Placeholder for TufinTufin
Gold Partner

Tufin Orchestration Suite

Tufin Orchestration Suite zapewnia przedsiębiorstwom cyberbezpieczeństwo i sprawność dzięki orkiestracji polityk bezpieczeństwa sieciowego dla szerokiej gamy technologii i integracji.

Placeholder for Greg johnson j Wk Kaw4 Igic unsplashGreg johnson j Wk Kaw4 Igic unsplash

Tufin Orchestration Security Policy Orchestration for Today's Enterprise Networks Dowiedz się, w jaki sposób Tufin Orchestration Suite umożliwia wizualizację i kontrolę polityki bezpieczeństwa sieci we wszystkich środowiskach on-premise i platformach chmurowych.

Rozwiązanie Tufin Orchestration Suite

Wielokrotnie nagradzany Tufin Orchestration Suite jest skoncentrowanym na polityce rozwiązaniem do automatycznej analizy ryzyka, projektowania, dostarczania i audytowania zmian w bezpieczeństwie sieci. Tufin zmniejsza powierzchnię ataku i minimalizuje zakłócenia w działaniu krytycznych aplikacji. Automatyzacja bezpieczeństwa sieciowego umożliwia przedsiębiorstwom wdrażanie zmian bezpieczeństwa w ciągu minut zamiast dni, przy zachowaniu ciągłej zgodności i zwiększonej sprawności.

Tufin Orchestration Suite zapewnia obsługę urządzeń wielu producentów dla wiodących sieci przedsiębiorstw, w tym finansów, telekomunikacji, energii i usług komunalnych, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego, edukacji, rządu, produkcji, transportu i audytu. Sojusz technologiczny Tufin obejmuje bliskie partnerstwo z liderami branży, aby zapewnić bezproblemową integrację wielokrotnie nagradzanego Tufin Orchestration Suite z ich rozwiązaniami.

Placeholder for Tufin orchestration suiteTufin orchestration suite

Możliwości

  • Pojedyncza szyba dla bezpieczeństwa sieci
  • Podstawy polityki bezpieczeństwa sieciowego
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i łącznością skoncentrowane na aplikacjach
  • Automatyzacja zmian w zabezpieczeniach sieci
  • Zgodność i gotowość do audytu
  • Interoperacyjność z systemami zarządzania usługami IT, ticketingiem i systemami innych firm
Lider w dziedzinie orkiestracji polityki bezpieczeństwa

Tufin SecureApp

SecureApp jest pierwszym rozwiązaniem, które umożliwia organizacjom zarządzanie łącznością sieciową i polityką bezpieczeństwa z perspektywy aplikacji. Według specjalistów ds. sieci, ponad 80% czasu spędzają na wdrażaniu i rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami w aplikacjach. Dzięki SecureApp, zespoły zajmujące się sieciami i aplikacjami mogą wspólnie wdrażać, aktualizować, monitorować i wycofywać z sieci aplikacje i usługi.

Zapewniając wgląd w potrzeby i status łączności aplikacji, SecureApp pomaga przyspieszyć wdrażanie usług, zapewnić ciągłość działania i uprościć operacje sieciowe. SecureApp, jako integralna część Tufin Orchestration Suite, zapewnia korzyści wynikające z automatyzacji zmian sieciowych w cyklu życia aplikacji.

Korzyści SecureApp

icon Łączność aplikacji
Łączność aplikacji
Łatwe mapowanie i aktualizowanie łączności aplikacji z siecią w celu szybkiego dostarczania aplikacji i usług
icon Wykrywanie i rozmieszczanie
Wykrywanie i rozmieszczanie
Definiowanie wymagań aplikacji w zakresie łączności sieciowej z automatycznym wykrywaniem w celu dokładnego określania bieżących żądań zmian
icon Migracja i wycofanie z eksploatacji
Migracja i wycofanie z eksploatacji
Migracja lub usuwanie aplikacji w sieci bez pozostawiania luk w zabezpieczeniach
icon Samoobsługa i sprzedaż biletów
Samoobsługa i sprzedaż biletów
Umożliwienie użytkownikom definiowania żądań dostępu do sieci poprzez portal samoobsługowy lub system biletowy
icon Monitorowanie i rozwiązywanie problemów
Monitorowanie i rozwiązywanie problemów
Otrzymywanie alertów i stanu łączności z aplikacjami w celu szybkiego rozwiązywania problemów
icon Równoważenie obciążenia
Równoważenie obciążenia
Uproszczone zarządzanie konfiguracją load balancera dla dostępu do sieci
Lider w dziedzinie orkiestracji polityki bezpieczeństwa

Tufin SecureChange

Automatyzacja zmian w bezpieczeństwie sieci dla zwiększenia sprawności biznesowej i zgodności z zasadami

Tufin Orchestration Suite's SecureChange zwiększa sprawność i audytowalność procesu zmian bezpieczeństwa sieci. Tufin zapewnia opartą na politykach automatyzację i orkiestrację, umożliwiając przedsiębiorstwom wdrażanie dokładnych zmian w ciągu minut zamiast dni w sieciach fizycznych i platformach chmurowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

SecureChange korzyści

icon Prędkość
Prędkość
Bezpieczne i precyzyjne wdrażanie zmian w ciągu kilku minut zamiast dni
icon Proaktywna analiza
Proaktywna analiza
Przeprowadzanie proaktywnej analizy ryzyka w celu uniknięcia naruszeń polityki bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
icon Przepływy pracy
Przepływy pracy
Wykorzystanie elastycznych, konfigurowalnych przepływów pracy w celu pełnej integracji z procesami ITSM przedsiębiorstwa
icon Zwiększenie kontroli
Zwiększenie kontroli
Zwiększona kontrola dzięki ujednoliconej konsoli obsługującej wszystkie wiodące platformy korporacyjne, tradycyjne sieci i zapory, SDN i platformy chmurowe
icon Provisioning
Provisioning
Zapewnienie zautomatyzowanego dostarczania, orkiestracji end-to-end dla środowisk wielu dostawców w celu zmniejszenia złożoności i błędów ludzkich.
icon Gotowość do audytu
Gotowość do audytu
Zmniejszenie czasu i wysiłku wymaganego do osiągnięcia gotowości do audytu nawet o 70% dzięki ciągłej zgodności i zautomatyzowanej ścieżce audytu
Lider w dziedzinie orkiestracji polityki bezpieczeństwa

Tufin SecureTrack

Wzmocnienie zabezpieczeń sieci i zapewnienie zgodności z przepisami na zaporach sieciowych wielu producentów i platformach chmurowych

Tufin Orchestration Suite's SecureTrack to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zaporą sieciową i polityką bezpieczeństwa dla zapór sieciowych wielu producentów, zapór nowej generacji i platform chmurowych (publicznych, prywatnych i hybrydowych). Tufin Orchestration Suite zapewnia pojedynczą konsolę dla administratorów zapór ogniowych, administratorów bezpieczeństwa i zespołów ds. operacji sieciowych. Jego komponent SecureTrack zapewnia, że zapora i polityki bezpieczeństwa są zoptymalizowane, aby umożliwić sprawność biznesową przy jednoczesnym spełnieniu najbardziej rygorystycznych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zgodności.

SecureTrack korzyści

icon Operacje firewall
Operacje firewall
Przyspieszenie i uproszczenie działania zapory sieciowej
icon Wysoki poziom bezpieczeństwa sieci korporacyjnych
Wysoki poziom bezpieczeństwa sieci korporacyjnych
Uzyskanie pełnej widoczności w całym przedsiębiorstwie - sieci fizyczne/wewnętrzne i hybrydowe platformy chmurowe
icon Polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
Polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
Zarządzaj i kontroluj politykę bezpieczeństwa przedsiębiorstwa z jednej konsoli
icon Zgodność w czasie rzeczywistym
Zgodność w czasie rzeczywistym
Zapewnienie ciągłej zgodności i możliwości audytu
icon SupportWsparcie
SupportWsparcie
Obsługa środowisk złożonych z wielu dostawców, wielu technologii i wielu chmur
Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji