Informacje o firmie

Nomios Poland Sp. z o.o.

Puławska 537
02-844 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 5671740
Email: [email protected]

Nomios Poland Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406699. Wysokość kapitału zakładowego 100.100,00 PLN.

NIP: 1070021226
Regon: 145937645

Updates

Aktualności i artykuły na blogu