Zarządzanie realizacją usług

Nasze zespoły zarządzające realizacją usług dokładają wszelkich starań, by nasze usługi technologiczne były doskonale dopasowane do potrzeb i celów Twojej organizacji.

Placeholder for Young engineers whiteboard designYoung engineers whiteboard design

W oparciu o uzgodniony i kompleksowy plan realizacji usług, nasz zespół zarządzający realizacją usług dokłada wszelkich starań, by zaoferować klientom wartość i najwyższy zwrot z inwestycji w technologię.

Nasze zarządzanie realizacją usług pozwala na połączenie sił organizacji i działu IT dla wspólnych korzyści oraz eliminację szkodliwego sposobu myślenia „my kontra oni”. Dzięki pracy naszych zespołów organizacje mogą w odpowiedzialny sposób korzystać z usług sieciowych i bezpieczeństwa, jednocześnie maksymalizując stopę zwrotu z poniesionej inwestycji.

Aby procesy świadczenia usług były wydajne należy:

  • Jasno określić zakres usług IT;
  • Jasno określić role i obowiązki klientów, użytkowników i dostawców usług;
  • Ustalić oczekiwania dotyczące jakości, dostępności i terminowości świadczonych usług.

Usługi muszą być dopasowane do konkretnych potrzeb i budżetu klienta. Dzięki ustanowieniu jasnych procesów, możemy wypracować sposób świadczenia usług przy pomocy odpowiedniej kombinacji naszego personelu i pracowników klienta, a także zewnętrznych dostawców. Możliwość pomiaru rezultatów naszej pracy jest kluczem do świadczenia usług – z tego powodu wykorzystujemy i udostępniamy naszym klientom wskaźniki, które pozwalają na ciągłe doskonalenie naszych usług.

Cechy i zalety

Doskonałość operacyjna w zasięgu ręki

Wspieranie bezpiecznej infrastruktury cyfrowej wydaje się logicznym krokiem z punktu widzenia biznesu, jednak wbrew pozorom nie jest proste – często powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że dostępne narzędzia nie są zorientowane na usługi, a procesy nie są odpowiednio zintegrowane. Nomios oferuje w podstawowej ofercie najlepsze praktyki ITIL i pełną orientację na usługi.

Większa odpowiedzialność i lepsze dopasowanie pomiędzy organizacją i działem IT.

Dzięki naszemu zarządzaniu realizacją usług, możesz zapewnić lepsze dopasowanie kluczowych pionów organizacji i działu IT wspierającego ich działalność. Lepsze dopasowanie przekłada się na większą odpowiedzialność i umożliwia ocenę działań względem uzgodnionych celów.

Ograniczenie kosztów operacyjnych, poprawa sprawności oraz przejrzystości kosztów i procesów IT.

Skuteczne zarządzanie realizacją usług zapewnia lepsze możliwości skalowania działalności bez konieczności zatrudniania dużej liczby nowych pracowników. Jest to możliwe dzięki automatyzacji, lepszemu dopasowaniu i zwiększonej wydajności wszystkie te czynniki pozwalają w pełni wykorzystać istniejące zasoby organizacji.

Lepsze świadczenie usług i większe zadowolenie klientów.

Dzięki dostosowaniu realizacji usług do potrzeb organizacji, otrzymywane usługi będą dopasowane do potrzeb zespołu i przedsiębiorstwa, co przełoży się w wymierny sposób na obsługę klientów. Jest to możliwe dzięki lepszemu zarządzaniu zdarzeniami i eskalacjami, co przyspiesza proces od zgłoszenia problemu do jego rozwiązania – wszystko to sprawia, że klienci mogą cieszyć się znacznie lepszą obsługą.

Lepsze planowanie, oszczędność czasu i pieniędzy, bardziej efektywne zarządzanie zmianą.

Dzięki wdrożeniu bardziej uporządkowanego podejścia do zarządzania usługami Twoja organizacja zyskuje nowe ramy i najlepsze praktyki, które pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji strategicznych bez ryzyka popełnienia kosztownych i czasochłonnych błędów. Przykładem może być wprowadzenie skutecznych procesów zarządzania wiedzą, które promują lepsze dzielenie się informacjami przez pracowników, jednocześnie chroniąc organizację przed finansowymi i prawnymi konsekwencjami naruszenia bezpieczeństwa danych.

Lepsze zarządzanie ryzykiem dla bardziej stabilnego i bezpiecznego środowiska technologicznego.

Dzięki możliwości wykorzystania ogólnych ram i zdefiniowanych procesów, ryzyko związane ze zmianą jest w dużym stopniu ograniczone. Postępowanie zgodnie z przyjętymi procesami usprawnia procesy planowania i testowania, a także komunikację wewnątrz organizacji, jednocześnie obniżając ryzyko przerw w świadczeniu usług. Dzięki większej standaryzacji i sformalizowanym rolom, procesom i zasadom, platforma technologiczna wykorzystywana w organizacji stanie się stabilniejsza, bardziej niezawodna i bezpieczniejsza.

Lepsza stopa zwrotu z inwestycji w technologię

Wdrażając procesy zgodne z najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania kluczowymi usługami i pionami IT, a następnie tworząc na ich podstawie zasady i procedury zapewniające ich realizację, organizacja zapewnia sobie lepszą stopę zwrotu z inwestycji w technologię dzięki zmniejszeniu ilości pracy, poprawie dostępu i komunikacji, a także zwiększeniu produktywność zespołu.
Powiązane rozwiązania

Dostosowane do Twoich potrzeb

Nasza siła tkwi w elastyczności i nastawieniu na opracowywanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Dowiedz się, w jakich obszarach możemy wesprzeć Twój zespół IT.

Usługi wsparcia

Już dziś zadbaj o lepsze wsparcie dla swojej firmy

Rozszerz możliwości swojego zespołu IT dzięki naszym usługom wsparcia i rozwiązuj problemy, zanim będą miały wpływ na działanie Twojej organizacji.

Placeholder for Portrait of male grey hear wearing poloPortrait of male grey hear wearing polo
Updates

Aktualności i artykuły na blogu