Placeholder for Arista Networks Partner/ ResellerArista Networks Partner/ Reseller
Elite Partner

EOS CloudVision

Nowoczesna, wielodomenowa płaszczyzna zarządzania siecią zbudowana na zasadach sieci w chmurze, służąca do telemetrii, analizy i automatyzacji.

Placeholder for Arista header imageArista header image

Firma Arista jest pionierem w branży sieciowej, wprowadzając oparte na oprogramowaniu podejście do sieci w chmurze, zbudowane na bazie systemu Arista EOS® z programowalnymi interfejsami, separacją stanów publish-subscribe, odpornym ograniczaniem błędów i atrybutami samoregeneracji. CloudVision® rozszerza to samo podejście architektoniczne na sieć, zapewniając oparty na stanie widok całej sieci w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych. Umożliwia to klientom przejście na automatyzację klasy chmurowej bez konieczności znacznego wewnętrznego rozwoju niestandardowego. CloudVision to obejmujące całą sieć podejście do orkiestracji obciążeń, automatyzacji przepływów pracy i telemetrii w czasie rzeczywistym, stanowiące gotowe rozwiązanie dla sieci w chmurze.

Wideo

Przegląd CloudVision

Dlaczego wybrać Arista CloudVision?

Dzięki abstrakcji sieci fizycznej CloudVision na rzecz szerszej perspektywy całej sieci, CloudVision umożliwia bardziej efektywne podejście do kilku przypadków użycia telemetrii operacyjnej i sieciowej, w tym następujących najważniejszych:

  • Scentralizowana reprezentacja stanu sieci rozproszonej, umożliwiająca pojedynczy punkt integracji oraz widoczność i analizę całej sieci
  • Obsługa orkiestracji obciążeń fizycznych i wirtualnych za pomocą otwartych interfejsów API, takich jak OVSDB, JSON i wtyczki Openstack
  • Automatyzacja pod klucz dla początkowego i bieżącego dostarczania bezdotykowego, zarządzania konfiguracją i zarządzania zmianami w całej sieci, w tym automatycznych aktualizacji, przywracania sieci i migawek sieciowych
  • Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami do zarządzania zabezpieczeniami, audytami i poprawkami
  • Strumieniowe przesyłanie stanu w czasie rzeczywistym do celów telemetrii i analizy sieci, nowoczesne podejście zastępujące dotychczasowe metody pollingu dla poszczególnych urządzeń
  • Repozytorium stanu, mechanizmy analityczne i aplikacje telemetryczne zapewniające bezprecedensowy poziom szczegółowości monitorowania w czasie rzeczywistym oraz historyczny stan sieci na potrzeby rozwiązywania problemów kryminalistycznych
  • Cloud Tracer™ zapewnia wgląd w dostępność połączeń sieciowych i usług w środowiskach chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych
  • Usługa makrosegmentacji umożliwia zautomatyzowane i bezproblemowe wprowadzanie usług oraz integrację z platformami bezpieczeństwa partnerów

Integracja ekosystemów

Klienci firmy Arista próbują orkiestracji przepływów pracy w infrastrukturze fizycznej i wirtualnej. Arista EOS CloudVision jest platformą do głębszej integracji z szerokim wachlarzem rozwiązań partnerów ekosystemu firmy Arista, w tym VMWare NSX™, Hewlett Packard Enterprise, Palo Alto Networks, Checkpoint, Fortinet, ServiceNow, Red Hat, Linux Foundation i wielu innych.

Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji