na wspólnej platformie, firma Nomios ułatwia operatorom i dostawcom migrację z własnościowych systemów sprzętowych na infrastrukturę opartą na standardowym sprzęcie i platformach chmurowych.

Kontroler sygnalizacji Nomios wyróżnia się dużą wydajnością i wyjątkową elastycznością — może pracować jako system autonomiczny lub w pełnej integracji z większością nowych i istniejących systemów, aby umożliwić obsługę dowolnych sieci i interfejsów informatycznych przy minimum nakładów na implementację. Możliwe jest równoczesne obsługiwanie w sieci operatora wielu połączeń na różnych interfejsach, w tym również niezgodnych ze standardem Diameter. Wdrożenie kontrolera Nomios w formie zwirtualizowanej funkcji sieciowej na standardowym sprzęcie pozwoli operatorom i dostawcom ograniczać koszty i zwiększać elastyczność, a dzięki temu znacznie szybciej wprowadzać nowe usługi.

Korzyści

W porównaniu z tradycyjnymi kontrolerami sygnalizacji Diameter rozwiązanie Nomios oferuje szereg wyjątkowych funkcji:

 • Unikalna kombinacja funkcji DRA, DEA i IWF na pojedynczej platformie (rozwiązanie zintegrowane).
 • Pojedyncze rozwiązanie interoperacyjności i routingu między dowolnymi protokołami (nie tylko Diameter).
 • Obsługa protokołów Diameter, RADIUS, SS7 i różnych protokołów informatycznych.
 • Interfejs graficzny do koordynowania usług, konfigurowalna logika usług i modyfikowanie konfiguracji bez pisania własnego kodu ani skryptów.
 • Rozbudowane funkcje negocjacji i interoperacyjności pozwalają najszybciej wprowadzać na rynek innowacyjne usługi.
 • Kompletna funkcja interoperacyjności MAP-Diameter (wbudowana).
 • Wbudowana baza danych sesji umożliwia pracę w scenariuszach stanowych.
 • Obsługa integracji z bazami danych abonentów i systemami informatycznymi.
 • Niezawodne rozwiązanie klasy operatorskiej: skalowalność N+1, wysoka dostępność i nadmiarowość geograficzna.
 • Rozwiązanie definiowane programowo, które umożliwia używanie standardowego sprzętu oraz obsługuje wirtualizację i wdrożenia chmurowe.
 • Sposób na strukturalne ograniczenie nakładów na integrację, kosztów sprzętu i przywiązania do jednego dostawcy.
Połącz się z nami

Eksperci w dziedzinie 5G i rozwiązań mobilnych

Nasz zespół jest dostępny na szybką rozmowę telefoniczną lub spotkanie wideo. Połączmy się i porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, przeanalizujmy raporty porównawcze dostawców lub porozmawiajmy o nadchodzących projektach IT. Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Placeholder for Portrait of engineer beard wearing poloPortrait of engineer beard wearing polo
Updates

Aktualności i artykuły na blogu