Podejmujemy kolejny krok w kwestii zapobiegania utracie danych

Do przeczytania w 1 min.

Share

We współczesnym świecie dane stały się fundamentem prowadzenia działalności biznesowej. Codziennie zapisuje się, używa, wysyła i tworzy ogrom danych, dlatego są one kluczowymi aktywami, wymagającymi ochrony i utrzymania. Każdego dnia organizacje są narażone na wycieki danych. Znane są przypadki olbrzymich strat dla użytkowników i przedsiębiorstw wskutek utraty danych kart kredytowych setek tysięcy użytkowników czy też upublicznienia lub sprzedaży informacji wrażliwych przez byłych pracowników danej organizacji. Zarówno ilość danych narażonych na wyciek, jak i wielkość szkód spowodowanych takim zdarzeniem, jest nieograniczona.

Konsekwencje utraty danych

Organizacja, z której wyciekną dane, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Poza utratą reputacji, a także brakiem zaufania ze strony klientów oraz partnerów biznesowych firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej, jeśli druga strona umowy uzna, że powierzone przez nią dane nie zostały należycie zabezpieczone i trafiły w niepowołane ręce. Warto wspomnieć również o zobowiązaniach ustawowych organizacji w poszczególnych krajach: w Europie dane wrażliwe są objęte konkretnymi przepisami RODO, a wycieki mogą wiązać się z surowymi sankcjami. To jednak tylko część problemów, jakie wiążą się z utratą danych. Najczęściej wyciek informacji wywołuje efekt domina — spada skuteczność i zdolność operacyjna, a także maleje przewaga konkurencyjna, ponieważ walka ze skutkami niepożądanego i groźnego zdarzenia wymaga większego nakładu pracy i środków.

Przyczyny wycieku danych

Gdzie znajdują się dane Twojej organizacji? Na to pytanie istnieje jedna prawidłowa odpowiedź: „wszędzie”. Wystarczy szybka analiza powszechnie wykorzystywanego modelu biznesowego, aby stwierdzić, że dane nie są obecnie przechowywane w urządzeniach końcowych na dyskach współdzielonych. Współcześnie popularne są usługi w chmurze, takie jak Office 365, Salesforce, czy aplikacje w chmurach ( SaaS, czyli oprogramowanie jako usługa). Zwykle wykorzystywane są jako uzupełnienie infrastruktury publicznej w chmurze, chmur prywatnych oraz centrów danych. Oczywiście trzeba także pamiętać o danych w urządzeniach końcowych, na dyskach twardych czy pendrive'ach oraz innych środkach, które zawitały do nas wraz z erą Przemysłu 4.0.

Obecnie dane mogą wyciec w mgnieniu oka, zarówno przez chwilę nieuwagi, jak i w wyniku działania celowego: wystarczy konwersja pliku do formatu PDF przy użyciu narzędzia internetowego, przesłanie informacji poufnych za pośrednictwem mało popularnego serwera na drugim końcu świata, czy przesłanie materiałów służbowych na nieodpowiednio zabezpieczony prywatny adres e-mail i pracę po godzinach na komputerze domowym.

Zapobieganie utratom danych — bezpieczne granice

DLP (Data Loss Prevention — zapobieganie utratom danych) to system zabezpieczający organizacje przed wyciekami danych. Aby poznać jego działanie, przyjrzyjmy się poniższemu schematowi. Pierwszym krokiem jest definiowanie danych, które chcemy monitorować i chronić. Można tego dokonać za pośrednictwem złożonej technologii automatycznie klasyfikującej dane. Pliki zostaną oznaczone odciskami palców, a sztuczna inteligencja prześledzi urządzenia końcowe, chmury prywatne i publiczne, a dodatkowo będzie śledziła nasze cenne aktywa. Następnie konieczne będzie wdrożenie niezbędnych polityk klasyfikacji gwarantujących widoczność i kontrolę w odniesieniu do wszystkich możliwych kanałów i lokalizacji za pośrednictwem głębokiej analizy treści i kontekstu. Dopuszczone są różne przypadki zastosowania zależnie od oczekiwanego poziomu ochrony lub świadomości: od pełnej widoczności do egzekwowania polityk i metod uzasadniania. Nie ma wątpliwości, że system DLP wytycza drogę budowania dojrzałej organizacji, mającej świadomość i wiedzę w zakresie ochrony danych.

Zapobieganie utratom danych to kompleksowe rozwiązanie wyróżniające się na tle „funkcji” DLP dostępnych na różnego rodzaju urządzeniach i systemach zabezpieczających. Pozwala ono na centralne zarządzanie i realizację przepływów pracy zgodnie z zadaniem ochrony danych oraz zapewnia dostęp do pulpitów operacyjnych i raportowanie dostosowane do potrzeb różnych rodzajów użytkowników, od techników po kierowników.

Chaotyczny rynek

W ciągu ostatniej dekady rozwiązania DLP zmieniły się w narzędzia o szerokim zakresie. Obecnie wspierają przedsiębiorstwa nie tylko w procesach operacyjnych, ale także w analizie zarówno treści, jak i kontekstu. Znacznie uproszczono wdrażanie dzięki natychmiastowej widoczności, szablonom i klasyfikacji.

Rynek sprzedawców jest złożony i trudny do zrozumienia. Firma Infradata pomaga organizacjom dostosowywać się do złożonych scenariuszy biznesowych, zmieniając dane organizacji, będące zobowiązaniem, w kluczowe aktywa.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji