Infradata Polska łączy się z DIM System, tworząc tym samym jedną z wiodących spółek w branży IT w zakresie bezpieczeństwa

Do przeczytania w 2 min.

Share

Infradata Polska łączy się z DIM System, tworząc tym samym jedną z wiodących spółek w branży IT w zakresie bezpieczeństwa.

  • Połączone spółki stworzą konkurencyjne na rynku IT portfolio, oferujące kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i usług sieciowych.
  • W wyniku połączenia powstaje zespół o największych kompetencjach w branży, stworzony z najwyższej klasy certyfikowanych inżynierów.
  • Grupa Infradata, której częścią jest Infradata Polska, wykonała kolejny krok do stania się jednym z największych graczy w zakresie sieci, bezpieczeństwa i rozwiązań chmurowych w Europie.

W dniu 31 maja 2019 roku Zarządy spółek DIM System sp. z o.o. oraz Infradata Polska sp. z o.o. podpisały umowę o połączeniu obu podmiotów. Infradata Polska sp. z o.o stała się jednocześnie jedynym udziałowcem firmy DIM System oraz spółek od niej zależnych, to jest Tukan IT sp. z o.o. oraz SOC24 sp. z o.o.

Ideą przyświecającą połączeniu obu spółek jest wykorzystanie ich komplementarnych kompetencji i obszarów funkcjonowania, w celu zapewnienia szerokiego zakresu kompleksowych usług, wymaganych przez nowoczesną infrastrukturę IT przedsiębiorstw.

W wyniku połączenia znacząco wzrastają kompetencje grupy Infradata. Połączony zespół techniczny będzie się składać z najwyższej klasy specjalistów sieciowych (certyfikaty JNCIE i CCIE), specjalistów w zakresie bezpieczeństwa sieciowego oraz ADC (CISSP ISC2, certyfikaty eksperckie poziomu 40x F5 Networks), jak i bezpieczeństwa końcówek oraz systemów SIEM (największy zespół certyfikowanych inżynierów McAfee w Polsce).

Dodatkowo Klienci Infradata Polska zyskują wsparcie techniczne 24/7, SLA na poziomie SameDay na wymianę sprzętu na obszarze całej Polski, dostęp do świadczenia usług utrzymywania sieci czy bezpieczeństwa systemów - SOC24 oraz NOC.

Największymi beneficjentami tej zmiany będą firmy oraz działy informatyczne, których potrzeby rozciągają się od budowy nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, po zapewnienie pełnego bezpieczeństwa cyfrowego we wszystkich obszarach funkcjonowania.

Zakres oferowanych rozwiązań świadczonych do tej pory przez poszczególne spółki nie ulega zmianie. Spółki po połączeniu będą wykorzystywały efekt synergii oraz komplementarności oferty wspierając sprzedaż produktów i usług firm, z którymi do tej pory współpracowały.

Docelową siedzibą spółek po połączeniu będzie biuro przy ul. Puławskiej 537 w Warszawie. Spółki przewidują, że konsolidacja prawna nastąpi do końca 2019 roku.

Informacje o firmach

Infradata Polska sp. z o.o. jest międzynarodowym integratorem nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, lokalnych i chmurowych rozwiązań sieciowych oraz usług zarządzanych. Firma projektuje i wdraża rozwiązania technologiczne wiodących producentów, które odpowiadają na aktualne wyzwania biznesowe i są motorem pozytywnych zmian w przedsiębiorstwach. Infradata oferuje szeroki wachlarz usług, takich jak doradztwo, integracja, czy usługi zarządzane dla dostawców usług i operatorów sieci.

DIM System sp. z o.o. wielokrotnie nagradzany i wyróżniany usługodawca na rynku IT, wyspecjalizowany w świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i stacji roboczych.

SOC24 sp. z o.o. świadczy usługi monitoringu i zarządzania cyber-bezpieczeństwem w trybie 24/7/365 oraz usługi doradcze z zakresu budowy i wdrażania Security Operations Center u Klientów.

Firma Tukan IT sp. z o.o. stworzyła autorskie oprogramowanie GREENmod, zapewniające klasyfikację dokumentów oraz poczty elektronicznej, wykorzystując wiedzę twórcy dokumentów o wadze oraz poufności tworzonych przez niego treści.


Po więcej informacji prosimy o kontakt z Działem Marketingu: Agnieszka Korzeniowska [email protected].

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji