Diameter routing

Rzut oka na przyszłość agenta routingu Diameter (DRA)

Do przeczytania w 1 min.

Share

Sygnalizacja Diameter to język wykorzystywany przez oprogramowanie oraz serwery w obrębie rdzenia sieci Long Term Evolution (LTE). Kiedy w 2010 r. uruchomiono sieci LTE i wprowadzono sygnalizację Diameter, stało się oczywiste, że do ich kontrolowania niezbędna jest funkcja routingu. Agenci routingu Diameter są odpowiedzialni od samego początku i kontrolują pakiety sygnalizacyjne w mobilnej sieci rdzeniowej. Wraz z rozwojem i wprowadzaniem nowych innowacyjnych usług w LTE, rola i funkcje DRA znacząco się zmieniły. Wczesne wdrożenia agentów DRA pierwszej generacji były odpowiedzialne za:

 • Statyczne zarządzanie scentralizowanym routingiem
 • Ochronę przed przeciążeniem; zablokowanie wejścia i wyjścia
 • Podstawowe negocjowanie i modyfikację na poziomie par atrybut-wartość
 • Umożliwienie roamingu LTE
 • Kontrolę dopuszczenia/dostępu

Agent routingu Diameter (DRA) następnej generacji

Obecnie wielu operatorów telekomunikacyjnych posiada w swojej sieci agentów DRA pierwszej generacji, których działanie na dedykowanym i drogim sprzęcie ograniczone jest do obsługi powyższych funkcji. W przypadku wielu instalacji niektórzy dostawcy ogłosili, że sprzedaż agentów DRA, z których korzystają ich klienci, zostanie zakończona i w przyszłości nie będą oni obsługiwani. Niesie to ze sobą konsekwencje dla operatorów telefonii komórkowej, ponieważ:

 • Ze względu na zakończenie sprzedaży, zwiększenie pojemności nie będzie w przyszłości możliwe
 • Istniejący agenci DRA nie będą rozwijani
 • Zamiana i migracja agentów DRA powinna być zaplanowana

Operatorzy telekomunikacyjni szybko zdają sobie sprawę, że ci agenci DRA nie są w stanie sprostać wyzwaniu sygnalizacji mającej wiele źródeł i wielu odbiorców. Statyczne routery skutecznie kontrolują sygnalizację tylko w statycznym środowisku, w którym wszystko jest z góry znane.

Związane z tym ryzyko polega na tym, że w rezultacie nowe usługi mogą wymagać dłuższego wsparcia. Oznacza to, że nawet jeśli operatorzy na krótką metę znajdą jakieś rozwiązanie, ostatecznie narażą dostępność swoich usług na ryzyko.

Elementy niezbędne dla przyszłych agentów DRA

Dla operatorów telekomunikacyjnych określających zupełnie nowe wymagania dla agentów routingu Diameter najważniejszą kwestią oprócz konwergencji na bazie technologii stacjonarnej/mobilnej jest bezpieczeństwo. Subskrybenci powinni mieć zagwarantowane te same usługi, ich jakość oraz bezpieczeństwo w każdej połączonej domenie. Niezbędna jest do tego komunikacja pomiędzy różnymi protokołami sygnalizacji, na przykład Radius i HTTP.

Dokładnie z tego powodu wielu aktualnych i aktywnych agentów DRA wymaga pilnej aktualizacji lub wymiany. Agent routingu Diameter (DRA) następnej generacji powinien zawierać takie zaawansowane elementy jak:

 • Interoperacyjność protokołów z dotychczasowymi funkcjami oraz protokoły IT, takie jak SS7, Radius, HTTP, ENUM itp.
 • Zaporę Diameter zgodną z wytycznymi GSMA FS.19, włącznie z kategorią mechanizmów filtrowania 0-3
 • Inteligentny routing oparty na kilku parametrach w dynamicznym środowisku
 • Funkcję wyszukiwania abonentów (SLF) opartą na zewnętrznych źródłach danych, na przykład LDAP, HTTP, ENUM itp.
 • Zaawansowaną mediację i manipulację wiadomości zapewniającą dostawcom elastyczność i niezależność.

W związku z tym, że operatorzy telekomunikacyjni muszą kontrolować swoje wydatki finansowe CAPEX i OPEX, liczne funkcje hostingu, między innymi DRA, STP i współdziałanie w ramach tego samego komponentu sieci, może w dużym stopniu pomóc im w ich ograniczeniu. Oznacza to również uproszczenie architektury, co przekłada się na niższe koszty operacyjne oraz łatwiejszy sposób utrzymywania sieci. Dostępny powinien być również jasny plan działania w kierunku wdrożenia technologii 5G dla funkcji Security Edge Protection Proxy (SEPP) w ramach agenta DRA i z takimi samymi możliwościami jak agent DRA.

Firma Nomios posiada w swoim portfolio agenta DRA następnej generacji, który zapewnia powyższe funkcje i umożliwił liczne wymiany agenta DRA pierwszej generacji bez przerw w ruchu. Oprócz tego, jest to rozwiązanie przeznaczone dla oprogramowania, które może działać na sprzęcie COTS lub na dowolnej dostępnej platformie wirtualizacyjnej, takiej jak VMware, KVM, Xen itp. Sprawdza się ono również jako połączenie agentów STP/DRA za pomocą jednego silnika oprogramowania. W przyszłości będzie ono zgodne z technologią 5G jako SEPP za pośrednictwem protokołu HTTP/2.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji