Placeholder for Moveit logoMoveit logo
Certified Partner

MoveIt

Bezpieczny transfer plików.

Placeholder for Aerial view city streetsAerial view city streets
MoveIt

O produkcie

MoveIt to najwyższej jakości oprogramowanie do bezpiecznego przesyłania plików i przejrzystego zarządzania nimi. MoveIt zapewnia użytkownikom wygodę, umożliwiając transfer za wykorzystaniem poczty e-mail, przeglądarki internetowej i innych protokołów wymiany danych min. FTP, FTPS, SFTP. Dzięki elastycznym modelom wdrażania, w tym urządzeniom lokalnym i usługom w chmurze, produkt można precyzyjnie dopasować do polityki bezpieczeństwa i wymagań operacyjnych konkretnego przedsiębiorstwa.

MoveIt Transfer zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad transferami plików pomiędzy partnerami, klientami, użytkownikami i systemami. Oprogramowanie to dba o bezpieczeństwo plików zarówno podczas transferu, jak i przechowywania, wykorzystując kryptografię AES-256 (potwierdzoną przez FIPS 140-2), uwierzytelnianie/autoryzację użytkowników, potwierdzenia dostarczenia i zaawansowaną platformę sprzętową. Logi systemowe są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, która spełnia wymagania norm ISO 27001, HIPAA, PCI, GDPR, SOX, BASEL I/II/III, FIPS, FISMA, GLBA, FFEIC, ITAR.

Rozwiązanie integruje się z istniejącymi rozwiązaniami bezpieczeństwa, w tym DLP (Data Loss Prevention), SIEM i systemami zarządzania tożsamością za pośrednictwem SAML 2.0 i LDAP. Ponadto MoveIt oferuje interfejsy API (w tym REST) do integracji z aplikacjami innych firm.

MoveIt umożliwia dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych, przeglądarek internetowych i MS Outlook. Po zainstalowaniu agenta możliwy jest również dostęp metodą "przeciągnij i upuść" w systemach Windows i macOS.
MoveIt

Korzyści

  • Bezpieczna kontrola dostępu poprzez wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA).
  • Skalowalność i kontynuacja transferu po przerwaniu przesyłania.
  • Zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych i regulacjami takimi jak RODO, HIPAA i PCI.
  • Skonsolidowanie wielu serwerów FTP w jeden zarządzalny plik serweru transferowego.
  • Wsparcie API REST dla elastycznych integracji z aplikacjami trzecimi.

Twoi specjaliści MoveIt

Nagradzana firma Nomiosjest platynowym partnerem MoveIt i specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań. Zespół Nomios ma w swoich szeregach wielu certyfikowanych inżynierów. MoveIt postrzega naszych pracowników jako świetnych specjalistów i ambasadorów swoich rozwiązań. Oznacza to, że Nomios może pochwalić się niezbędną wiedzą techniczną i praktycznym doświadczeniem, aby prawidłowo ocenić Twoje wymagania biznesowe, zaprojektować i wdrożyć rozwiązania MoveIt oraz tak nimi zarządzać, aby odpowiadały one Twoim potrzebom.

Updates

Więcej aktualizacji