Placeholder for Fortinet Partner/ ResellerFortinet Partner/ Reseller
Gold Partner

Fortinet FortiXDR

W pełni zautomatyzowane wykrywanie, badanie i usuwanie skutków incydentów.

Placeholder for Visibility and ManagementVisibility and Management

Definicje i objaśnienia dotyczące XDR

Rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR) jest naturalnym rozszerzeniem koncepcji wykrywania i reagowania na punktach końcowych (EDR), w którym zachowania występujące po zadziałaniu mechanizmów zapobiegających zagrożeniom są dalej sprawdzane pod kątem potencjalnie złośliwych, podejrzanych lub ryzykownych działań, które wymagają złagodzenia. Różnica polega po prostu na lokalizacji (punkt końcowy lub poza nim), gdzie te zachowania występują.

Rozwiązania XDR są coraz bardziej popularne, ponieważ organizacje dostrzegają nieefektywność, a w wielu przypadkach nieskuteczność, infrastruktur bezpieczeństwa składających się z wielu pojedynczych produktów bezpieczeństwa "best-of-breed", wdrażanych z biegiem czasu od różnych dostawców. Wspólne wyzwania wynikające z tego podejścia punkt-produkt obejmują

  • Luki w zabezpieczeniach: gdy każdy produkt działa w swoim własnym silosie, często powstają możliwości dla cyberataków, aby wejść pomiędzy nie
  • Zbyt duża ilość informacji dotyczących bezpieczeństwa: ponieważ każdy produkt generuje indywidualne alerty i inne informacje, zespoły ds. bezpieczeństwa mogą łatwo przeoczyć wskaźniki cyberataków
  • Nieskoordynowana reakcja: ponieważ każdy produkt działa niezależnie, dzielenie się informacjami i koordynowanie działań w odpowiedzi spoczywa na ludziach-operatorach

Na podstawie tych doświadczeń, wiele organizacji poszukuje możliwości konsolidacji dostawców i produktów bezpieczeństwa na rzecz zintegrowanych zestawów rozwiązań.

Przedstawiamy FortiXDR

Fortinet Security Fabric zapewnia widoczność i kontrolę nad całą cyfrową powierzchnią ataku w organizacji. FortiXDR to działające w chmurze, międzyproduktowe rozwiązanie do wykrywania i reagowania, które umożliwia w pełni zautomatyzowaną identyfikację incydentów, prowadzenie dochodzeń i usuwanie skutków w obrębie tej struktury zabezpieczeń.

Identyfikacja incydentów między produktami

Firma Fortinet nieustannie opracowuje techniki analityczne, aby dopasować je do stale zmieniających się ataków i technik cybernetycznych. Są one stosowane do skorelowanej telemetrii zebranej w ramach sieci Security Fabric w celu identyfikacji potencjalnych incydentów związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym.

Dochodzenie oparte na sztucznej inteligencji

Fortinet nieustannie trenuje silnik decyzyjny oparty na sieciach neuronowych, aby odtworzyć kroki, jakie podjąłby ekspert-analityk SOC w celu zbadania i sklasyfikowania potencjalnych incydentów za pomocą mikrousług.

Automatyczna reakcja

Fortinet zapewnia proste ramy naprawcze, które umożliwiają każdej organizacji wstępne określenie, w sposób granularny, odpowiednich kroków, które należy podjąć w oparciu o klasyfikację, osobę/grupę i inne czynniki.

Różnica między FortiXDR

Wielu dostawców zabezpieczeń oferuje pakiety wieloproduktowe lub nawet umowy licencyjne obejmujące całe portfolio, jednak upraszczają one jedynie proces zakupu, a nie poprawiają postawy i działania w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki FortiXDR i Fortinet Security Fabric organizacje czerpią korzyści z:

  • Szeroką i zintegrowaną kontrolę bezpieczeństwa, która obejmuje całą powierzchnię ataku cyfrowego
  • Szeroki i zintegrowany zakres kontroli bezpieczeństwa, który obejmuje całą powierzchnię ataku cyfrowego.
  • W pełni zautomatyzowane wykrywanie, badanie i naprawianie incydentów.
Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji