CSR

Dlaczego bezpieczna i połączona przyszłość ma kluczowe znaczenie dla celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Do przeczytania w 1 min.

Share

Minęło niewiele ponad dwa lata, odkąd oficjalnie przyjęto 17 celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Cele te, określane również jako cele globalne, wymagają działań wszystkich państw i ich współpracy na rzecz wspierania dobrobytu i ochrony naszej planety.

Cel 9 brzmi: „Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność”. Podkreśla on, że sprzyjająca włączeniu społecznemu i zrównoważona industrializacja jest głównym źródłem generowania dochodu, co z kolei prowadzi do podniesienia standardu życia dla wszystkich. Cytując ONZ, „bez technologii i innowacji nie będzie industrializacji, a bez industrializacji nie będzie rozwoju”.

Jest zatem oczywiste, że sektor ICT ma ważną rolę do odegrania w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju — nie tylko jako środek wspierania organizacji, które starają się wprowadzać innowacje i konkurować na granicach cyfrowych — ale jako inkubatory i twórcy technologii napędzających industrializację i rozwój we wszystkich społeczeństwach.

Obejmuje to pomoc w zapewnieniu, by wszystkie kraje miały dostęp do Internetu do 2020 r., ochronę dzieci przed zagrożeniami świata cyfrowego oraz eksplorację i analizę danych dotyczących wzorów środowiskowych i ekologicznych. Te trzy pozornie różne inicjatywy są jednak powiązane ze sobą, a każda z nich może mieć potencjalnie wpływ globalny.

Misją Infradata jest zbudowanie bezpiecznej i połączonej przyszłości dla wszystkich. Nasi pracownicy mają doświadczenie w pracy z sektorem prywatnym i publicznym na całym świecie w zakresie budowy infrastruktury cyfrowej i komunikacyjnej, która łączy ludzi i wspiera innowacje, oraz i zarządzania nią. Zakres branż, w których działamy obejmuje przemysł wytwórczy, opiekę zdrowotną i przemysł farmaceutyczny, sektor energii oraz sektor mediów i środków masowego przekazu, aby wymienić tylko kilka z nich. Wszystkie one mają swoją rolę do odegrania, by zapewnić, że zarówno przyszłość ludzi, jak i planety będzie lepsza.

Jedną z głównych zasad w firmie Infradata jest nasze zaangażowanie w partnerstwo, co odzwierciedla także cel 17: „Ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Nie tylko współpracujemy z nowoczesnymi firmami technologicznymi, aby dostarczać pionierskie rozwiązania, lecz także ułatwiamy dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami między różnymi krajami, branżami i społecznościami. Choć projekty, które dostarczamy, są dostosowane do potrzeb poszczególnych organizacji, zdobywane przez nas umiejętności i wiedza odnoszą się do wszystkich przypadków i są w taki sposób wykorzystywane.

Cele takie jak eliminacja ubóstwa i głodu mogą wydawać się nieosiągalne, a niektórym trudno jest dostrzec związek między tym, co robimy w naszym codziennym życiu i globalnymi ambicjami. Mimo to wszyscy mamy jakiś udział w promowaniu programu zrównoważonego rozwoju — nawet jeśli jest niewielki. Dla Infradata oznacza to bycie w czołówce tego, co technologia ma do zaoferowania i powielanie sukcesu w skali globalnej.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji