Przenośność numerów (ENUM)

Brama przenoszenia numerów.

Rozwiązanie Nomios stanowi pojedynczy, ujednolicony punkt dostępu do funkcji przenoszenia numerów w sieci. Umożliwia ono scentralizowaną obsługę dostawcom usług poszukującym możliwości usprawnienia wyszukiwania w rejestrach numerów i adresów przy usługach mobilnych, stacjonarnych i OTT. Kontroler Nomios umożliwia elastyczną integrację i dostęp do repozytoriów przenośności numerów (zarówno starszego typu, jak i korzystających z protokołu IP), systemów wewnętrznych (w tym STP, CRM i UDR) oraz innych źródeł danych abonentów.

Rozwiązanie Nomios obejmuje bogaty zestaw funkcji do inteligentnego rozstrzygania lokalizacji numerów i celów routingu, a dodatkowo umożliwia stosowanie zaawansowanych funkcji inteligentnego routingu, wzbogacania komunikatów, przechowywania i buforowania często pobieranych informacji, odwzorowywania, negocjowania i normalizacji numerów, interoperacyjności w środowiskach wielu protokołów i znacznie więcej.

Placeholder for Central number portability gatewayCentral number portability gateway

Łączenie sieci tradycyjnych z sieciami IP

Kierowanie ruchu w tradycyjnych sieciach SS7 polega na translacji numerów telefonów komórkowych na kody punktów infrastruktury definiujących lokalizację docelową. Przeważnie używa się przy tym protokołu INAP do odpytywania źródeł informacji o przenośności numerów, takich jak centralna baza danych (CDB) zawierająca przeniesione numery.

Opracowany przez IETF protokół ENUM (RFC 6116) jest zalecaną metodą łączenia zasobów publicznej sieci telefonicznej z komutacją łączy (PSTN) i Internetu. Protokół ENUM otwiera też drogę do konwergencji technologii dostępu (stacjonarne, mobilne) i usług (głos, dane, wideo). W metodach łączenia IP, w tym IPX, konieczne jest ustalenie identyfikatora URI i adresów IP bramy docelowej, aby było możliwe wykorzystanie protokołu ENUM do translacji zwykłych numerów telefonów (E.164) na metody adresowania IP (np. SIP, H323 i e-mail) przy użyciu internetowej usługi DNS.

Centralna brama przenośności numerów obsługująca protokoły INAP i ENUM oraz różnorodne inne interfejsy sieciowe i informatyczne daje dostawcom usług niezbędną możliwość opłacalnego łączenia sieci tradycyjnych z sieciami IP, rozwiązania problemów z interoperacyjnością i dążenia do konwergencji usług mobilnych, stacjonarnych i OTT.

W zakresie przenośności numerów brama interfejsów Nomios wyróżnia się wbudowaną obsługą protokołów INAP (zgodnie ze specyfikacjami Q.1218, ETS 300 374-1 i EN 301 140-1) oraz ENUM (implementowanego zgodnie ze specyfikacjami RFC 6116 (ENUM), 3403 (NAPTR) i 4694 (NP tel URI)), jak również SOAP, MAP, Diameter i wielu innych.

Baza danych przenośności numerów („serwer ENUM”)

Kontroler Nomios może służyć za serwer przenośności numerów obsługujący zapytania ENUM (wyszukiwanie rekordów NAPTR), przy czym przychodzące żądania ENUM mogą być przekazywane do zewnętrznych źródeł danych z wykorzystaniem dowolnego z obsługiwanych protokołów (ENUM, INAP, HTTP, itd.) lub obsługiwane bezpośrednio przez kontroler na podstawie lokalnego bufora lub bazy danych. Informacje o przenośności numerów są przechowywane w lokalnym buforze lub bazie danych kontrolera Nomios w formacie niezależnym od protokołu. Lokalny bufor lub baza danych Nomios wykorzystuje model rozproszonego zapisu danych, dzięki czemu wyróżnia się skalowalnością i obsługą wielu węzłów.

Korzyści

W porównaniu z tradycyjnymi produktami przenośności numerów brama interfejsów Nomios oferuje szereg wyjątkowych funkcji:

 • Przetwarzanie zapytań przenośności numerów w czasie rzeczywistym w skali wielu lokalnych i zewnętrznych dostawców danych.
 • Pełna kontrola operatora dzięki elastycznemu interfejsowi zapytań w czasie rzeczywistym (równolegle do istniejącego przetwarzania wsadowego).
 • Pojedynczy, ujednolicony punkt dostępu do integracji i usług wyszukiwania związanych z przenośnością numerów.
 • Lokalne przechowywanie i buforowanie informacji o przenośności numerów zmniejsza liczbę zapytań zewnętrznych, a tym samym ogranicza koszty.
 • Obsługa wielu protokołów, w tym ENUM, INAP, SOAP, MAP, Diameter.
 • Konfiguracja oparta na szablonach, bez konieczności tworzenia własnych skryptów ani oprogramowania.
 • Żadnego przywiązania do kosztownych technologii baz danych.
 • Cała konfiguracja i koordynacja odbywa się w interfejsie graficznym.
 • Elastyczne dostosowywanie formatu numeru routingu.
 • Centralny punkt rejestrowania (rejestracja EDR)
 • Rozwiązanie klasy operatorskiej: duża skalowalność, wysoka dostępność i nadmiarowość geograficzna.
Połącz się z nami

Eksperci w dziedzinie 5G i rozwiązań mobilnych

Nasz zespół jest dostępny na szybką rozmowę telefoniczną lub spotkanie wideo. Połączmy się i porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, przeanalizujmy raporty porównawcze dostawców lub porozmawiajmy o nadchodzących projektach IT. Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Placeholder for Portrait of engineer beard wearing poloPortrait of engineer beard wearing polo
Updates

Aktualności i artykuły na blogu