Inwestycje w cyberbezpieczeństwo - dofinansowanie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Do przeczytania w 3 min.
Placeholder for I Stock 1319794671I Stock 1319794671

Share

Ruszył program „Cyberbezpieczny Samorząd”
konkurs grantowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gminy, Powiaty, Województwa)

W dobie coraz większego i szerszego dostępu do Internetu, popularyzacji korzystania z wielu platform i portali za pośrednictwem sieci komputerowych, zagrożenia cybernetyczne nasiliły się i dotykają coraz większej ilości podmiotów gospodarczych. Liczba zgłoszeń do CSIRT NASK rośnie każdego roku. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło inicjatywę zapewnienia cyfrowego bezpieczeństwa Polski, która ma na celu wzmocnienie cyberochrony jednostek samorządu terytorialnego. W odpowiedzi na tę sytuację powstał program Cyberbezpieczny samorząd.

Program realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w Partnerstwie z NASK - Państwowym Instytutem Badawczym i ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

 • Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
 • Samorządy mogą rozliczyć w ramach projektu działania zrealizowane od 01.06. 2023 r. - 30.06.2026 r.

Cyberbezpieczny samorząd to bezpośrednie wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w podmiocie.

Kto może aplikować o grant?

 • 2 807 jednostek samorządu terytorialnego (tj. 2 477 gmin, 314 powiatów, 16 województw),

Wysokość grantu (uzależniona od liczby mieszkańców) wynosi 200 000,00 zł – 850 000,00 zł

 • Gminy: wysokość dofinansowania grantu w przedziale 200 000,00 zł – 850 000,00 zł,
 • Powiaty: wysokość dofinansowania grantu do 850 000,00 zł,
 • Samorządy Wojewódzkie: wysokość dofinansowania grantu do 850 000,00 zł.

Program Cyberbezpieczny Samorząd obejmuje newralgiczne obszary, które mają fundamentalne znaczenie dla skutecznej ochrony przed atakami na podmioty administracji publicznej i zagrożeniami związanymi z cyberprzestrzenią.

Na co samorządy mogą przeznaczyć pieniądze?

 • ​​​​​​​opracowanie, wdrożenie i certyfikację procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • specjalistyczne szkolenia,
 • zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Harmonogram składania wniosków

 • 19.07.2023 r. – 13.10.2023 r. do godziny 16.00.

Szczegóły Programu

 • Szczegóły Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”: TUTAJ
Placeholder for 2 persons behind a screen2 persons behind a screen

Zastanawiasz się jakie obszary bezpieczeństwa mógłbyś usprawnić w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”?

Skontaktuj się z Nomios Poland sp. z o.o., Partnerem Programu „PWCyber” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nasze doświadczenie w roli dostawcy rozwiązań cyberbezpieczeństwa na rynku polskim oraz europejskim dla szeregu instytucji rządowych oraz komercyjnych zapewni kompleksowość oraz adekwatność wyboru odpowiednich środków prewencji i ochrony do skali danej JST oraz realizowanych przez nią zadań.

Co zyskasz?

 • pomożemy Ci ustalić priorytety działań,
 • wspólnie opracujemy ścieżki rozwoju systemów zabezpieczeń,
 • przedstawimy Ci konkretne rozwiązania IT, które możesz wdrożyć z naszą pomocą,
 • odnosząc się do materiałów konkursowych, możemy zaproponować usługi i rozwiązania cyberbezpieczeństwa, pokrywające następujące obszary:
 1. podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST,
 2. szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami,
 3. zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta,
 4. zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie oraz innych rodzajów narzędzi wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań,
 5. zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 6. zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 7. zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC), także jako element Centrum Usług Wspólnych,
 8. zakup testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do informacji bezpieczeństwa (np. ang. feeds) oraz inne usługi integracyjne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo zaczyna się od działania – skontaktuj się z nami już dziś!

Usługi wsparcia

Już dziś zadbaj o lepsze wsparcie dla swojej firmy

Rozszerz możliwości swojego zespołu IT dzięki naszym usługom wsparcia i rozwiązuj problemy, zanim będą miały wpływ na działanie Twojej organizacji.

Placeholder for Portrait of male grey hear wearing poloPortrait of male grey hear wearing polo
Updates

Więcej aktualizacji