Komunikat Zarządu Spółki Infradata

Do przeczytania w 1 min.

Share

Zarząd, zespół menadżerski oraz pracownicy firmy Infradata nastawieni są na efektywną kontynuację procesów biznesowych. Infradata na bieżąco monitoruje globalnie rozwój pandemii koronawirusa, ewaluując jego potencjalny wpływ na bieżące operacje i w razie potrzeby aktualizując plan awaryjny. Nasze priorytety korporacyjne są skupione wokół czterech kluczowych zasad: „bezpieczeństwo naszych pracowników”, „dostępność naszych usług”, „wsparcie naszych rozwiązań i reagowanie na potrzeby naszych klientów” oraz „prowadzenie zrównoważonej działalności”.

Stworzyliśmy zespół ściśle obserwujący rozwój pandemii i odpowiednio koordynujący rozwój naszego planu awaryjnego, na bieżąco ewaluujący potencjalny wpływ na codzienne operacje i aktualizujący plan zgodnie z najnowszymi wydarzeniami.

Obecnie nie mamy żadnych doniesień o tym, że pracownicy Infradata lub członkowie ich rodzin zostali zarażeni wirusem, jest to przez nas ściśle monitorowane.

Infradata uruchomiła plan ciągłości działania, który jest zatwierdzony i przetestowany na wypadek sytuacji kryzysowych i katastrof. Plan ten zapewnia globalną ciągłość działania i umożliwia nam dalsze świadczenie wsparcia dla klientów w trybie 24x7.

Używamy modelu wsparcia "follow the sun", aby zapewnić całodobową obsługę klienta. Pozwala nam to globalnie synchronizować tok pracy. Dzięki temu problemy mogą być obsługiwane i przekazywane pomiędzy różnymi strefami czasowymi. Dysponujemy również biurami w różnych miejscach na świecie, co znacznie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji na cały zespół. Nasze zasoby wyspecjalizowanych inżynierów znajdują się w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Polsce oraz na Kostaryce.

Wszyscy nasi inżynierowie dysponują odpowiednią technologią i mają zdalny dostęp do pracy z domu. W ramach naszego rozszerzonego planu ciągłości działania w bezpośredniej odpowiedzi na CORVID-19 podzieliliśmy nasz zespół inżynierów na zespół A i zespół B we wszystkich strefach czasowych, zespół B pracuje odizolowany w domu, unikając dużych imprez grupowych. Nasz zespół A kontynuuje pracę w naszych biurach, gdzie wdrożyliśmy rządowe zalecenia dotyczące higieny i ograniczenia kontaktu.

Prowadzimy również dodatkowe działania mające na celu ograniczenie dalszego ryzyka dla naszego zespołu oraz zapewnienie ciągłości usług świadczonych na rzecz naszych klientów w czego skład wchodzą:

  • Prowadzimy oceny ryzyka dla wszystkich naszych dostawców zewnętrznych związanych z dostarczaniem wsparcia i usług dla naszych klientów w celu zapewnienia, że posiadają oni Plan Ciągłości Działania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej. Jak dotąd żaden z naszych partnerów nie został dotknięty tym problemem, a usługi są w pełni operacyjne. W przypadku określonych obszarów na naszej mapie dostaw usług, takich jak Włochy, podróże służbowe nie są obecnie ograniczone, ale będziemy nadal uważnie śledzić wszelkie zmiany.
  • Wdrożyliśmy testy Planu Ciągłości Działania dla kluczowych pracowników i usług.
  • Określiliśmy procesy i upoważnienia do uruchomienia takiego planu na potrzeby epidemii COVID-19.
  • Zidentyfikowaliśmy rozszerzone czynniki wpływu i związane z nimi zagrożenia, takie jak zamykanie szkół, opieka nad członkami rodzin itp.
  • Ustanowiliśmy politykę ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń w miejscu pracy w oparciu o bieżące porady i zaczęto promowanie porad dotyczących przenoszenia zakażeń i higieny oddechowej.
  • Zwróciliśmy się do osób wykazujących jakiekolwiek objawy mogące wskazywać na chorobę o pozostanie w domu.
  • Wstrzymaliśmy nieistotne międzynarodowe podróże służbowe.
  • Opracowanie polityki podróżowania do obszarów dotkniętych pandemią, w tym zarządzanie powrotem do pracy pracowników po podróży na obszary, na których wystąpiła pandemia.
  • Wdrożenie ograniczenia liczby spotkań bezpośrednich, wprowadzenie więcej pracy z domu i telekonferencji. Dokonano przeglądu naszej infrastruktury informatycznej w celu zapewnienia dostępności sprzętu i oprogramowania do tego celu. Cały personel może w razie potrzeby pracować w domu.
  • Przestrzeganie wszelkich zasad dotyczących wizyt, wprowadzonych przez naszych klientów.

Po więcej informacji zapraszamy do Państwa opiekuna handlowego.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji