Placeholder for Mc AfeeMc Afee
Platinum Partner

McAfee SIEM

Wykrywaj, określaj priorytet i zarządzaj incydentami przy pomocy jednego rozwiązania SIEM.

Placeholder for Aerial view city streetsAerial view city streets

McAfee Enterprise Security Manager: Wiodące rozwiązania SIEM, które usprawniają wykrywanie naruszeń i reagowanie na nie

Podstawą najskuteczniejszej ochrony jest wgląd we wszystkie aktywności dotyczące systemów, sieci, baz danych i aplikacji. Zarządzanie informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM) to podstawa skutecznego środowiska zarządzania bezpieczeństwem. McAfee® Enterprise Security Manager, stanowiący rdzeń rozwiązania McAfee SIEM, zapewnia wydajność, niezbędne informacje oraz integrację rozwiązań, z prędkością oraz na skalę niezbędną dla organizacji zajmującej się bezpieczeństwem. Pozwala on na szybkie określenie priorytetu, analizę i reakcję na ukryte zagrożenia oraz sprostanie wymogom zgodności.

Zyskaj wgląd we wszystkie aktywności dotyczące systemów, sieci, baz danych i aplikacji w czasie rzeczywistym. Leżący u podstaw rozwiązania McAfee SIEM, McAfee Enterprise Security Manager zapewnia informacje i komponenty niezbędne do określenia priorytetu, przeprowadzenia analizy i reakcji na zagrożenia. Wbudowane szablony zgodności oraz pakiety zabezpieczeń usprawniają analizę i działania związane ze zgodnością.

Zwiększ swoją skuteczność przez stały wgląd w zagrożenia i ryzyko, analizę niezbędną do przeprowadzenia klasyfikacji i szybkiego dochodzenia oraz koordynację poprawy bezpieczeństwa. Elastyczna i rozproszona konstrukcja pozwala na integrację z kilkudziesięcioma partnerami, setkami ujednoliconych źródeł danych oraz branżowymi informacjami na temat zagrożeń. McAfee Enterprise Security Manager w praktyczny sposób wspiera obecne i przyszłe cele Twojej organizacji związane z bezpieczeństwem i zgodnością.

Wykrywanie, określanie priorytetów i zarządzanie incydentami za pomocą jednego rozwiązania SIEM

Jako podstawa naszego rozwiązania SIEM, McAfee Enterprise Security Manager (ESM) zapewnia użyteczną inteligencję i integracje niezbędne do określania priorytetów, badania i reagowania na zagrożenia.

Uproszczone operacje

Wbudowany framework zgodności i wbudowane pakiety treści bezpieczeństwa upraszczają operacje analityczne i zgodności.

Usuwanie zagrożeń

Zwiększ swoją skuteczność dzięki ciągłej widoczności, analizie i orkiestracji.

Zintegrowane podejście

Rozszerzalna i rozproszona konstrukcja integruje się z ponad trzema tuzinami partnerów, setkami standardowych źródeł danych i branżową inteligencją zagrożeń.

McAfee Enterprise Security Manager

Cechy

Rozwiązanie SIEM firmy McAfee zapewnia użyteczną inteligencję i integracje umożliwiające określanie priorytetów, badanie i reagowanie na zagrożenia.

icon Zaawansowana inteligencja zagrożeń
Zaawansowana inteligencja zagrożeń
Priorytetowe alerty wychwytują potencjalne zagrożenia przed ich wystąpieniem, jednocześnie analizując dane pod kątem wzorców, które mogą wskazywać na większe zagrożenie.
icon Wbudowane ramy zgodności
Wbudowane ramy zgodności
Wbudowane pakiety treści dotyczących przypadków użycia zabezpieczeń upraszczają operacje związane z analityką i zgodnością.
icon Dziesiątki integracji z partnerami
Dziesiątki integracji z partnerami
Rozszerzalna i rozproszona konstrukcja integruje się z ponad trzema tuzinami partnerów, setkami standardowych źródeł danych i branżowymi źródłami informacji o zagrożeniach.
icon Twój fundament SIEM
Twój fundament SIEM
McAfee Enterprise Security Manager zapewnia ciągłą widoczność zagrożeń i ryzyka, analizę działań umożliwiającą kierowanie postępowaniem i przyspieszanie dochodzeń oraz orkiestrację działań naprawczych w zakresie bezpieczeństwa.
McAfee Enterprise Security Manager

Kluczowe zalety

McAfee® Enterprise Security Manager (McAfee ESM) to technologia SIEM umożliwiająca zarządzanie danymi dzienników bezpieczeństwa, informacji i zdarzeń generowanymi przez urządzenia w Twojej sieci. Zdarzenia, które mają znaczenie w Twojej sieci dla raportowania zgodności, wykrywania eksfiltracji, oceny ryzyka IP, bezpieczeństwa baz danych itd. zależą od gromadzenia i właściwej korelacji danych z wymienionych powyżej źródeł dzienników.

Stworzone z myślą o przedsiębiorstwach

Ważne informacje w kilka minut, a nie kilka godzin

Zaawansowana interpretacja zagrożeń

Rozpoznawanie kontekstu i treści

Gotowy do działania

Potrzebne Ci dane są przedstawione w dynamicznych podglądach, które zawierają opcje analizy, izolacji, naprawy oraz wprowadzenia ważnych alertów i wzorców zagrożeń.

Zintegrowany

Rozwiązanie monitoruje i analizuje dane pochodzące z różnorodnej infrastruktury zabezpieczeń i zapewnia dwukierunkową integrację przez otwarte interfejsy. Pozwala na automatyzację wielu działań pierwszej reakcji

Inteligentny

Zaawansowana analityka i bogaty kontekst pomagają w wykrywaniu i klasyfikacji zagrożeń.
Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji