Krytyczna luka znaleziona w Fortinet SSL-VPN: CVE-2022-42475

Ostatnia aktualizacja: 2022-12-13 10:30 godz.

Fortinet załatał krytyczną lukę w funkcjonalności FortiOS SSL-VPN (CVSSv3 score 9.3). Nomios zaleca jak najszybsze zainstalowanie udostępnionych aktualizacji zabezpieczeń.

Firma Fortinet udostępniła również Indicators-of-Compromise (IoCs), na podstawie których organizacje mogą sprawdzić, czy ich systemy zostały zaatakowane. Zalecamy sprawdzenie swoich systemów pod kątem obecności tych IoC. Więcej informacji można znaleźć w poradniku firmy Fortinet. Poniżej znajduje się przegląd wersji, których dotyczy luka.

Luka otrzymała atrybut CVE-2022-42475. Wykorzystując lukę, złośliwy podmiot może wykonać dowolny kod na podatnym systemie. W ten sposób naruszane jest bezpieczeństwo sieci korporacyjnej. Złośliwe strony nie muszą być zalogowane, aby to zrobić.

Fortinet jest świadomy jednego przypadku, w którym luka ta została nadużyta. Nomios spodziewa się, że podatność ta będzie nadużywana częściej. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że interfejsy VPN są ulubionym celem nadużyć ze strony złośliwych stron. Tego typu systemy znajdują się zazwyczaj na obrzeżach sieci korporacyjnej. Są one wykorzystywane do umożliwienia zdalnym użytkownikom dostępu do wewnętrznych aplikacji za pośrednictwem Internetu. Podatności w interfejsach VPN mogą zatem stanowić punkt wyjścia do penetracji sieci, po której mogą zostać skompromitowane również inne systemy. W zależności od sytuacji może to pozwolić złośliwemu podmiotowi na przykład na uzyskanie dostępu do wrażliwych informacji lub przeprowadzenie ataku typu ransomware.

Informacje od producenta

Wersje z tą podatnością:

 • FortiOS wersja 7.2.0 do 7.2.2
 • FortiOS wersja 7.0.0 do 7.0.8
 • FortiOS wersja 6.4.0 do 6.4.10
 • FortiOS wersja 6.2.0 do 6.2.11
 • FortiOS-6K7K wersja 7.0.0 do 7.0.7
 • FortiOS-6K7K wersja 6.4.0 do 6.4.9
 • FortiOS-6K7K wersja 6.2.0 do 6.2.11
 • FortiOS-6K7K wersja 6.0.0 do 6.0.14

Uaktualnienie do nowszej wersji:

 • Proszę uaktualnić do wersji FortiOS 7.2.3 lub wyższej
 • Proszę uaktualnić do wersji FortiOS 7.0.9 lub wyższej
 • Proszę uaktualnić do wersji FortiOS 6.4.11 lub wyższej
 • Proszę uaktualnić do wersji FortiOS 6.2.12 lub wyższej
 • Proszę uaktualnić do wersji FortiOS-6K7K 7.0.8 lub wyższej
 • Proszę uaktualnić do wersji FortiOS-6K7K 6.4.10 lub wyższej
 • Proszę uaktualnić do wersji FortiOS-6K7K 6.2.12 lub wyższej
 • Proszę uaktualnić do wersji FortiOS-6K7K 6.0.15 lub wyższej
Updates

Aktualności i artykuły na blogu