Zakończenie szerokopasmowe

Rozwiązania B-RAS i BNG nowej generacji.

Usługi szerokopasmowe dla odbiorców końcowych przygotowuje się pod kątem wymiany lokalnej, gdzie trafiają one do koncentratora cyfrowych linii abonenckich (DSLAM) lub wielousługowego węzła dostępowego (MSAN).

W wielu krajach dostawca jest właścicielem powyższych urządzeń i oferuje hurtową usługę szerokopasmową innym dostawcom usług internetowych (ISP). W powyższym procesie dostawca tuneluje ruch od użytkowników z powrotem przez swoją sieć z DSLAM do węzła zakończenia szerokopasmowego posiadanego przez końcowego ISP.

Serwer zdalnego dostępu szerokopasmowego (Broadband Remote Access Server – B-RAS) lub szerokopasmowa brama sieciowa (Broadband Network Gateway – BNG) kończy następnie tunelowany ruch, przeprowadza uwierzytelnianie i dostarcza usługę użytkownikowi.

Ponieważ usługi szerokopasmowe rozrosły się do ofert zawierających wiele różnych usług, nierzadko zdarza się, że przez jedno połączenie szerokopasmowe przesyłane są dane, usługi wideo i usługi głosowe. Taka sytuacja wymaga od ISP możliwości rozróżnienia powyższego ruchu i odpowiedniego obsłużenia go.

Z uwagi na uwarunkowania geograficzne, urządzenia typu BNG często muszą obsługiwać wiele tysięcy użytkowników, z których każdy może korzystać z różnych usług wymagających różnego poziomu jakości usługi (QoS).

W konsekwencji, urządzenie BNG musi być w stanie obsługiwać duże ilości danych, kolejek i sesji, tak aby móc sprostać potrzebom zróżnicowanej bazy klientów usługodawcy internetowego, w której znajdują się zarówno odbiorcy domowi jak i klienci biznesowi pracujący na tym samym urządzeniu.

Jako partner Juniper Networks, Nomios oferuje zakończenia szerokopasmowe na poziomie światowym, używając routerów serii MX. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu wdrożeń (na małą i dużą skalę) technologii zakończeń szerokopasmowych dla klientów z całego świata.

Eksperci ds. sieci

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Zapraszamy na krótką rozmowę lub wideokonferencję. Skontaktuj się z nami – porozmawiamy o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, którym stawiasz czoła, przyjrzymy się bliżej dostawcom, omówimy też Twoje projekty IT. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Placeholder for Portrait of ethnic male smiling dotted shirtPortrait of ethnic male smiling dotted shirt
Updates

Aktualności i artykuły na blogu